Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о допунама Кривичног законика 30. септембар 2014. група од 199 народних посланика PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о високом образовању 26. септембар 2014. народни посланици Зоран Живковић и Владимир Павићевић PDF , DOC
Предлог закона о спречавању допинга у спорту 26. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између, Републике Србије, са једне стране и Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се узима у обзир приступање Републике Хрватске Европској унији 26. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о јавној својини 25. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа ,,Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије – прва фаза” 25. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Шпаније о размени и узајамној заштити тајних података 24. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Голубац (Република Србија) и Нова Молдова (Румунија) на српско-румунској државној граници 18. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању међународног граничног прелаза Врачев Гај (Република Србија) и Сокол (Румунија) на српско-румунској државној граници 18. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању возачких дозвола 16. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа 16. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима 15. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 15. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији 15. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора 9. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима 5. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране 29. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи 27. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме 25. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести 3. јул 2014. народни посланик проф. др Милисављевић Душан PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 23. април 2014. народни посланици Гордана Чомић и Борислав Стефановић PDF