Јавна слушања

Одбор може да организује јавно слушање ради прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога акта, или другог питања које је у надлежности одбора, као и ради праћења спровођења и примене закона, односно остваривања контролне функције Народне скупштине. Поступак организовања јавног слушања уређен је Пословником Народне скупштине.

Пословник Народне скупштине, чл. 83. и 84.


Датум Јавно слушање Aгенда Прилози
20.10.2023. Представљање Предлога закона о буџету Републике Србије за 2024. годину и Предлога закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2022. годину DOC
18.07.2023. Представљање Предлога закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи DOC
18.04.2023. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
05.04.2023. Свако дете има право на детињство, зауставимо дечје бракове
01.04.2023. Представљање кандидата које је Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу предложио за први избор чланова Високог савета судства и за први избор чланова Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина DOC

Погледајте сва јавна слушања

Јавна слушања - извештаји

Друго јавно слушање Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Петак, 20. октобар 2023. |

У оквиру 38. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, 20. октобра, одржано је Друго јавно слушање на којем су представљени Предлог закона о буџету Републике Србије за 2024. годину и Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2022. годину.

Погледајте сва јавна слушања

Јавна слушања се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.