Извештаји

Назив Датум Преузми
Извештај о пословању Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године 2. јун 2023. PDF
Извештај о раду Агенцијe за енергетику за 2022. годину 30. мај 2023. PDF
Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2021. годину 7. април 2023. PDF
Извештај о раду јавних тужилаштава на сузбијању криминалитета и заштити уставности и законитости у 2022. години 6. април 2023. PDF
Извештај о раду Комисијe за контролу државне помоћи за 2022. године 31. март 2023. PDF
Извештај о раду Фискалног савета за 2022. годину 31. март 2023. PDF
Извештај о раду Републичкe комисијe за заштиту права у поступцима јавних набавки за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године 31. март 2023. PDF
Извештај о спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2022. годину 30. март 2023. PDF
Извештај о раду Регулаторног тела за електронске медије - РЕМ за 2022. годину 30. март 2023. PDF
Редован годишњи извештај Заштитникa грађана за 2022. годину 30. март 2023. PDF
Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2022. годину 29. март 2023. PDF
Извештај о раду Агенције за спречавање корупције за 2022. годину 27. март 2023. PDF
Извештај о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 - потпоглавље борба против корупције за 2022. годину 27. март 2023. PDF
Извештај о раду Повереникa за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2022. годину 21. март 2023. PDF
Редован годишњи извештај Повереникa за заштиту равноправности за 2022. годину 15. март 2023. PDF
Годишњи извештај о раду Високог савета судства за 2022. годину 9. март 2023. PDF
Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2022. годину 1. март 2023. PDF
Извештај о раду Националног савета за културу за 2022. годину 28. фебруар 2023. PDF
Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2022. годину 24. фебруар 2023. PDF
Извештај о раду Савета гувернера Народне банке Србије за период 1. јануар - 30. јун 2022. године 27. октобар 2022. PDF
Извештај о раду Владе за 2021. годину 3. октобар 2022. DOC
Полугодишњи извештај Народнe банкe Србијe о монетарној политици (јануар - јун 2022) 26. септембар 2022. PDF