Донети акти

Назив Датум Врста акта Преузми
Одлука НСРС о потврђивању Одлуке Владе Републике Србије о поништавању противправних аката... 18. фебруар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2008.годину 26. децембар 2007. Одлука PDF , DOC
Резолуција НСРС о заштити суверенитета, територијалног интегритета и Уставног поретка Републике Србије 26. децембар 2007. Резолуција PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког завода за здравствено осигурање за 2008.годину 26. децембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2008.годину 26. децембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о прихватању Извештаја Државног преговарачког тима о преговорима вођеним под мандатом Тројке Контакт групе... 26. децембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 26. децембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 24. новембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија Уставног суда 24. новембар 2007. Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредаба члана 127. ст.1. и 2. Закона о високом образовању 5. новембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на акта Повереника за информације од јавног значаја 5. новембар 2007. Одлука PDF , DOC
Декларација Народне скупштине Републике Србије о неопходности окончања санкција и изолације Републике Кубе 5. новембар 2007. Декларација PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 5. новембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на акта Заштитника грађана 5. новембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору гувернера Народне банке Србије 26. септембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 24. септембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Савета Државне ревизорске институције 24. септембар 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о прихватању Извештаја Државног преговарачког тима за КИМ о преговорима вођеним у Бечу од 21.2. до 2.3. 2007.године 25. јул 2007. Одлука PDF , DOC
Резолуција НСРС о неопходности праведног решавања питања Аутономне покрајине КИМ заснованог на међународном праву 25. јул 2007. Резолуција PDF , DOC
Извештај Државног преговарачког тима за Косово и Метохију о преговорима вођеним у Бечу од 21.фебруара до 2. марта 2007.године 25. јул 2007. Извештај PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 23. јул 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу дужности заменикаи Републичког јавног тужиоца 23. јул 2007. Одлука PDF , DOC
Oдлука о престанку судијске дужности 23. јул 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности Републичком јавном тужиоцу 23. јул 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности заменицима јавних тужилаца 23. јул 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности носиоцима јавнотужилачких функција 23. јул 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 29. јун 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Повереника за информације од јавног значаја 29. јун 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Заштитника грађана 29. јун 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на финансијски план националне службе за запошљавање за 2007. годину 23. јун 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на финансијски план Републичког фонда за ПИО самосталних делатности за 2007. годину 23. јун 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на финансијски план Републичког завода за здравствено осигурање 23. јун 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на финансијски план републичког фонда за ПИО запослених за 2007. годину 23. јун 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на финансијски план Републичког фонда за ПИО пољопривредника за 2007. годину 23. јун 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 13. јун 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава сталних делегација Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 13. јун 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 23. мај 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору потпредседника Народне скупштине Републике Србије 23. мај 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору предесдника Народне скупштине Републике Србије 23. мај 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Владе 15. мај 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању секретара Народне скупштине Републике Србије 9. мај 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору потпредседника Народне скупштине Републике Србије 9. мај 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 9. мај 2007. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине Републике Србије 8. мај 2007. Одлука PDF , DOC
Резолуција НСРС поводом „Предлога за свеобухватно решење статуса Косова“ спец. изасланика ГС УН Мартија Ахтисарија 14. фебруар 2007. Резолуција DOC , PDF