Донета акта

Назив Датум Службени гласник Врста акта Преузми
Одлука о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 3. март 2016. 20-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 3. март 2016. 20-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије 3. март 2016. 20-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 3. март 2016. 20-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Јагодини 3. март 2016. 20-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Крушевцу 3. март 2016. 20-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу функције председника Првог основног суда у Београду 3. март 2016. 20/2016 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 3. март 2016. 20-16 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредби члана 52. став 1, члана 29. став 1, члана 30. став 2. и члана 50. став 2. тачка 1) Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 46/2015 и 112/2015) 3. март 2016. 20-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору министра одбране 2. март 2016. 19-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Високог савета судства из реда судија 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу функције председника Основног суда у Ваљеву 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције тужиоца у тужилаштву посебне надлежности 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавним тужиоцима 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредби члана 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15) 12. фебруар 2016. 12-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца”, непокретног културног добра од изузетног значаја 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању Просторно културно-историјске целине Комплекса Војно-техничког завода у Крагујевцу за непокретно културно добро од изузетног значаја 12. фебруар 2016. 12-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу министра одбране 5. фебруар 2016. 9-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 29. децембар 2015. 111-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Јагодини 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Кикинди 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зрењанину 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бечеју 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сенти 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Убу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великом Градишту 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Рашки 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лебану 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожеги 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крушевцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сомбору 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Суботици 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ваљеву 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Неготину 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Лесковцу 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца 21. децембар 2015. 106-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 18. децембар 2015. 105-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 18. децембар 2015. 105-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину 12. децембар 2015. 103-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2016. годину 12. децембар 2015. 103-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину 12. децембар 2015. 103-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину 12. децембар 2015. 103-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину 12. децембар 2015. 103-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2015. годину 12. децембар 2015. 103-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину 12. децембар 2015. 103-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину 12. децембар 2015. 103-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Националног просветног савета 4. децембар 2015. 101-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2015. годину 4. децембар 2015. 101-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2015. годину 4. децембар 2015. 101-15 Одлука PDF , DOC
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године 4. децембар 2015. 101-15 Стратегија PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 20. новембар 2015. 95-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 16. новембар 2015. 94-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника грађана 16. новембар 2015. 94-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. новембар 2015. 94-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Државног већа тужилаца 5. новембар 2015. 92-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства 5. новембар 2015. 92-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменамa одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 5. новембар 2015. 92-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 5. новембар 2015. 92-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 5. новембар 2015. 92-15 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредаба чл. 27, 28, 40. и 71. Закона о порезу на добит предузећа („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др.закон, 43/03, 84/04 и 18/10) и члана 41. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон и 61/07) 3. новембар 2015. 91-15 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног савета за високо образовање 3. новембар 2015. 91-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Националног просветног савета 3. новембар 2015. 91-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 3. новембар 2015. 91-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног суда у Чачку 3. новембар 2015. 91-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора правног факултета 23. октобар 2015. 88-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 23. октобар 2015. 88-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и члана Комисије за хартије од вредности 5. октобар 2015. 84-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Oдлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 5. октобар 2015. 84-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Oдлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 5. октобар 2015. 84-15 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника Комисије за хартије од вредности 5. октобар 2015. 84-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 24. јул 2015. 65-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије 24. јул 2015. 65-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 24. јул 2015. 65-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију 24. јул 2015. 65-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију 24. јул 2015. 65-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Здравственог савета Србије 24. јул 2015. 65-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Здравственог савета Србије 24. јул 2015. 65-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Републичког јавног тужиоца 23. јул 2015. 65-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године 24. јун 2015. 55-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2015. години 19. јун 2015. 54-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2015. години 19. јун 2015. 54-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. мај 2015. 46-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Повереника за заштиту равноправности 27. мај 2015. 46-15 Одлука PDF , DOC
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 54. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) 21. мај 2015. 45-15 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 15. мај 2015. 43-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 15. мај 2015. 43-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију 17. април 2015. 35-15 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 13. Став 3. Тачка 5) Закона по основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13) 15. април 2015. 35-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 15. април 2015. 35-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о о престанку функције председника Основног суда у Панчеву 20. март 2015. 28-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Одбора Агенције за борбу против корупције 20. март 2015. 28-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скуштине Републике Србије 10. март 2015. 25-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скуштине Републике Србије 10. март 2015. 25-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скуштине Републике Србије 10. март 2015. 25-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скуштине Републике Србије 10. март 2015. 25-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скуштине Републике Србије 10. март 2015. 25-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скуштине Републике Србије 10. март 2015. 25-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 10. март 2015. 25-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 10. март 2015. 25-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 10. март 2015. 25-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Националног савета за високо образовање 10. март 2015. 25-15 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2015. годину 25. децембар 2014. 142-14 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2015. годину 25. децембар 2014. 142-14 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину 25. децембар 2014. 142-14 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2015. годину 25. децембар 2014. 142-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину 25. децембар 2014. 142-14 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину 25. децембар 2014. 142-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Националног просветног савета 18. децембар 2014. 139-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног просветног савета 8. децембар 2014. 132-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународим парлемантарним институцијама 8. децембар 2014. 132-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Републике Србије 8. децембар 2014. 132-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. децембар 2014. 132-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе ''Радио-телевизија Србије'' 8. децембар 2014. 132-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 25. новембар 2014. 128-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 25. новембар 2014. 128-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 25. новембар 2014. 128-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавних тужилаца за Апелациона јавна тужилаштва 25. новембар 2014. 128-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. новембар 2014. 123-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању председника и потпредседника Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 8. новембар 2014. 123-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Комисије за заштиту конкуренције 29. октобар 2014. 117-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Комисије за заштиту конкуренције 29. октобар 2014. 117-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 29. октобар 2014. 117-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину 26. октобар 2014. 116-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину 26. октобар 2014. 116-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину 26. октобар 2014. 116-14 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину 26. октобар 2014. 116-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије 23. октобар 2014. 114-14 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. Годину 23. октобар 2014. 114-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину 23. октобар 2014. 114-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину 23. октобар 2014. 114-14 Закључак PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 15. октобар 2014. 111-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. октобар 2014. 107-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. октобар 2014. 107-14 Одлука PDF , DOC
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. октобар 2014. 107-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2014. годину 8. септембар 2014. 97-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о употреби и учешћу припадника Војске Србије у мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој Републици (MINUSCA) и војној операцији Европске уније у Централноафричкој Републици (EUFOR RCA) у 2014. години 8. септембар 2014. 97-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору министра привреде 3. септембар 2014. 94-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору министра финансија 4. август 2014. 82-14 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава 18. јул 2014. 74-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава 18. јул 2014. 74-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава 18. јул 2014. 74-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава 18. јул 2014. 74-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава 18. јул 2014. 74-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава 18. јул 2014. 74-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о елементарној непогоди - поплави која је задесила Републику Србију и мерама које су предузете ради спасавања становништва и одбране угрожених места од поплава 18. јул 2014. 74-14 Закључак PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 3. јул 2014. 68-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 3. јул 2014. 68-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција 3. јул 2014. 68-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу 3. јул 2014. 68-14 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о пословању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности за 2013. годину, са Финансијским извештајем Централног регистра за 2013. годину и Извештајем независног ревизора IEF д.о.о. Београд 19. јун 2014. 64-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. априла до 30. јуна 2013. године 19. јун 2014. 64-14 Закључак PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 19. јун 2014. 64-14 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештај о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јула до 31. децембра 2013. године 19. јун 2014. 64-14 Закључак PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 19. јун 2014. 64-14 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештај о раду Фискалног савета за 2013. годину 19. јун 2014. 64-14 Закључак PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010-2015) 19. јун 2014. 64-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2014. години 13. јун 2014. 62-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2014. години 13. јун 2014. 62-14 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину 5. јун 2014. 60-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину 5. јун 2014. 60-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину 5. јун 2014. 60-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину 5. јун 2014. 60-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину 5. јун 2014. 60-14 Закључак PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 5. јун 2014. 60-14 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2013. годину 5. јун 2014. 60-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину, са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење 5. јун 2014. 60-14 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. годину, са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење 5. јун 2014. 60-14 Закључак PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 30. мај 2014. 57-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 30. мај 2014. 57-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 30. мај 2014. 57-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 30. мај 2014. 57-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Прекршајних судова 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Виших судова 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Апелационог суда у Новом Саду 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању заменика Генералног секретара Народне скупштине Републике Србије 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Основних судова 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Привредних судова 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 23. мај 2014. 55-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању претходне сагласности на Предлог Статута Аутономне покрајине Војводине 20. мај 2014. 54-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 12. мај 2014. 51-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Владе 27. април 2014. 45-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 26. април 2014. 44-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 24. април 2014. 43-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 24. април 2014. 43-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 23. април 2014. 42-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине 23. април 2014. 42-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине 23. април 2014. 42-14 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине 23. април 2014. 42-14 Одлука PDF , DOC