Извештаји

Назив Датум Преузми
Извештај о пословању Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године 8. јул 2016. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. јуна 2016. године 18. јул 2016. PDF
Извештај о раду Агенције за осигурање депозита за 2015. годину 28. јул 2016. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. септембра 2016. године 20. октобар 2016. PDF
Редован Годишњи извештај Заштитника грађана за 2016. годину 15. март 2017. PDF
Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2016. годину 15. март 2017. PDF
Извештај о раду Фискалног савета за 2016. годину 21. март 2017. PDF
Годишњи извештај о раду Буџетске инспекције за 2016. годину 24. март 2017. PDF
Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2016. годину 29. март 2017. PDF
Годишњи извештај Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2016. годину 31. март 2017. PDF
Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2016. годину 31. март 2017. PDF
Извештај о извршењу буџета Републике Србије за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године 14. јул 2017. PDF
Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2018. годину 28. фебруар 2019. PDF
Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину 15. март 2019. PDF
Редован Годишњи извештај Заштитника грађана за 2018. годину 19. март 2019. PDF
Извештај о раду Фискалног савета за 2018. годину 22. март 2019. PDF
Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018. годину 25. март 2019. PDF
Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину 29. март 2019. PDF
Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину 1. април 2019. PDF
Извештај о раду Агенције за енергетику за 2018. годину 31. мај 2019. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2015. годину 16. септембар 2019. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2016. годину 16. септембар 2019. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2017. годину 16. септембар 2019. PDF
Консолидовани извештај Републике Србије за 2018. годину 11. октобар 2019. PDF