Извештаји

Назив Датум Преузми
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о стабилности финансијског система за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о пословању и резултатима рада за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Извештај Заштитникa грађана о раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Годишњи извештај Народнe банкe Србије о монетарној политици за 2019. годину 3. август 2020. PDF
Финансијски извештај Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) за 2019. годину 30. јул 2020. PDF
Годишњи извештај о раду и пословању РТВ за 2019. годину и Извештај независног ревизора 13. јул 2020. PDF
Извештај о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) за 2019. годину 29. јун 2020. PDF
Извештај о пословању за 2019. годину, са Извештајем независног ревизора за 2019. годину и Финансијским извештајем за 2019. годину - Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности а.д. 22. јун 2020. PDF
Извештај о раду Фискалног савет за 2019. годину 10. јун 2020. PDF
Извештај о раду јавних тужилаштава на сузбијању криминалитета и заштити уставности и законитости у 2019. годину 2. јун 2020. PDF
Извештај о раду Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину 1. јун 2020. PDF
Годишњи извештај Комисијe за хартије од вредности за 2019. годину 13. мај 2020. PDF
Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2019. годину 10. април 2020. PDF
Извештај о раду Регулаторног тела за електронске медије за 2019. годину 31. март 2020. PDF
Извештај о раду Државнe ревизорскe институцијe за 2019. годину 31. март 2020. PDF
Извештај о раду Републичкe комисијe за заштиту права у поступцима јавних набавки за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године 27. март 2020. PDF
Извештај о раду за период од 1. јула до 31. децембра 2019. године - Савет гувернера Народне банке Србије 23. март 2020. PDF
Финансијски извештаји за 2019. годину, са извештајем овлашћеног ревизора - Савет гувернера Народне банке Србије 23. март 2020. PDF
Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2019. годину 23. март 2020. PDF
Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2019. годину 17. март 2020. PDF
Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину 13. март 2020. PDF
Извештај о раду Државног већа тужилаца за 2019. годину 2. март 2020. PDF
Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2019. годину 28. фебруар 2020. PDF
Извештај о раду Високог савета судства за 2019. годину 27. фебруар 2020. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2018. годину 11. октобар 2019. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2017. годину 16. септембар 2019. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2016. годину 16. септембар 2019. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2015. годину 16. септембар 2019. PDF
Извештај о раду Агенције за енергетику за 2018. годину 31. мај 2019. PDF
Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину 1. април 2019. PDF
Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину 29. март 2019. PDF
Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018. годину 25. март 2019. PDF
Извештај о раду Фискалног савета за 2018. годину 22. март 2019. PDF
Редован Годишњи извештај Заштитника грађана за 2018. годину 19. март 2019. PDF
Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину 15. март 2019. PDF
Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину 28. фебруар 2019. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године 14. јул 2017. PDF
Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2016. годину 31. март 2017. PDF
Годишњи извештај Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2016. годину 31. март 2017. PDF
Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2016. годину 29. март 2017. PDF
Годишњи извештај о раду Буџетске инспекције за 2016. годину 24. март 2017. PDF
Извештај о раду Фискалног савета за 2016. годину 21. март 2017. PDF
Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2016. годину 15. март 2017. PDF
Редован Годишњи извештај Заштитника грађана за 2016. годину 15. март 2017. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. септембра 2016. године 20. октобар 2016. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године 18. јул 2016. PDF
Извештај о раду Агенције за осигурање депозита за 2015. годину 28. јул 2016. PDF
Извештај о пословању Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године 8. јул 2016. PDF