Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине у области безбедносне сарадње 19. фебруар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Oквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Инфраструктура у култури 12. фебруар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни ("KfW") и Републике Србије ("Зајмопримац") коју представља министар финансија за пројекат "Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања - Озелењавање јавног сектора" 5. фебруар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу 5. фебруар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о статусу између Републике Србије и Европске уније о акцијама које спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у Републици Србији 29. јануар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о просветној, културној и спортској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Мексичких Држава 29. јануар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против трговине људима 29. јануар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва ''Електромрежа Србије'', Београд (Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II) 29. јануар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог за промену Устава Републике Србије 4. децембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о судијама 16. новембар 2020. народни посланици Ђорђе Комленски, Маријан Ристичевић, Ана Караџић и Бојан Торбица PDF
Предлог закона о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу 16. новембар 2020. народни посланици Ђорђе Комленски, Маријан Ристичевић, Ана Караџић и Бојан Торбица PDF