Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о архивској грађи и архивској делатности 10. октобар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије 7. октобар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа 7. октобар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о јавним набавкама 30. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Народној скупштини 30. септембар 2019. народни посланик Ђорђе Милићевић PDF
Предлог закона о допуни Закона о државним и другим празницима у Републици Србији 25. септембар 2019. народни посланици Енис Имамовић и Бајро Гегић PDF
Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen Banka a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас'' Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (III фаза) 24. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину 23. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о потврђивању Маракешког уговора за омогућaвање приступа објављеним делима од стране лица која су слепа, слабовида или на други начин онемогућена да користе штампане материјале 19. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу 17. септембар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању 17. септембар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о извршном поступку и обезбеђењу 17. септембар 2019. група од 22 народна посланика Посланичке групе Српска радикална странка PDF
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области ветеринарства 17. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представнишатва 10. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану 9. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о високом образовању 6. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности 6. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза 5. август 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о агенцијском запошљавању 2. август 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа 12. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици 12. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 12. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса 5. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији гасовода за транспорт природног гаса који пролази преко државне границе 5. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран 28. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката 28. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција 24. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе 19. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу 17. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори 7. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Гренаде о економској сарадњи 7. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља 7. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о трговинској и економској сарадњи 7. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије 29. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола 27. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофe 22. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији 17. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминикe 13. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о отварању досијеа служби безбедности у Републици Србији 22. април 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о акредитацији 17. април 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 28. март 2019. народни посланик Никола Савић PDF
Предлога закона о заштити деце од штетних утицаја психоактивних и других средстава која доводе до зависности 28. март 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину 26. март 2019. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о забрани изградње малих хидроелектрана у Републици Србији 26. март 2019. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи 14. март 2019. народни посланик Мирослава Станковић Ђуричић PDF
Предлог закона о регистрованим истополним заједницама 4. март 2019. народни посланик Чедомир Јовановић PDF
Предлог закона о изменами и допунама Породичног закона 4. март 2019. народни посланик Чедомир Јовановић PDF
Предлог закона о родном идентитету 4. март 2019. народни посланик Чедомир Јовановић PDF
Предлог закона о допунама Кривичног законика 1. март 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о допунама Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије 28. фебруар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 28. фебруар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о измени Закона о раду 28. фебруар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих и несталих бораца 28. фебруар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о финансирању Аутономне покрајине Војводине 20. фебруар 2019. народни посланици Ненад Чанак, Олена Папуга и Нада Лазић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 25. јануар 2019. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину 25. јануар 2019. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе 25. јануар 2019. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 27. новембар 2018. народни посланици Марко Ђуришић, Мирослав Алексић, Горан Богдановић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о повраћају имовине и обештећењу 19. новембар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о утврђивању катастарског прихода 9. новембар 2018. народни посланик Катарина Ракић PDF
Предлог закона о допуни Закона о превозу путника у друмском саобраћају 6. новембар 2018. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о министарствима 2. новембар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене 26. октобар 2018. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допуни Кривичног законика 18. октобар 2018. народни посланик Ненад Божић PDF
Предлог закона о измени Закона о буџетском систему 18. октобар 2018. народни посланик Ненад Божић PDF
Предлог закона о допуни Закона о избору народних посланика 17. октобар 2018. народни посланици Чедомир Јовановић, Енис Имамовић, Ненад Чанак, Наташа Мићић, Нада Лазић, Олена Папуга, др Жарко Кораћ, Бајро Гегић и Ненад Милић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о сточарству 17. октобар 2018. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 16. октобар 2018. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о измени Закона о јавном реду и миру 16. октобар 2018. народни посланик Александар Стевановић PDF
Предлог закона о измени Кривичног законика 16. октобар 2018. народни посланик Александар Стевановић PDF
Предлог закона о изменама Закона о држављанству Републике Србије 15. октобар 2018. народни посланик Наташа Јовановић PDF
Предлог закона о изменама Закона о пресађивању људских органа 15. октобар 2018. народни посланик Ружица Николић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 15. октобар 2018. народни посланик Вјерица Радета PDF
Предлог закона о стављању ван снаге Закона о раду 15. октобар 2018. народни посланик Весна Николић Вукајловић PDF
Предлог закона о стављању ван снаге Закона о извршењу и обезбеђењу 15. октобар 2018. народни посланик Срето Перић PDF
Предлог закона о допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама 15. октобар 2018. народни посланик Дубравко Бојић PDF
Предлог закона о допунама Закона о граничној контроли 15. октобар 2018. народни посланик Филип Стојановић PDF
Предлог закона о изменама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 15. октобар 2018. народни посланик Зоран Деспотовић PDF
Предлог закона о измени Породичног закона 15. октобар 2018. народни посланик Вјерица Радета PDF
Предлог закона о допунама Закона о високом образовању 15. октобар 2018. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима 15. октобар 2018. народни посланик Никола Савић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом 15. октобар 2018. народни посланик Томислав Љубеновић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању 11. октобар 2018. народни посланик др Александра Јерков PDF
Предлог закона о измени Закона о енергетици 10. октобар 2018. народни посланик Соња Павловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду 9. октобар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о измени Кривичног законика 9. октобар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о допуни Закона о порезу на додату вредност 9. октобар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 9. октобар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме 27. септембар 2018. народни посланик Ђорђе Вукадиновић PDF
Предлог закона o измени Закона о пресађивању људских органа 27. септембар 2018. народни посланик Ђорђе Вукадиновић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом 25. септембар 2018. народни посланици Татјана Мацура, Владимир Ђурић, Александар Стевановић, Љупка Михајловска и Ненад Божић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима 21. септембар 2018. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о регулисању јавног дуга Републике Србије на име умањења пензија по основу Закона о привременом начину утврђивања исплате пензија 21. септембар 2018. народни посланици Владимир Ђурић, Татјана Мацура, Александар Стевановић, Љупка Михајловска и Ненад Божић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика 13. септембар 2018. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона o изменамa и допунама Закона о референдуму и народној иницијативи 17. август 2018. Народни посланици Татјана Мацура, Владимир Ђурић, Александар Стевановић, Љупка Михајловска и Ненад Божић PDF
Предлог закона o изменамa и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије 31. јул 2018. народни посланик Татјана Мацура PDF
Предлог закона о изменама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 7. мај 2018. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о изменама Закона о јавном бележништву 3. мај 2018. народни посланик Александра Чабраја PDF
Предлог закона о изменама Закона о ванпарничном поступку 3. мај 2018. народни посланик Александра Чабраја PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку 3. мај 2018. народни посланик Александра Чабраја PDF
Предлог закона о изменама и допуни Закона о јавним медијским сервисима 25. април 2018. народни посланик др Ана Стевановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима 19. април 2018. народни посланик мр Александра Јерков PDF
Предлог закона о изменама Закона о уџбеницима 18. април 2018. народни посланик проф. др Драгољуб Мићуновић PDF , DOC
Предлог закона о забрани игара на срећу 10. април 2018. народни посланици др Муамер Зукорлић и проф. др Јахја Фехратовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима 4. април 2018. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији 20. март 2018. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 27. фебруар 2018. Група од 22 народна посланика PDF
Предлог закона о допуни Закона о јавним предузећима 23. фебруар 2018. народни посланици Милан Лапчевић, Горица Гајић и Дејан Шулкић PDF
Предлог закона о изменама Закона о основама система образовања и васпитања 23. фебруар 2018. народни посланици Милан Лапчевић, Горица Гајић и Дејан Шулкић PDF
Предлог закона о изменама Закона о пољопривредном земљишту 23. фебруар 2018. народни посланици Милан Лапчевић, Горица Гајић и Дејан Шулкић PDF
Предлог закона о локалним изборима 20. фебруар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 19. фебруар 2018. народни посланик Јован Јовановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалним изборима 19. фебруар 2018. народни посланик Јован Јовановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о главном граду 19. фебруар 2018. народни посланик Јован Јовановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 13. фебруар 2018. народни посланици Љупка Михајловска и Татјана Мацура PDF
Предлог закона о финансијској подршци породици са децом 12. фебруар 2018. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о допуни Закона о пореском поступку и пореској администрацији 12. фебруар 2018. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о укидању Закона о рехабилитацији 5. фебруар 2018. народни посланик Чедомир Јовановић PDF
Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 26. јануар 2018. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о буџетском систему 28. децембар 2017. народни посланик Маја Виденовић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 13. децембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронским медијима 8. децембар 2017. народни посланик др Ана Стевановић PDF
Предлог закона о допуни Закона о средњем образовању и васпитању 8. децембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допуни Закона о предшколском образовању и васпитању 8. децембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допуни Закона о основном образовању и васпитању 8. децембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допунама Закона о основама система образовања и васпитања 8. децембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о високом образовању 4. децембар 2017. народни посланици мр Александра Јерков, Балша Божовић и Маја Виденовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о трговини 30. новембар 2017. народни посланик Дејан Николић PDF
Предлог закона о поштанским услугама 29. новембар 2017. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о дуалном образовању 23. новембар 2017. народни посланик Бранка Стаменковић PDF
Предлог закона о изменама Закона о високом образовању 23. новембар 2017. народни посланици Душан Павловић, Ратко Јанков и мр Јасмина Николић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о дуалном образовању 20. новембар 2017. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о допуни Закона о основама система образовања и васпитања 17. новембар 2017. народни посланици Александра Чабраја, Мариника Тепић, Соња Павловић и Зоран Живковић PDF
Предлог закона о правима бораца и породица погинулих и несталих бораца 16. новембар 2017. народни посланик Божидар Делић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 16. новембар 2017. народни посланик Божидар Делић PDF
Предлог закона о допунама Закона о председнику Републике 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалним изборима 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама Закона о судијама 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води" 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 14. новембар 2017. народни посланик мр Александра Јерков PDF
Предлог закона о изменама и допуни Закона о психоактивним контролисаним супстанцама 9. новембар 2017. народни посланик Душан Павловић PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о привредним коморама 9. новембар 2017. народни посланик Душан Павловић PDF
Предлог закона о измени Закона о буџетском систему 8. новембар 2017. народни посланици Александар Стевановић и Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допуни Кривичног законика 8. новембар 2017. народни посланици Александар Стевановић и Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допунама Закона о спречавању насиља у породици 8. новембар 2017. народни посланици Татјана Мацура, Љупка Михајловска и Бранка Стаменковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације 23. октобар 2017. народни посланици Марија Јањушевић и Бошко Обрадовић PDF
Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 3 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 13. октобар 2017. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 12. октобар 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о основама система образовања и васпитања 10. октобар 2017. народни посланик Дејан Николић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалним изборима 6. октобар 2017. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 29. септембар 2017. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 27. септембар 2017. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа 26. септембар 2017. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о војсци Србије 25. септембар 2017. народни посланик Радослав Милојичић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронским медијима 19. септембар 2017. народни посланик Весна Марјановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронским медијима 19. септембар 2017. народни посланик Маја Виденовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о одбрани 15. септембар 2017. народни посланик Радослав Милојичић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о одбрани 15. септембар 2017. народни посланик Балша Божовић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на имовину 15. септембар 2017. народни посланик Наташа Вучковић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о заштити права на суђење у разумном року 15. септембар 2017. народни посланик Наташа Вучковић PDF , DOC
Предлог закона о утврђивању пореза на непријављени приход грађана 13. септембар 2017. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о порезу на доходак грађана 13. септембар 2017. народни посланик Горан Ћирић PDF
Предлог закона о измени Закона о порезу на добит правних лица 13. септембар 2017. народни посланик Горан Ћирић PDF
Предлог закона о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе 13. септембар 2017. народни посланик Горан Ћирић PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о пореском поступку и пореској администрацији 13. септембар 2017. народни посланик Горан Ћирић PDF
Предлог закона о изменама Кривичног законика 13. септембар 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о допуни Кривичног законика 13. септембар 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о допуни Закона о здравственом осигурању 13. септембар 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о изменама Закона о главном граду 13. септембар 2017. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 5. септембар 2017. народни посланици Милан Лапчевић, Дејан Шулкић и Горица Гајић PDF
Предлог закона о допунама Закона о основном образовању и васпитању 30. август 2017. народни посланик Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о допунама Закона о средњем образовању и васпитању 30. август 2017. народни посланик Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о измени Закона о Народној банци Србије 24. август 2017. народни посланик Горан Ћирић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 28. јул 2017. народни посланик Душан Павловић PDF
Предлог закона о допуни Закона о порезу на додату вредност 20. јул 2017. народни посланик Дејан Николић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 28. јун 2017. народни посланици Ненад Чанак, Олена Папуга и Нада Лазић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама 23. јун 2017. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о измени Кривичног законика 22. јун 2017. народни посланици Душан Павловић и Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допунама Закона о спречавању насиља у породици 22. јун 2017. народни посланик Душан Павловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду 8. јун 2017. народни посланици Милан Лапчевић, Дејан Шулкић и Горица Гајић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду 7. јун 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању 7. јун 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 10. мај 2017. народни посланик Соња Павловић PDF
Предлог закона о изменама Закона о културним добрима 3. мај 2017. народни посланик Александра Чабраја PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о становању и одржавању зграда 24. април 2017. народни посланик Соња Павловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама 24. април 2017. народни посланик Соња Павловић PDF
Предлог закона о изменама Закона о проценитељима непокретности 24. април 2017. народни посланик Соња Павловић PDF
Предлог закона о војној неутралности Републике Србије 3. март 2017. народни посланици Дејан Шулкић, Горица Гајић и Милан Лапчевић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 24. фебруар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допунама Закона о јавном информисању и медијима 24. фебруар 2017. народни посланик Радослав Милојичић PDF
Предлог закона о допуни Закона о избору народних посланика 12. јануар 2017. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о допунама Закона о социјалној заштити 27. децембар 2016. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о измени Закона о раду 16. децембар 2016. народни посланици Чедомир Јовановић, Енис Имамовић, Наташа Мићић, др Жарко Кораћ, Ненад Милић и Бајро Гегић PDF
Предлог закона о финансирању Аутономне Покрајине Војводине 13. децембар 2016. народни посланик мр Александра Јерков PDF
Предлог закона о измени Закона о раду 9. децембар 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 6. децембар 2016. народни посланик Горан Јешић PDF
Предлог закона о допуни Кривичног законика 24. новембар 2016. народни посланик Мариника Тепић PDF
Предлог закона о допунама Закона о акцизама 22. новембар 2016. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о измени закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 17. новембар 2016. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним путевима 17. новембар 2016. народни посланик Нада Лазић PDF
Предлог закона о допунама Закона о раду 15. новембар 2016. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 14. новембар 2016. народни посланици Бошко Обрадовић, Срђан Ного, проф. др Миладин Шеварлић, мр Иван Костић, Марија Јањушевић, Зоран Радојичић и др Драган Весовић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 14. новембар 2016. народни посланици Бошко Обрадовић, Срђан Ного, проф. др Миладин Шеварлић, мр Иван Костић, Марија Јањушевић, Зоран Радојичић и др Драган Весовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 2. новембар 2016. народни посланици Милан Лапчевић и Дејан Шулкић PDF
Предлог закона о допуни Закона о избору председника Републике 1. новембар 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о изменама и допуни Закона о финансирању локалне самоуправе 26. октобар 2016. народни посланик Радослав Милојичић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забрани употребе неонацистичких или фашистичких симбола и обележја 25. октобар 2016. народни посланик Мариника Тепић PDF
Предлог закона о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе 24. октобар 2016. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 21. октобар 2016. народни посланик Маријан Ристичевић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 20. октобар 2016. народни посланик Милан Лапчевић PDF
Предлог закона о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе 20. октобар 2016. народни посланик Мариника Тепић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 14. октобар 2016. народни посланик Горан Јешић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о порезу на доходак грађана 13. октобар 2016. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о допуни Закона о социјалној заштити 13. октобар 2016. народни посланик Радослав Милојичић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о играма на срећу 12. октобар 2016. народни посланик Мариника Тепић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 7. октобар 2016. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији 30. септембар 2016. народни посланик Радослав Милојичић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима 16. септембар 2016. народни посланик Ненад Константиновић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 16. септембар 2016. народни посланик Здравко Станковић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о јавним медијским сервисима 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о јавном информисању и медијима 16. септембар 2016. народни посланик Горан Богдановић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 16. септембар 2016. народни посланик Ненад Константиновић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о порезу на додату вредност 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица 16. септембар 2016. народни посланик Мирослав Алексић PDF , DOC
Предлог закона о предлагању Закона 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води" 16. септембар 2016. народни посланик Здравко Станковић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције 16. септембар 2016. народни посланик Ненад Константиновић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи 16. септембар 2016. народни посланик Мирослав Алексић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о порезу на добит правних лица 16. септембар 2016. народни посланик Горан Богдановић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о здравственом осигурању 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 16. септембар 2016. народни посланик Ненад Константиновић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима 16. септембар 2016. народни посланик Здравко Станковић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном окупљању 16. септембар 2016. народни посланик Горан Богдановић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 16. септембар 2016. народни посланик Мирослав Алексић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допуни Закона о општем управном поступку 16. септембар 2016. народни посланик Ненад Константиновић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допуни Закона о култури 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 16. септембар 2016. народни посланик Мирослав Алексић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о јавном реду и миру 16. септембар 2016. народни посланик Горан Богдановић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Кривичног законика 15. септембар 2016. народни посланик Балша Божовић PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води" 13. септембар 2016. народни посланик Балша Божовић PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата 13. септембар 2016. народни посланик Балша Божовић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о пољопривредном земљишту 12. септембар 2016. народни посланик мр Александра Јерков PDF , DOC
Предлог закона о измени Кривичног законика 12. септембар 2016. народни посланик мр Александра Јерков PDF , DOC
Предлог закона о планирању и уређењу простора и насеља 16. август 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о измени Закона о финансирању политичких активности 16. август 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о допуни Закона о избору народних посланика 16. август 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о допуни Закона о Влади 25. јул 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF