Генерални секретар и заменици генералног секретара

Генерални секретар:

Вељко Одаловић, магистар правних наука

Контакт тел. 011/3026-163; 3026-243

е-mail: sekretar@parlament.rs

Генералног секретара Народне скупштине именује Народна скупштина, на предлог председника Народне скупштине.

Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Народне у припремању седница Народне скупштине, стара се о спровођењу одлука и закључака Народне скупштине, руководи Службом и врши друге послове утврђене законом и Пословником.

Генерални секретар је за свој рад одговоран Народној скупштини и председнику Народне скупштине. Функција генералног секретара престаје даном именовања генералног секретара новог сазива Народне скупштине, оставком или разрешењем.

(члан 33. Закона о Народној скупштини)


ВЕЉКО ОДАЛОВИЋ

Функција:

Генерални секретар Народне скупштине

Датум рођења

26. август 1956.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

магистар правних наука


Биографија

Рођен 26.08.1956. године у Врелу, СО Липљан, АП КиМ, од оца Душана и мајке Стане рођене Савићевић. Ожењен, два сина.

Образовање:

Основну и средњу школу завршио у Косову Пољу.
Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Приштини.
Магистар правних наука – 2016. године магистрирао на Правном факултету у Бања Луци.

Радно искуство:

 • од 2017.
  председник делегације Републике Србије за вођење преговора у оквиру Међудржавне дипломатске комисије за утврђивање протезања државне границе између Републике Србије и Босне и Херцеговине
 • од 2014.
  овлашћени представник Републике Србије у Мешовитом комитету за расподелу дипломатске и конзуларне имовине из Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
 • од 2014.
  генерални секретар Министарства спољних послова
 • 2012 - 2014.
  генерални секретар Владе Републике Србије
 • 2008 - 2012.
  генерални секретар Народне скупштине Републике Србије
 • 2009 - 2012.
  обављао дужност секретара Републичке изборне комисије;
  од 2012. године је заменик секретара РИК
 • 2007.
  члан Републичке изборне комисије
 • 2006.
  заменик члана Републичке изборне комисије
 • од 2006.
  обавља функцију председника Комисије за нестала лица Владе Републике Србије
 • од марта 2005.
  руководилац Радне групе за нестала лица са Косова и Метохије,формиране у оквиру дијалога Београда и Приштине
 • 2003. до 2006.
  посланик у Већу грађана Скупштине Србије и Црне Горе;
  у том периоду био је и председник Одбора за Косово и Метохију парламента, као и члан више радних тела и скупштинских одбора
 • 2000 - 2003.
  посланик у Већу грађана Савезне Скупштине
 • октобар 2000 - јануар 2001.
  у прелазној Влади Републике Србије обављао функцију министра за локалну самоуправу
 • 1997 - 2001.
  обављао функције: председника Управног одбора Студентског центра Приштина, председника УО покрајинског Завода за заштиту здравља, члана Савета Универзитета у Приштини
 • 1997 – 2001.
  начелник Косовског округа
 • 1995 – 1997.
  заменик начелника Косовског округа
 • 1992 – 1995.
  помоћник начелника Косовског округа
 • 1990 - 1992.
  председник Привременог општинског већа по распуштању скупштине општине Качаник
 • 1990 - 1992.
  саветник у Влади Републике Србије
 • 1989 - 1990.
  саветник у Извршном већу Републике Србије
 • 1987 - 1989.
  секретар комисије за спречавање исељавања и повратак одсељених СО Косово Поље у новоформираној општини Косово Поље
 • члан Социјалистичке партије Србије од њеног оснивања 1990. године.

Заменици генералног секретара:

Срђан Смиљанић, дипл. правник
Контакт тел. 011/3026-100

Бранко Маринковић, дипл. правник

Контакт тел. 011/3026-100

Генерални секретар Народне скупштине има заменика који му помаже у раду и замењује га у случају његовог одсуства или спречености.

Заменика генералног секретара именује Народна скупштина, на предлог генералног секретара уз сагласност председника Народне скупштине.

Број заменика генералног секретара утврђује се Пословником.

Заменик генералног секретара је за свој рад одговоран Народној скупштини, председнику Народне скупштине и генералном секретару.

Функција заменика генералног секретара престаје даном именовања заменика генералног секретара новог сазива Народне скупштине, оставком или разрешењем.

(члан 34. Закона о Народној скупштини)


СРЂАН СМИЉАНИЋ

Функција:

Заменик генералног секретара Народне скупштине

Датум рођења

16. мај 1979.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

дипломирани правник


Биографија

Образовање:

 • Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године;
 • MBA – Master of Business and Administration 2012/2013, државни универзитет Carlos III, Мадрид, Шпанија – финансијска и пословна економија, међународно пословање, стратешко управљање и операционално руковођење, руковођење људским ресурсима и стратегија маркетинга, анализа тржишта и управљање снабдевачима, менаџерско рачуноводство, а по препоруци професора са Правног факултета Универзитета у Београду и послодавца;
 • Основну школу и гимназију завршио у Београду.
Радно искуство:

 • Генерални секретар Народне скупштине од марта 2019. до октобра 2020. године;
 • Секретар Републичке изборне комисије од новембра 2015. године -;
 • Заменик генералног секретара Народне скупштине од маја 2014. године - марта 2019;
 • Члан Републичке изборне комисије од маја 2014. до новембра 2015. године;
 • Члан Градске изборне комисије од децембра 2017. године -;
 • Национални пројектни директор – Пројекат УНДП-а „Јачање контролне функције и транспарентности Народне скупштине“ од маја 2014. до септембра 2015. године;
 • У Raiffeisen банка а.д. Београд запослен до маја 2014. године у Сектору за правне послове – Одељењу за правне послове са привредом на месту вишег сарадника за правне послове са привредом и то на изради уговора и одлука Банке из делокруга послова са привредом, давању правних мишљења у вези директне примене прописа, примени аката за суд и друге органе као и заступање Банке пред судовима и другим органима;
 • У Point Group запослен као правни саветник од новембра 2005. године до августа 2011. године на пословима финансијског и правног консалтинга, консалтинга код докапитализација и трговања хартијама од вредности, преузимања акционарског капитала, купопродаје удела и откупа потраживања;
 • У Мобтел Србија (Теленор Србија) од септембра 1998. године до јануара 2003. године на пословима у правном сектору и у БК Телекому од марта 1997. године до јуна 1998. године на пословима телекомуникације/испитивање тржишта.
Језици:

 • Енглески и шпански језик
Познавање рада на компјутеру:

 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Остало:

 • Положен државни стручни испит за рад у државним органима.

БРАНКО МАРИНКОВИЋ

Функција:

Заменик генералног секретара Народне скупштине

Датум рођења

2. октобар 1980.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

дипломирани правник


Биографија

Образовање:

 • Дипломатска академија - Министарство спољних послова - Програм основне дипломатске обуке;
 • Дипломирао на Правном факултету у Нишу;
 • Дипломирао на студијама првог степена на Електронском факултету у Нишу и стекао звање -инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику;
 • Гимназију започео у Сурдулици, матурирао у Винфилду, Луизијана, САД у оквиру међународног програма - Pacific intercultural exchange као ученик генерације и као један од најбољих полазника награђен Сертификатом са одликом.

Искуство у струци:

 • Пружање бесплатне правне помоћи - Програм ОЕБС-а, Адвокатске коморе Ниш и Правног факултета у Нишу „Правна Клиника“, мај 2009 - новембар 2009. и препоручен за даљи рад од стране Правног факултета у Нишу и Адвокатске коморе Ниш;
 • Један од победника међународног Mootcourt такмичења у симулацији суђења пред Европским судом за људска права у Стразбуру, 2011 – одлично познавање међународног права из области људских права и међународног процесног права;
 • Адвокатски приправник 20112012;
 • Млађи саветник у Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Народне скупштине Републике Србије 20122014;
 • Саветник у Генералном секретаријату Народне скупштине јун 2014 – октобар 2014;
 • Заменик генералног секретара Народне скупштине октобар 2014 -;
 • Заменик секретара Републичке изборне комисије 2016.

У оквиру Службе Народне скупштине, поред редовног посла:

 • Контакт особа испред Народне скупштине у Радној групи Министарства правде за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције 2013-2018;
 • Контакт особа са Групом Савета Европе за борбу против корупције (GRECO);
 • Национални пројектни директор УНДП Пројекта "Јачање надзорне функције и јавности рада Народне скупштине Републике Србије"
 • Председник Уређивачког одбора интернет странице Народне скупштине;
 • Сертификовани интерни инструктор за обуку и коришћење система е-Парламент.
Језици:

 • Aктивно знање енглеског језика, пасивно знање француског језика, добро познавање бугарског језика.
Остало:

 • Положен државни испит
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
понедељак, 27. јун
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току