Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 1. децембар 2015. народни посланик мр сци. Благоје Брадић др стом. PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 1. децембар 2015. народни посланик мр сци. Благоје Брадић др стом. PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о здравственом осигурању 1. децембар 2015. народни посланик мр сци. Благоје Брадић др стом. PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности 1. децембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом 28. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикације 28. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о трговини 24. новембар 2015. народни посланик проф. др Јанко Веселиновић PDF
Предлог закона о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти 20. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Либан о укидању виза за носиоце дипломатских, специјалних и службених пасоша 20. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о полицији 20. новембар 2015. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о спорту 20. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву 19. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама члана1(а), члана 14(1) и члана 14(3)(б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године о међународном друмском превозу опасне робе (АДР) 13. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама 13. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о судијама 13. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о јавном тужилаштву 13. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о бављењу плаћеним пословима чланова дипломатских или конзуларних представништава 13. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Правосудној академији 13. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању амандмана на Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту 10. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о рударству и геолошким истраживањима 6. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о оглашавању 6. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 6. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о рехабилитацији 6. новембар 2015. народни посланик Борислав Стефановић PDF
Предлог закона о извршењу и обезбеђењу 3. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова 3. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о финансирању политичких активности 3. новембар 2015. народни посланици Борислав Стефановић и Иван Јовановић PDF
Предлог закона о потврђивању Измена и допуна Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала 2. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 26. октобар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 23. октобар 2015. народни посланик Ласло Варга PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 23. октобар 2015. народни посланик Ласло Варга PDF
Предлог закона о заштити земљишта 23. октобар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга 20. октобар 2015. народни посланик Иван Јовановић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о порезима на имовину 15. октобар 2015. народни посланик Александар Сенић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Кривичног законика 13. октобар 2015. народни посланик проф. др Јанко Веселиновић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Кривичног законика 12. октобар 2015. група од 16 народних посланика Посланичке групе Демократска странка PDF
Предлог закона о изменама Закона о оружју и муницији 12. октобар 2015. група од 16 народних посланика Посланичке групе Демократска странка PDF
Предлог закона о измени Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 6. октобар 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга 25. септембар 2015. народни посланик проф. др Јанко Веселиновић PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 21. септембар 2015. група од 16 народних посланика Посланичке групе Демократска странка PDF , DOC
Предлог закона о конверзији кредита у швајцарским францима CHF у Евре EUR 18. септембар 2015. народни посланик проф. др Јанко Веселиновић PDF
Предлог закона о допунама Закона о порезу на додату вредност 15. септембар 2015. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о предлагању закона 15. септембар 2015. народни посланик Биљана Хасановић Кораћ PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 15. септембар 2015. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима 15. септембар 2015. народни посланик Снежана Маловић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о јавном информисању и медијима 11. септембар 2015. народни посланик Бранка Каравидић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица 11. септембар 2015. народни посланик Александар Сенић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о порезу на добит правних лица 11. септембар 2015. народни посланик Горан Богдановић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције 11. септембар 2015. народни посланик Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније коју представља Министарство одбране o сарадњи у области одбране 14. август 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података 14. август 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури 7. август 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 5. август 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о сукцесији и консолидацији билатералних уговора 29. јун 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 29. јун 2015. група од 11 народних посланика Посланичке групе БОРИС ТАДИЋ – Социјалдемократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије PDF
Предлог закона о допунама Кривичног законика 29. јун 2015. група од 15 народних посланика Посланичке групе Демократска странка PDF
Предлог закона о међународним мерама ограничавања 15. јун 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“ 15. мај 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о спомен обележјима 4. мај 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о забрани изградње нуклеарних електрана у Републици Србији 30. април 2015. народни посланик Иван Карић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним медијским сервисима 22. април 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о информисању и медијима 22. април 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о планирању и уређењу простора и насеља 21. април 2015. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF
Предлог закона о измени Закона о здравственом осигурању 30. март 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о Националном савету за биолошку обнову становништва Републике Србије 18. март 2015. народни посланик др Радослав Јовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 12. март 2015. Заштитник грађана PDF
Предлог закона о посебним условима и начину измирења обавеза корисника стамбених кредита са валутном клаузулом у CHF – швајцарски франак 25. фебруар 2015. народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Горан Богдановић, Душан Петровић, Александар Сенић, Бранка Каравидић, Иван Карић, Биљана Хасановић-Кораћ, др Благоје Брадић и Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о Народној банци Србије 25. фебруар 2015. народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Горан Богдановић, Душан Петровић, Александар Сенић, Бранка Каравидић, Иван Карић, Биљана Хасановић-Кораћ, др Благоје Брадић и Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга 25. фебруар 2015. народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Горан Богдановић, Душан Петровић, Александар Сенић, Бранка Каравидић, Иван Карић, Биљана Хасановић-Кораћ, др Благоје Брадић и Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о социјалном становању 17. децембар 2014. народни посланик Злата Ђерић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о заштити корисника финансијских услуга 10. децембар 2014. народни посланик Злата Ђерић PDF , DOC
Предлог закона о слободи од страха 20. новембар 2014. група од 19 народних посланика Демократске странке и Нове странке PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о здравственом осигурању 4. новембар 2014. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника 31. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о финансирању политичких активности 28. октобар 2014. народни посланик Гордана Чомић PDF
Предлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи 7. октобар 2014. народни посланик Биљана Хасановић Кораћ PDF , DOC
Предлог закона о измени Кривичног законика 7. октобар 2014. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о допунама Кривичног законика 6. октобар 2014. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о измени Кривичног законика 30. септембар 2014. народни посланик мр Александра Јерков PDF
Предлог закона о допунама Закона о високом образовању 26. септембар 2014. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 23. април 2014. народни посланици Гордана Чомић и Борислав Стефановић PDF