Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова породице чланова дипломатских мисија, конзуларних представништава и сталних мисија при међународним организацијама 21. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена 21. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају 18. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза путника и ствари 14. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији 11. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза 11. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 - оквирном програму за истраживање и иновације (2014-2020) 11. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности 11. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о размени и узајамној заштити тајних података 9. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Кривичног законика 7. јул 2014. група од 10 народних посланика Социјалдемократске партије Србије PDF
Предлог закона о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између Републике Србије и Републике Тунис 7. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивањуе Безбедносног споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине 23. јун 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о размени и узајамној заштити тајних података 23. јун 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података 23. јун 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Организације за образовање, науку и културу (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама као Центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКО 22. мај 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 23. април 2014. народни посланици Гордана Чомић и Борислав Стефановић PDF