Јавна слушања

Одбор може да организује јавно слушање ради прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога акта, или другог питања које је у надлежности одбора, као и ради праћења спровођења и примене закона, односно остваривања контролне функције Народне скупштине. Поступак организовања јавног слушања уређен је Пословником Народне скупштине.

Пословник Народне скупштине, чл. 83. и 84.


Датум Јавно слушање Aгенда Прилози
26.01.2023. Представљање предлога закона који се доносе у циљу усклађивања са Актом о промени Устава Републике Србије који је потврђен на републичком референдуму 16. јануара 2022. године DOC
04.12.2022. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ DOC
19.01.2022. Вештачка интелигенција и човек у новом дигиталном добу DOC
06.12.2021. Представљање Нацрта стратегије трговине Републике Србије до 2025. године DOC
03.12.2021. Спровођење споразума Конференције Уједињених нација о климатским променама - COP26 у Србији DOC

Погледајте сва јавна слушања

Јавна слушања - извештаји

Погледајте сва јавна слушања

Јавна слушања се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.