Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији 21. мај 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води“ 15. мај 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 14. мај 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (Програм модернизације школа) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 13. мај 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Македонијe 8. мај 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку 5. мај 2015. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о потврђивању Конвенције о поједностављењу формалности у трговини робом 5. мај 2015. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце 4. мај 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о спомен обележјима 4. мај 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о забрани изградње нуклеарних електрана у Републици Србији 30. април 2015. народни посланик Иван Карић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 28. април 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о изручењу 27. април 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у кривичним стварима 27. април 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у грађанским и трговачким стварима 27. април 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним медијским сервисима 22. април 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о информисању и медијима 22. април 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о планирању и уређењу простора и насеља 21. април 2015. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о развојној сарадњи 16. април 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма 3. април 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о здравственом осигурању 30. март 2015. народни посланик др Благоје Брадић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о хипотеци 27. март 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о Националном савету за биолошку обнову становништва Републике Србије 18. март 2015. народни посланик др Радослав Јовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о стандардизацији 13. март 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 12. март 2015. Заштитник грађана PDF
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области одбране 6. март 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области ветерине 6. март 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља 6. март 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о посебним условима и начину измирења обавеза корисника стамбених кредита са валутном клаузулом у CHF – швајцарски франак 25. фебруар 2015. народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Горан Богдановић, Душан Петровић, Александар Сенић, Бранка Каравидић, Иван Карић, Биљана Хасановић-Кораћ, др Благоје Брадић и Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о Народној банци Србије 25. фебруар 2015. народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Горан Богдановић, Душан Петровић, Александар Сенић, Бранка Каравидић, Иван Карић, Биљана Хасановић-Кораћ, др Благоје Брадић и Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга 25. фебруар 2015. народни посланици Марко Ђуришић, др Јанко Веселиновић, др Нинослав Стојадиновић, Снежана Маловић, Горан Богдановић, Душан Петровић, Александар Сенић, Бранка Каравидић, Иван Карић, Биљана Хасановић-Кораћ, др Благоје Брадић и Слободан Хомен PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности 18. фебруар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном оснивању културних центара 18. фебруар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању јавних исправа о стеченом образовању и о стручним, академским и научним називима 11. фебруар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању амандмана на Статут Светске туристичке организације A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI) 28. јануар 2015. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна 30. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама 26. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији јавних исправа о стеченом образовању и научним називима 26. децембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о социјалном становању 17. децембар 2014. народни посланик Злата Ђерић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о заштити корисника финансијских услуга 10. децембар 2014. народни посланик Злата Ђерић PDF , DOC
Предлог закона о слободи од страха 20. новембар 2014. група од 19 народних посланика Демократске странке и Нове странке PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о друмском превозу путника и ствари 17. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Туниса о друмском превозу путника и ствари 14. новембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Међународне конвенције против регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника 31. октобар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о финансирању политичких активности 28. октобар 2014. народни посланик Гордана Чомић PDF
Предлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи 7. октобар 2014. народни посланик Биљана Хасановић Кораћ PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о високом образовању 26. септембар 2014. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 23. април 2014. народни посланици Гордана Чомић и Борислав Стефановић PDF