Извештаји

Назив Датум Преузми
Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2020. годину 24. фебруар 2021. PDF
Допуна Финансијског извештаја Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) за 2019. годину 9. октобар 2020. PDF
Извештај о раду Саветa гувернера Народне банке Србије за период 1. јануар - 30. јун 2020. године 5. октобар 2020. PDF
Полугодишњи извештај Народнe банкe Србије о монетарној политици (јануар - јун 2020) 1. октобар 2020. PDF
Извештај о пословању Јавнe медијскe установe „Радио-телевизија Србије“ за 2019. годину 4. август 2020. PDF
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о стабилности финансијског система за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о пословању и резултатима рада за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Извештај Заштитникa грађана о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о монетарној политици за 2019. годину 3. август 2020. PDF

НАПОМЕНА


Извештаје пристигле током претходног сазива (3. јун 2016 - 3. август 2020) можете преузети у

АРХИВИ.