Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о враћању дела одузетих пензија и одређивању минималне пензије 19. септембар 2022. 16 народних посланика Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, СИНДИКАТ СЛОГА, ПЗП PDF
Предлог закона о враћању умањених пензија 25. октобар 2022. народни посланици др Зоран Лутовац, др Ненад Митровић, Срђан Миливојевић, Миодраг Гавриловић и Татјана Манојловић PDF
Предлог закона о допуни Закона о трговини 15. септембар 2022. народни посланици Миленковић Керковић проф. др Тамара, Костић мр Иван, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд - Ниш (петља "Пожаревац") - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска магистрала) 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 15. септембар 2022. поднели народни посланици Миленковић Керковић проф. др Тамара, Костић мр Иван, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о изменама Закона о уџбеницима 15. септембар 2022. народни посланици Миленковић Керковић проф. др Тамара, Костић мр Иван, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима 15. септембар 2022. народни посланици Костић мр Иван, Миленковић Керковић проф. др Тамара, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду 15. септембар 2022. народни посланици Миленковић Керковић проф. др Тамара, Костић мр Иван, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика 25. октобар 2022. народни посланици Ђурђевић Стаменковски Милица, Драгићевић Никола, Николић Драган, Миљанић Драгана, Зечевић Зоран, Марић Сања, Букумировић Бојана и Ерац Страхиња PDF
Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допуни Царинског закона 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о здравственом осигурању 25. новембар 2022. народни посланици Никола Нешић, Небојша Зеленовић, Александар Јовановић, др Јелена Калајџић, Данијела Несторовић, Милинка Николић, Небојша Цакић и др Ђорђе Микетић PDF
Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени и допунама Закона о електронским медијима 27. септембар 2022. народни посланик Маријан Ристичевић PDF
Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и спољне трговине Мађарске о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и техничког особља 24. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Оквирног протокола о финансијској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније у области инфраструктурних пројеката 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) 25. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикаснисти за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 25. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пријатељским односима и сарадњи у области стратешког партнерства 18. новембар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о раду 30. септембар 2022. 16 народних посланика Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, СИНДИКАТ СЛОГА, ПЗП PDF
Предлог закона о регулисању јавног дуга Републике Србије према пензионерима насталог у периоду од новембра 2014. године до 30. септембра 2018. године на основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 15. септембар 2022. народни посланици Миленковић Керковић проф. др Тамара, Костић мр Иван, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о хитној медицинској помоћи 29. септембар 2022. народни посланик Милија Милетић PDF