Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 12. фебруар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине током билатералне војно-техничке сарадње 12. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Кореје о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 12. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе 10. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 10. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 10. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о јавним предузећима 8. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о метрологији 8. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о финансирању политичких активности 5. фебруар 2016. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF
Предлог закона о допуни Закона о избору народних посланика 5. фебруар 2016. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF
Предлог закона о општем управном поступку 5. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала 4. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о равноправности жена и мушкараца 4. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника 3. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о прекршајима 3. фебруар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије 2. фебруар 2016. народни посланик др Бранислав Блажић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама закона о комуналној полицији 29. јануар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Организације НАТО за подршку и набавку (NSPO) о сарадњи у области логистичке подршке 26. јануар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о уређењу судова 26. јануар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о становању и одржавању зграда 25. јануар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води" 18. јануар 2016. група од 14 народних посланика Посланичке групе Демократска странка PDF
Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 15. јануар 2016. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину 31. децембар 2015. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске 28. децембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о међународном друмском саобраћају 28. децембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о сточарству 28. децембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о пореклу имовине 24. децембар 2015. народни посланици Борислав Стефановић и Иван Јовановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду 21. децембар 2015. народни посланик мр сци. Благоје Брадић др стом. PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 1. децембар 2015. народни посланик мр сци. Благоје Брадић др стом. PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 1. децембар 2015. народни посланик мр сци. Благоје Брадић др стом. PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о здравственом осигурању 1. децембар 2015. народни посланик мр сци. Благоје Брадић др стом. PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом 28. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикације 28. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о трговини 24. новембар 2015. народни посланик проф. др Јанко Веселиновић PDF
Предлог закона о допунама Закона о полицији 20. новембар 2015. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама члана1(а), члана 14(1) и члана 14(3)(б) Европског споразума од 30. септембра 1957. године о међународном друмском превозу опасне робе (АДР) 13. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању амандмана на Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту 10. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о рехабилитацији 6. новембар 2015. народни посланик Борислав Стефановић PDF
Предлог закона о допунама Закона о финансирању политичких активности 3. новембар 2015. народни посланици Борислав Стефановић и Иван Јовановић PDF
Предлог закона о потврђивању Измена и допуна Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала 2. новембар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 26. октобар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 23. октобар 2015. народни посланик Ласло Варга PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 23. октобар 2015. народни посланик Ласло Варга PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга 20. октобар 2015. народни посланик Иван Јовановић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о порезима на имовину 15. октобар 2015. народни посланик Александар Сенић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Кривичног законика 13. октобар 2015. народни посланик проф. др Јанко Веселиновић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Кривичног законика 12. октобар 2015. група од 16 народних посланика Посланичке групе Демократска странка PDF
Предлог закона о изменама Закона о оружју и муницији 12. октобар 2015. група од 16 народних посланика Посланичке групе Демократска странка PDF
Предлог закона о измени Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 6. октобар 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга 25. септембар 2015. народни посланик проф. др Јанко Веселиновић PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 21. септембар 2015. група од 16 народних посланика Посланичке групе Демократска странка PDF , DOC
Предлог закона о конверзији кредита у швајцарским францима CHF у Евре EUR 18. септембар 2015. народни посланик проф. др Јанко Веселиновић PDF
Предлог закона о допунама Закона о порезу на додату вредност 15. септембар 2015. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о предлагању закона 15. септембар 2015. народни посланик Биљана Хасановић Кораћ PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 15. септембар 2015. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима 15. септембар 2015. народни посланик Снежана Маловић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о јавном информисању и медијима 11. септембар 2015. народни посланик Бранка Каравидић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица 11. септембар 2015. народни посланик Александар Сенић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о порезу на добит правних лица 11. септембар 2015. народни посланик Горан Богдановић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције 11. септембар 2015. народни посланик Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније коју представља Министарство одбране o сарадњи у области одбране 14. август 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури 7. август 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 29. јун 2015. група од 11 народних посланика Посланичке групе БОРИС ТАДИЋ – Социјалдемократска странка, Заједно за Србију, Зелени Србије PDF
Предлог закона о допунама Кривичног законика 29. јун 2015. група од 15 народних посланика Посланичке групе Демократска странка PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“ 15. мај 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о спомен обележјима 4. мај 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о забрани изградње нуклеарних електрана у Републици Србији 30. април 2015. народни посланик Иван Карић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним медијским сервисима 22. април 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о информисању и медијима 22. април 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о планирању и уређењу простора и насеља 21. април 2015. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF
Предлог закона о измени Закона о здравственом осигурању 30. март 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о Националном савету за биолошку обнову становништва Републике Србије 18. март 2015. народни посланик др Радослав Јовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 12. март 2015. Заштитник грађана PDF
Предлог закона о посебним условима и начину измирења обавеза корисника стамбених кредита са валутном клаузулом у CHF – швајцарски франак 25. фебруар 2015. народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Горан Богдановић, Душан Петровић, Александар Сенић, Бранка Каравидић, Иван Карић, Биљана Хасановић-Кораћ, др Благоје Брадић и Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о Народној банци Србије 25. фебруар 2015. народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Горан Богдановић, Душан Петровић, Александар Сенић, Бранка Каравидић, Иван Карић, Биљана Хасановић-Кораћ, др Благоје Брадић и Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга 25. фебруар 2015. народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Горан Богдановић, Душан Петровић, Александар Сенић, Бранка Каравидић, Иван Карић, Биљана Хасановић-Кораћ, др Благоје Брадић и Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о социјалном становању 17. децембар 2014. народни посланик Злата Ђерић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о заштити корисника финансијских услуга 10. децембар 2014. народни посланик Злата Ђерић PDF , DOC
Предлог закона о слободи од страха 20. новембар 2014. група од 19 народних посланика Демократске странке и Нове странке PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о здравственом осигурању 4. новембар 2014. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о изменама Закона о финансирању политичких активности 28. октобар 2014. народни посланик Гордана Чомић PDF
Предлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи 7. октобар 2014. народни посланик Биљана Хасановић Кораћ PDF , DOC
Предлог закона о измени Кривичног законика 7. октобар 2014. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о допунама Кривичног законика 6. октобар 2014. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о измени Кривичног законика 30. септембар 2014. народни посланик мр Александра Јерков PDF
Предлог закона о допунама Закона о високом образовању 26. септембар 2014. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 23. април 2014. народни посланици Гордана Чомић и Борислав Стефановић PDF