Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле Брзеће - Мали Караман 13. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу 16. новембар 2020. народни посланици Ђорђе Комленски, Маријан Ристичевић, Ана Караџић и Бојан Торбица PDF
Предлог закона о изменама Закона о судијама 16. новембар 2020. народни посланици Ђорђе Комленски, Маријан Ристичевић, Ана Караџић и Бојан Торбица PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу 20. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допуни Закона о тржишту капитала 20. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 20. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину 20. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о буџету Републике Србије за 2021. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2021. годину 20. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допуни Закона о јавној својини 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона o фискализацији 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о дигиталној имовини 27. новембар 2020. Влада Републике Србије PDF , DOC