Датум Јавно слушање Aгенда Прилози
03.04.2013. Модели финансирања културе у земљама Европске уније DOC
02.04.2013. Доношење резолуције о законодавној политици DOC
21.03.2013. Положај ратних ветерана у Србији DOC
18.03.2013. Улога Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у заштити и унапређењу људских права и разматрање потребе за унапређењем законског оквира DOC
07.03.2013. Нострификација диплома DOC
01.03.2013. Нови стратешки правци у борби против дроге – једног од највећег зла данашњице DOC
18.02.2013. Акциони план за испуњавање препорука Европске комисије садржаних у Годишњем извештају о напретку Републике Србије у процесу европских интеграција за 2012. годину DOC
14.02.2013. Политичка и друга права Срба у региону DOC
06.02.2013. Утицај генетички модификованих организама (трансгена) на животну средину и здравље DOC
28.01.2013. Медијске слободе – није време за ћутање! DOC
24.01.2013. Годину дана примене Закона о социјалној заштити DOC
12.12.2012. Расправа о Стратегији развоја образовања у Републици Србији до 2020. године DOC
10.12.2012. Извршење пресуда Европског суда за људска права у случају Србија DOC
28.11.2012. Расправа о Стратегији развоја образовања у Републици Србији до 2020. године DOC
26.11.2012. Борба против насиља у породици DOC
20.11.2012. Стање и перспективе предузећа металске индустрије Србије DOC
17.11.2012. Заштита од злоупотребе деце на интернету DOC
13.11.2012. Утицај генетички модификованих организама (трансгена) на животну средину и здравље DOC
05.04.2012. Локални избори на АП Косово и Метохија DOC
09.03.2012. Политика европског региона Светске здравствене организације „Здравље 2020“ – здравље у свим политикама и Србија DOC