Датум Јавно слушање Aгенда Прилози
19.09.2019. Стање вода у Србији DOC
17.06.2019. Предлог закона о науци и истраживањима DOC
11.06.2019. Представљање првoг националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја DOC
19.11.2018. Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности DOC
08.11.2017. Спровођење циљева одрживог развоја: улога Народне скупштине DOC
14.12.2016. Улога и значај ХПВ имунизације DOC
30.11.2016. Системска решења у животној средини - Србија 2017 - 2027, дефинисање проблема у области управљања водама DOC
22.11.2016. Представљање Приручника за парламентарце – водич кроз међународно избегличко право DOC
14.11.2016. Систематска решења у животној средини – Србија 2017-2027- дефинисање проблема DOC
01.11.2016. Систематска решења у животној средини – Србија 2017-2027- дефинисање проблема DOC
13.10.2016. Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016-25 - спровођење и приоритетне мере за 2017-18 DOC
25.02.2016. Дуално образовање у функцији бољег запошљавања – за и против DOC
10.12.2015. Заштита деце у Србији – од закона до спровођења DOC
26.11.2015. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (II део) DOC
19.11.2015. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом DOC
17.11.2015. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити природе DOC
26.10.2015. Старење - године живота: од привилегије до дискриминације DOC
14.10.2015. Национални оквир квалификација – повезивање образовања и тржишта рада у Србији DOC
10.09.2015. Сајбер безбедност у Републици Србији DOC
25.05.2015. Информационо друштво у процесу приступања Србије Европској унији DOC