Датум Јавно слушање Aгенда Прилози
30.01.2012. Народна скупштина на путу европских интеграција DOC
22.12.2011. Примена Националног акционог плана за имплементацију Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325- Жене, мир и безбедност DOC
13.12.2011. Проблематика завршетка приватизације у Србији у светлу наступа нове економске кризе DOC
08.12.2011. Представљање Извештаја подгрупе о спровођењу Закона о основама система образовања и васпитања у сегменту инклузије DOC
06.12.2011. Израда социјалне карте за 200 породица чији су блиски сродници киднаповани или нестали на Косову и Метохији DOC
25.11.2011. Интерресорна сарадња и механизми подршке жртвама насиља DOC
10.11.2011. Јединствена методолошка правила за израду прописа DOC
20.10.2011. Здравствена заштита адолесцената – у светлу нових законских одредби DOC
19.10.2011. Oд сиромаштва до одрживости: Људи у центру инклузивног развоја DOC
16.09.2011. Предлог закона о јавној својини DOC
20.07.2011. Предлог закона о енергетици DOC
20.06.2011. Остваривање права избеглих и прогнаних лица у земљама њиховог порекла DOC
18.05.2011. Изазови присилних миграција у Србији
12.05.2011. Предлог закона о финансирању политичких активности
21.04.2011. Радна верзији предлога закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика
14.04.2011. Сарадња Одбора за представке и предлоге Народне скупштине са комисијама, тј. радним телима локалне самоуправе која се баве овом тематиком
08.04.2011. Анализа постојећег стања у спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома и имплементације Декаде Рома
02.12.2010. Испуњена обећања-примена УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом у пракси
30.11.2010. Предузетничко учење
25.11.2010. Одржан скуп о улози медија у борби против насиља над женама