Датум Јавно слушање Aгенда Прилози
19.01.2022. Вештачка интелигенција и човек у новом дигиталном добу DOC
06.12.2021. Представљање Нацрта стратегије трговине Републике Србије до 2025. године DOC
03.12.2021. Спровођење споразума Конференције Уједињених нација о климатским променама - COP26 у Србији DOC
09.11.2021. Представљање Буџета за 2022. годину и Завршног рачуна буџета за 2020. годину DOC
17.09.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
16.09.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
14.09.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
13.09.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
02.09.2021. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ПРИВРЕДИ – ПОТЕНЦИЈАЛИ И ИЗАЗОВИ
09.07.2021. Дигитализација у Србији: Отворени подаци и њихова употреба DOC
02.06.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
31.05.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
27.05.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
26.05.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
24.05.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
19.05.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
10.05.2021. Државни дата центар: информациона безбедност и заштита података DOC
29.04.2021. Промене Устава Републике Србије у области правосуђа DOC
12.04.2021. Представљање Предлога закона о електронском фактурисању DOC
09.04.2021. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О КОРИШЋЕЊУ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ, ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ И РАЦИОНАЛНОЈ УПОТРЕБИ ЕНЕРГИЈЕ, ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ И ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РУДАРСТВУ И ГЕОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА DOC