Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о потврђивању Споразума између Влaде Републике Србије и Владе Румунијe о отварању међународног граничног прелаза Јаша Томић (Република Србија) - Фењ (Румунија) на српско-румунској државној граници 26. јануар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румунијe о отварању међународног граничног прелаза Врбица (Република Србија) - Валкањ (Румунија) на српско-румунској државној граници 26. јануар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Влaде Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Наково (Република Србија) - Лунга (Румунија) на српско-румунској државној граници 26. јануар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона o потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о реадмисији 26. јануар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о банкама 20. јануар 2015. Народна банка Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије 20. јануар 2015. Народна банка Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамној помоћи у спречавању, истраживању и сузбијању царинских прекршаја 31. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби 31. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна 30. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара 30. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о оружју и муницији 30. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама 26. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности 26. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији јавних исправа о стеченом образовању и научним називима 26. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени и допуни Закона o државној припадности и упису пловила 23. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља 22. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске и Народне Алжирске Републике у области здравља животиња 22. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи у области туризма 22. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о социјалном становању 17. децембар 2014. народни посланик Злата Ђерић PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (2013) 15. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругваја о сарадњи у области ветерине 15. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о одбрани 15. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 15. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о заштити корисника финансијских услуга 10. децембар 2014. народни посланик Злата Ђерић PDF , DOC
Предлог закона о потрђивању Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата 9. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата 9. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 8. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о кретању уз помоћ пса водича 8. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о економској, научној и техничкој сарадњи 25. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о слободи од страха 20. новембар 2014. група од 19 народних посланика Демократске странке и Нове странке PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала 19. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари 17. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о подстицању и заштити улагања 17. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Туниса о друмском превозу путника и ствари 14. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника 31. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма 31. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о финансирању политичких активности 28. октобар 2014. народни посланик Гордана Чомић PDF
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа 24. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о оружју и муницији 7. октобар 2014. народни посланик Снежана Маловић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи 7. октобар 2014. народни посланик Биљана Хасановић Кораћ PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма 3. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о високом образовању 26. септембар 2014. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести 3. јул 2014. народни посланик проф. др Милисављевић Душан PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 23. април 2014. народни посланици Гордана Чомић и Борислав Стефановић PDF