Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о потврђивању Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању возачких дозвола 16. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа 16. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима 15. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 15. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији 15. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора 9. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима 5. септембар 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране 29. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи 27. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Државном већу тужилаца 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства 8. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона 1. август 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме 25. јул 2014. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Кривичног законика 7. јул 2014. група од 10 народних посланика Социјалдемократске партије Србије PDF
Предлог закона о превенцији и дијагностици генетичких болести, генетички условљених аномалија и ретких болести 3. јул 2014. народни посланик проф. др Милисављевић Душан PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 23. април 2014. народни посланици Гордана Чомић и Борислав Стефановић PDF