Јавна слушања

Одбор може да организује јавно слушање ради прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога акта, или другог питања које је у надлежности одбора, као и ради праћења спровођења и примене закона, односно остваривања контролне функције Народне скупштине. Поступак организовања јавног слушања уређен је Пословником Народне скупштине.

Пословник Народне скупштине, чл. 83. и 84.


Датум Јавно слушање Aгенда Прилози
28.11.2019. Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији DOC
22.11.2019. Образовање на језицима националних мањина DOC
19.09.2019. Стање вода у Србији DOC
17.06.2019. Предлог закона о науци и истраживањима DOC
11.06.2019. Представљање првoг националног извештаја о спровођењу Циљева одрживог развоја DOC

Погледајте сва јавна слушања

Јавна слушања - извештаји

Одржано јавно слушање на тему „Стање вода у Србији“

Четвртак, 19. септембар 2019. |

У организацији Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду, у Дому Народне скупштине одржано је јавно слушање на тему „Стање вода у Србији“.

Погледајте сва јавна слушања

Јавна слушања се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.