Генерални секретар и заменици генералног секретара

Генерални секретар:

Светислава Булајић, магистар правних наука

Контакт тел. 011/3026-163; 3026-243

е-mail: sekretar@parlament.rs

Генералног секретара Народне скупштине именује Народна скупштина, на предлог председника Народне скупштине.

Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Народне у припремању седница Народне скупштине, стара се о спровођењу одлука и закључака Народне скупштине, руководи Службом и врши друге послове утврђене законом и Пословником.

Генерални секретар је за свој рад одговоран Народној скупштини и председнику Народне скупштине. Функција генералног секретара престаје даном именовања генералног секретара новог сазива Народне скупштине, оставком или разрешењем.

(члан 33. Закона о Народној скупштини)


СВЕТИСЛАВА БУЛАЈИЋ

Функција:

Генерални секретар Народне скупштине

Датум рођења

4. јун 1964.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

магистар правних наука


Биографија

ОБРАЗОВАЊЕ:

Похађани универзитети и стечена академска звања

• Правни факултет Универзитета у Београду, дипломирани правник, summa cum laude, 1987.

• Универзитет Париз I, Panthèon-Sorbonne, слободне магистарске студије (auditeur libre), академска 1990-1991.

• Правни факултет Универзитета у Београду, магистар правних наука, 1998.

• Универзитет у Connecticut-у, САД, Правни факултет, LL.M (магистар правних наука), summa cum laude 2011.

• Правни факултет Универзитета у Београду, докторске студије, (одобрена тема докторске дисертације „Оригинализам, амерички прилог теорији тумачења устава“), 2013.


Академске награде и стипендије

• Правни факултет Универзитета у Београду, Основне студије (1983-1987): награде за успех на појединачним годинама студија

• Правни факултет Универзитета у Београду, Последипломске студије на Међународно-правном и Уставно-правно-политичком смеру: стипендија београдског Универзитета за младе научно-истраживачке кадрове (1987-1990)

• Институт за Федерализам, Универзитет у Фрибуру, Швајцарска: EUROregions, Европски Летњи Универзитет, стипендија Савета Европе (28. август - 17. септембар 1988)

• Универзитет Париз I, Panthèon-Sorbonne, магистарске студије: стипендија француске владе (1990-1991)

• Салцбуршки Семинар: Сесија 307 – Америчко право и правне институције: стипендија Семинара (25. јул – 6. август, 1993)

• Универзитет у Салцбургу, Аустрија: Катедра за међународно и страно јавно право, стипендија за истраживање у области демократије и заштите људских права (мај-јун 1994)

• Универзитет у Connecticut-у, САД, Правни факултет, магистарске студије (LL.M): стипендија Ron Brown (1997-1998)

• Централно-eвропски Универзитет, Будимпешта, Летњи програм: стипендија Универзитета (јул-август 1999)

• Универзитет Илиноис у Чикагу, Летњи програм интеруниверзитетске сарадње београдског и чикашког универзитета (јул 2000)

• Врховни Суд САД, Историјско друштво, Семинар о федерализму: стипендија Историјског друштва Врховног Суда САД, Вашингтон (јун 2002)

• Једномесечна стипендија Европске Комисије, Програм универзитетске сарадње и размене Erasmus Mundus, пројекат Basileus (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in cooperation with EU universities), Univerzitet ‘La Sapienza’, Рим, Италија (октобар 2009)

• Promoting Tolerance 2014 Програм - програм Friedrich Naumann Фондације за слободу (ФНФ) и Америчког јеврејског Комитета (AJC): семинар у Софији, Бугарска (јун 2014) и студијски боравак у САД (октобар 2014)


ЗНАЊЕ ЈЕЗИКА:

• влада енглеским и француским језиком
• служи се италијанским, руским и мађарским језиком

ВЕШТИНЕ И ОСТАЛЕ СПОСОБНОСТИ:

• педагошко и истраживачко искуство
• консултантско-менаџерско искуство (ОЕБС, Савет Европе, Европска Комисија, Светска Банка, и др.)
• обучена за медијацију и ненасилну комуникацију
• обучена за рад на рачунарима


РАДНО ИСКУСТВО:

• Асистент-приправник, и касније асистент на предмету Уставно право, Катедра за јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 1989-2009. (настава из области теорије, историје, упоредног и позитивног Уставног права, као и судске праксе);

• Асистент на предмету Политички систем, Катедра за јавно право, Правни факултет Универзитета у Београду, од 2009. до 2014, као и настава на енглеском језику на предметима последипломских студија Увод у право Европске уније, односно Судска заштита у праву Европске уније; актуелна истраживачка агенда – институционални дизајн ЕУ);

• IREX (International Research and Exchange Board), Вашингтон, САД, спољни сарадник за бившу Југославију, 1999-2003. (рад на пројекту академске сарадње и размене студената и научних кадрова у оквиру различитих програма, попут Ron Brown Програма, Фулбрајт програма и сл.);

• CECL (Центар за европско Уставно право), Атина, Грчка, “Rigas Network” пројекат, сарадник за Србију и Црну Гору (СР Југославију), од 2000. до 2004. (припрема семинара, израда пројектних докумената, ажурирање базе података о релевантним променама домаћег законодавства, итд.);

• ОЕБС/ОДИХР посматрачка Мисија, избори за Народну скупштину Републике Србије 2000. (22. новембар - 30. децембар 2000), заменик Правног саветника Мисије;

• ОЕБС, Мисија при Србији и Црној Гори, Одељење за медије, правни консултант од марта 2001. до новембра 2005. (рад на реформама медијског законодавства, нарочито Закона о радиодифузији, Закона о јавном информисању, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, као и успостављању републичких независних тела у овим областима, промоцији ових закона и тела, организовању округлих столова, тренинга и семинара о слободи штампе и јавном сервису, а у сарадњи са невладиним сектором и медијским удружењима);

• Експерт-сарадник/редактор, Пројекат Фонда за отворено друштво Србије „Мониторинг процеса приближавања Србије Европској Унији - Капацитети државних институција за извршавање преузетих обавеза“ (2006);

• Експерт-сарадник, Пројекат законодавне реформе Министарства за људска и мањинска права СЦГ, у сарадњи са Европским центром за мањинска питања и Данским Институтом за људска права (2006);

• Експерт консултант Светске банке на пројекту реформе правосуђа (фебруар 2008. до јануара 2011), одговорна за формулацију и имплементацију програма подршке правосудном систему Србије, укључив коментар законодавства, подзаконских и других реформских аката, старање о буџету пројекта, координацију са Министарством правде, академском заједницом, невладиним сектором и иностраним партнерима);

• Универзитет у Connecticut-у, Правни факултет, гостујући предавач на мастер програму о америчком праву и правним институцијама, и помоћник Директора за међународне програме одговорна за администрацију мастер и других међународних програма, као и успостављање докторских студија (јануар 2011. до јануара 2012).


ОСТАЛА АНАГАЖОВАЊА:

• Правни саветник потпредседника Уставне комисије Народне скупштине Републике Србије (2003);

• Члан експертске групе Председника Републике Србије за израду модела Устава Србије (2004-2005);

• Кандидат за судију Уставног суда Србије на предлог Председника Републике (јун 2005);

• Народни посланик у сазиву Народне скупштине Републике Србије од 31. маја 2012. до 16. јуна 2014, а посредством тог мандата и члан парламентарне делегације при Парламентарној скупштини Савета Европе (члан Правног Комитета, и његовог Поткомитета за избор судија Суда за људска права, те члан Социјалног Комитета), као и Потпредседник Парламентарне скупштине Медитерана;

• Кандидат Владе Републике Србије за Генералног Секретара Парламентарне скупштине Савета Европе (мај – октобар 2015);

• Члан више струковних удружења: Удружења за Уставно право Србије, Удружења Фулбрајтових стипендиста Србије, српског Ron Brown Удружења, и Удружења француских дипломаца (ADEF - Association des Diplômés de l'Ensignement Superiéur Français).

ВАЖНИЈИ РАДОВИ:

Најчешће постављана питања о Закону о радиодифузији Републике Србије, изд. Мисије ОЕБС-а у Србији и Црној Гори, на српском и енглеском језику, 142 стр., Београд, 2003.

45 година Уставног савета француске Пете републике, у Устав као Lex superior, Поводом 75 година живота и 50 година научног рада Павла Николића, изд. Удружење за Уставно право Србије, Београд, 2004.

Водич кроз Закон о слободном приступу информацијама (ко-аутор), изд. Фондације за отворено друштво Србије, на српском и енглеском језику, 94 стр., Београд, 2005.

Law of Nationality and the Dissolution of Yugoslavia (саопштење на енглеском језику на скупу ”Citizenship or Nationality? Dual Citizenship as A Legal Problem” Института за правне студије Академије наука Републике Мађарске, 3. октобар 2005, Будимпешта), прилог пројекту „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ“ Правног факултета у Београду, 2005.

Чувар француског устава, изд. „Службени Гласник“ Београд, 2006, 162 стр.

Европеизација Србије, Капацитети органа власти и локалних органа (само)управе, Мониторинг процеса европеизације друштвеног, економског, политичког и правног простора Србије, (ко-аутор), изд. Фонд за отворено друштво Србије, Београд 2006, 142 стр.

О престанку посланичког мандата – са посебним освртом на одузимање мандата услед престанка чланства у политичкој странци односно коалицији, прилог пројекту „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ“ Правног факултета у Београду, 2007.

Value jurisprudence in contemporary constitutional review: A challenge before Serbia, VII Светски Конгрес Међународног удружења за Уставно право, реферат на енглеском језику прихваћен за расправу на Радионици 15: Balancing and proportionality in constitutional review, Атина, јун 2007.

Historical background to the American controversy over originalist approach to constitutional interpretation – lesson to be learned from, прилог пројекту „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ“ Правног факултета у Београду, 2008.

American Federalism and the EU Institutional Design Revisited, прилог пројекту „Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ“ Правног факултета у Београду, 2013.

Устав и права грађана, ко-аутор, уџбеник за трећи разред средњих стручних школа и IV разред гимназије, изд. „Завод за уџбенике и наставна средства“, I издање Београд 2006, 170 стр., до унапређеног и допуњеног IV издања, Београд 2013, 190 стр.

Оригинализам, амерички прилог теорији тумачења устава, докторска дисертација у припреми.


Заменици генералног секретара:

Срђан Смиљанић, дипл. правник

Контакт тел. 011/3026-100

Бранко Маринковић, дипл. правник
Контакт тел. 011/3026-100

Генерални секретар Народне скупштине има заменика који му помаже у раду и замењује га у случају његовог одсуства или спречености.

Заменика генералног секретара именује Народна скупштина, на предлог генералног секретара уз сагласност председника Народне скупштине.

Број заменика генералног секретара утврђује се Пословником.

Заменик генералног секретара је за свој рад одговоран Народној скупштини, председнику Народне скупштине и генералном секретару.

Функција заменика генералног секретара престаје даном именовања заменика генералног секретара новог сазива Народне скупштине, оставком или разрешењем.

(члан 34. Закона о Народној скупштини)


СРЂАН СМИЉАНИЋ

Функција:

Заменик генералног секретара Народне скупштине

Датум рођења

16. мај 1979.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

дипломирани правник


Биографија

Образовање:

• MBA – Master of Business and Administration 2012/2013, државни универзитет Carlos III, Мадрид Шпанија – финансијска и пословна економија, међународно пословање, стратешко управљање и операционално руковођење, руковођење људским ресурсима и стратегија маркетинга, анализа тржишта и управљање снабдевачима, менаџерско рачуноводство, а по препоруци професора са Правног факултета Универзитета у Београду и послодавца;
• Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године;
• Основну школу и гимназију завршио у Београду.

Радно искуство:

• У Raiffeisen банка а.д. Београд запослен од августа 2011. године у Сектору за правне послове – Одељењу за правне послове са привредом на месту вишег сарадника за правне послове са привредом и то на изради уговора и одлука Банке из делокруга послова са привредом, давању правних мишљења у вези директне примене прописа, примени аката за суд и друге органе као и заступање Банке пред судовима и другим органима;
• У Point Group Holding компанији запослен као правни саветник од новембра 2005. године до августа 2011. године на пословима финансијског и правног консалтинга, консалтинга код докапитализација и трговања хартијама од вредности, преузимања акционарског капитала, купопродаје удела и откупа потраживања;
• У Мобтел Србија (Теленор Србија) од септембра 1998. године до јануара 2003. године на пословима у правном сектору и у БК Телекому од марта 1997. године до јуна 1998. године на пословима телекомуникације/испитивање тржишта.

Језици:

• Енглески и шпански језик

Познавање рада на компјутеру:

• Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)


БРАНКО МАРИНКОВИЋ

Функција:

Заменик генералног секретара Народне скупштине

Датум рођења

2. октобар 1980.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

дипломирани правник


Биографија

Образовање:

 • Дипломатска академија - Министарство спољних послова - Програм основне дипломатске обуке;
 • Дипломирао на Правном факултету у Нишу;
 • Дипломирао на студијама првог степена на Електронском факултету у Нишу и стекао звање -инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику;
 • Гимназију започео у Сурдулици, матурирао у Винфилду, Луизијана, САД у оквиру међународног програма - Pacific intercultural exchange као ученик генерације и као један од најбољих полазника награђен Сертификатом са одликом.

Искуство у струци:

 • Пружање бесплатне правне помоћи - Програм ОЕБС-а, Адвокатске коморе Ниш и Правног факултета у Нишу „Правна Клиника“, мај 2009 - новембар 2009. и препоручен за даљи рад од стране Правног факултета у Нишу и Адвокатске коморе Ниш;
 • Један од победника међународног Mootcourt такмичења у симулацији суђења пред Еврпским судом за људска права у Стразбуру, 2011 – одлично познавање међународног права из области људских права и међународног процесног права;
 • Адвокатски приправник 2011-2012;
 • Приправник - млађи саветник у Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије 2012-2013;
 • Млађи саветник у Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије 2013-2014;
 • Генерални секретаријат Народне скупштине 2014 -

У оквиру Службе Народне скупштине, поред редовног посла:

 • Контакт особа испред Народне скупштине у Радној групи Министарства правде за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције 2013-2018;
 • Саветник у националном огранку Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције у Србији;
 • Саветник при Комисији за контролу извршења кривичних санкција Народне скупштине;
 • Члан уређивачког одбора „Кворум“ – информативни билтен Народне скупштине;
 • Члан уређивачког одбора „Инфобил“ – информативни билтен за запослене Народне скупштине;
 • Сертификовани интерни инструктор за обуку и коришћење система е-Парламент.
Језици:

 • Aктивно знање енглеског језика, пасивно знање француског језика, добро познавање бугарског језика.П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Субота, 20. јануар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току