Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране 29. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи 27. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат подршке Aгенцији за осигурање депозита) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 15. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени и допуни Закона о платама државних службеника и намештеника 7. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама 7. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи 7. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима 7. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању 31. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава у вези са безбедносним мерама за заштиту тајних војних података 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области ветеринарства 29. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме 25. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о здравственом осигурању 25. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Швајцарског федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова породице чланова дипломатских мисија, конзуларних представништава и сталних мисија при међународним организацијама 21. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокола о изменама Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Конвенције о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена 21. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају 18. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном регулисању међународног друмског превоза путника и ствари 14. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе у контексту приступања Европској унији 11. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза 11. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 - оквирном програму за истраживање и иновације (2014-2020) 11. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности 11. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о размени и узајамној заштити тајних података 9. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Кривичног законика 7. јул 2014. група од 10 народних посланика Социјалдемократске партије Србије PDF
Предлог закона о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између Републике Србије и Републике Тунис 7. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести 3. јул 2014. народни посланик проф. др Милисављевић Душан PDF , DOC
Предлог закона о потврђивањуе Безбедносног споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине 23. јун 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о размени и узајамној заштити тајних података 23. јун 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података 23. јун 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Организације за образовање, науку и културу (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама као Центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКО 22. мај 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 23. април 2014. народни посланици Гордана Чомић и Борислав Стефановић PDF