Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње 29. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Другог амандмана на Уговор о сарадњи између Владе Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT) 27. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о здравственом осигурању 27. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Босне и Херцеговине о изручењу 24. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа 24. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве 23. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о запошљавању странаца 16. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске Федерације и руских војних меморијала на територији Републике Србије 16. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о заштити аудиовизуелног наслеђа 16. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства 10. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 8. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о јавном бележништву 7. октобар 2014. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о промету непокретности 7. октобар 2014. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о оружју и муницији 7. октобар 2014. народни посланик Снежана Маловић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи 7. октобар 2014. народни посланик Биљана Хасановић Кораћ PDF , DOC
Предлог закона о заштити узбуњивача 3. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма 3. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о високом образовању 26. септембар 2014. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести 3. јул 2014. народни посланик проф. др Милисављевић Душан PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 23. април 2014. народни посланици Гордана Чомић и Борислав Стефановић PDF