Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину 20. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 20. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 20. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 20. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о порезу на додату вредност 20. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама 20. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о буџету Републике Србије за 2015. годину 17. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 17. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 17. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о социјалном становању 17. децембар 2014. народни посланик Злата Ђерић PDF , DOC
Предлог закона о преузимању обавеза привредног друштва Air Serbia а.д. Београд према правним и физичким лицима по основу извршених услуга и испоручених роба и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије 16. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (2013) 15. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG BANK Malta LTD, “АИК БАНКА” а.д. Ниш и UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Београд по задужењу јавног предузећа “СРБИЈАГАС” Нови Сад 15. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругваја о сарадњи у области ветерине 15. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији за кредитну линију за Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 15. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о одбрани 15. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 15. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о заштити корисника финансијских услуга 10. децембар 2014. народни посланик Злата Ђерић PDF , DOC
Предлог закона о потрђивању Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата 9. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата 9. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 8. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу 8. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о кретању уз помоћ пса водича 8. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о економској, научној и техничкој сарадњи 25. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о робним берзама 21. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о слободи од страха 20. новембар 2014. група од 19 народних посланика Демократске странке и Нове странке PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби против криминала 19. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о матичним књигама 18. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари 17. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о подстицању и заштити улагања 17. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Туниса о друмском превозу путника и ствари 14. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника 31. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма 31. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о финансирању политичких активности 28. октобар 2014. народни посланик Гордана Чомић PDF
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа 24. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о оружју и муницији 7. октобар 2014. народни посланик Снежана Маловић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи 7. октобар 2014. народни посланик Биљана Хасановић Кораћ PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма 3. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о високом образовању 26. септембар 2014. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести 3. јул 2014. народни посланик проф. др Милисављевић Душан PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 23. април 2014. народни посланици Гордана Чомић и Борислав Стефановић PDF