Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу 17. септембар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању 17. септембар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о извршном поступку и обезбеђењу 17. септембар 2019. група од 22 народна посланика Посланичке групе Српска радикална странка PDF
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области ветеринарства 17. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о рачуноводству 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о ревизији 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о контроли државне помоћи 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 16. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о алтернативним инвестиционим фондовима 11. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом 11. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представнишатва 10. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану 9. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о високом образовању 6. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о информационој безбедности 6. септембар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза 5. август 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о агенцијском запошљавању 2. август 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита 19. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа 12. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици 12. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 12. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса 5. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији гасовода за транспорт природног гаса који пролази преко државне границе 5. јул 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран 28. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката 28. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација 24. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција 24. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима 24. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе 19. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу 17. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о дуалном моделу студија у високом образовању 13. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори 7. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Гренаде о економској сарадњи 7. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља 7. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о трговинској и економској сарадњи 7. јун 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије 29. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола 27. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофe 22. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији 17. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминикe 13. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа 13. мај 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о отварању досијеа служби безбедности у Републици Србији 22. април 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о акредитацији 17. април 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 28. март 2019. народни посланик Никола Савић PDF
Предлога закона о заштити деце од штетних утицаја психоактивних и других средстава која доводе до зависности 28. март 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину 26. март 2019. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о забрани изградње малих хидроелектрана у Републици Србији 26. март 2019. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о биомедицински потпомогнутој оплодњи 14. март 2019. народни посланик Мирослава Станковић Ђуричић PDF
Предлог закона о регистрованим истополним заједницама 4. март 2019. народни посланик Чедомир Јовановић PDF
Предлог закона о изменами и допунама Породичног закона 4. март 2019. народни посланик Чедомир Јовановић PDF
Предлог закона о родном идентитету 4. март 2019. народни посланик Чедомир Јовановић PDF
Предлог закона о допунама Кривичног законика 1. март 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о допунама Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије 28. фебруар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 28. фебруар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о измени Закона о раду 28. фебруар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих и несталих бораца 28. фебруар 2019. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о финансирању Аутономне покрајине Војводине 20. фебруар 2019. народни посланици Ненад Чанак, Олена Папуга и Нада Лазић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима 8. фебруар 2019. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 25. јануар 2019. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину 25. јануар 2019. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе 25. јануар 2019. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 27. новембар 2018. народни посланици Марко Ђуришић, Мирослав Алексић, Горан Богдановић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о повраћају имовине и обештећењу 19. новембар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о утврђивању катастарског прихода 9. новембар 2018. народни посланик Катарина Ракић PDF
Предлог закона о допуни Закона о превозу путника у друмском саобраћају 6. новембар 2018. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о министарствима 2. новембар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене 26. октобар 2018. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допуни Кривичног законика 18. октобар 2018. народни посланик Ненад Божић PDF
Предлог закона о измени Закона о буџетском систему 18. октобар 2018. народни посланик Ненад Божић PDF
Предлог закона о допуни Закона о избору народних посланика 17. октобар 2018. народни посланици Чедомир Јовановић, Енис Имамовић, Ненад Чанак, Наташа Мићић, Нада Лазић, Олена Папуга, др Жарко Кораћ, Бајро Гегић и Ненад Милић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о сточарству 17. октобар 2018. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 16. октобар 2018. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о измени Закона о јавном реду и миру 16. октобар 2018. народни посланик Александар Стевановић PDF
Предлог закона о измени Кривичног законика 16. октобар 2018. народни посланик Александар Стевановић PDF
Предлог закона о изменама Закона о држављанству Републике Србије 15. октобар 2018. народни посланик Наташа Јовановић PDF
Предлог закона о изменама Закона о пресађивању људских органа 15. октобар 2018. народни посланик Ружица Николић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 15. октобар 2018. народни посланик Вјерица Радета PDF
Предлог закона о стављању ван снаге Закона о раду 15. октобар 2018. народни посланик Весна Николић Вукајловић PDF
Предлог закона о стављању ван снаге Закона о извршењу и обезбеђењу 15. октобар 2018. народни посланик Срето Перић PDF
Предлог закона о допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама 15. октобар 2018. народни посланик Дубравко Бојић PDF
Предлог закона о допунама Закона о граничној контроли 15. октобар 2018. народни посланик Филип Стојановић PDF
Предлог закона о изменама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 15. октобар 2018. народни посланик Зоран Деспотовић PDF
Предлог закона о измени Породичног закона 15. октобар 2018. народни посланик Вјерица Радета PDF
Предлог закона о допунама Закона о високом образовању 15. октобар 2018. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима 15. октобар 2018. народни посланик Никола Савић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом 15. октобар 2018. народни посланик Томислав Љубеновић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом образовању 11. октобар 2018. народни посланик др Александра Јерков PDF
Предлог закона о измени Закона о енергетици 10. октобар 2018. народни посланик Соња Павловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду 9. октобар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о измени Кривичног законика 9. октобар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о допуни Закона о порезу на додату вредност 9. октобар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 9. октобар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме 27. септембар 2018. народни посланик Ђорђе Вукадиновић PDF
Предлог закона o измени Закона о пресађивању људских органа 27. септембар 2018. народни посланик Ђорђе Вукадиновић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом 25. септембар 2018. народни посланици Татјана Мацура, Владимир Ђурић, Александар Стевановић, Љупка Михајловска и Ненад Божић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима 21. септембар 2018. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о регулисању јавног дуга Републике Србије на име умањења пензија по основу Закона о привременом начину утврђивања исплате пензија 21. септембар 2018. народни посланици Владимир Ђурић, Татјана Мацура, Александар Стевановић, Љупка Михајловска и Ненад Божић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика 13. септембар 2018. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона o изменамa и допунама Закона о референдуму и народној иницијативи 17. август 2018. Народни посланици Татјана Мацура, Владимир Ђурић, Александар Стевановић, Љупка Михајловска и Ненад Божић PDF
Предлог закона o изменамa и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије 31. јул 2018. народни посланик Татјана Мацура PDF
Предлог закона о изменама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 7. мај 2018. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о изменама Закона о јавном бележништву 3. мај 2018. народни посланик Александра Чабраја PDF
Предлог закона о изменама Закона о ванпарничном поступку 3. мај 2018. народни посланик Александра Чабраја PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку 3. мај 2018. народни посланик Александра Чабраја PDF
Предлог закона о изменама и допуни Закона о јавним медијским сервисима 25. април 2018. народни посланик др Ана Стевановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о уџбеницима 19. април 2018. народни посланик мр Александра Јерков PDF
Предлог закона о изменама Закона о уџбеницима 18. април 2018. народни посланик проф. др Драгољуб Мићуновић PDF , DOC
Предлог закона о забрани игара на срећу 10. април 2018. народни посланици др Муамер Зукорлић и проф. др Јахја Фехратовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима 4. април 2018. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији 20. март 2018. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 27. фебруар 2018. Група од 22 народна посланика PDF
Предлог закона о допуни Закона о јавним предузећима 23. фебруар 2018. народни посланици Милан Лапчевић, Горица Гајић и Дејан Шулкић PDF
Предлог закона о изменама Закона о основама система образовања и васпитања 23. фебруар 2018. народни посланици Милан Лапчевић, Горица Гајић и Дејан Шулкић PDF
Предлог закона о изменама Закона о пољопривредном земљишту 23. фебруар 2018. народни посланици Милан Лапчевић, Горица Гајић и Дејан Шулкић PDF
Предлог закона о локалним изборима 20. фебруар 2018. народни посланик Жика Гојковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 19. фебруар 2018. народни посланик Јован Јовановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалним изборима 19. фебруар 2018. народни посланик Јован Јовановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о главном граду 19. фебруар 2018. народни посланик Јован Јовановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 13. фебруар 2018. народни посланици Љупка Михајловска и Татјана Мацура PDF
Предлог закона о финансијској подршци породици са децом 12. фебруар 2018. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о допуни Закона о пореском поступку и пореској администрацији 12. фебруар 2018. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о укидању Закона о рехабилитацији 5. фебруар 2018. народни посланик Чедомир Јовановић PDF
Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 26. јануар 2018. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о буџетском систему 28. децембар 2017. народни посланик Маја Виденовић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 13. децембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронским медијима 8. децембар 2017. народни посланик др Ана Стевановић PDF
Предлог закона о допуни Закона о средњем образовању и васпитању 8. децембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допуни Закона о предшколском образовању и васпитању 8. децембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допуни Закона о основном образовању и васпитању 8. децембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допунама Закона о основама система образовања и васпитања 8. децембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о високом образовању 4. децембар 2017. народни посланици мр Александра Јерков, Балша Божовић и Маја Виденовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о трговини 30. новембар 2017. народни посланик Дејан Николић PDF
Предлог закона о поштанским услугама 29. новембар 2017. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о дуалном образовању 23. новембар 2017. народни посланик Бранка Стаменковић PDF
Предлог закона о изменама Закона о високом образовању 23. новембар 2017. народни посланици Душан Павловић, Ратко Јанков и мр Јасмина Николић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о дуалном образовању 20. новембар 2017. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о допуни Закона о основама система образовања и васпитања 17. новембар 2017. народни посланици Александра Чабраја, Мариника Тепић, Соња Павловић и Зоран Живковић PDF
Предлог закона о правима бораца и породица погинулих и несталих бораца 16. новембар 2017. народни посланик Божидар Делић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 16. новембар 2017. народни посланик Божидар Делић PDF
Предлог закона о допунама Закона о председнику Републике 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалним изборима 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама Закона о судијама 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води" 15. новембар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 14. новембар 2017. народни посланик мр Александра Јерков PDF
Предлог закона о изменама и допуни Закона о психоактивним контролисаним супстанцама 9. новембар 2017. народни посланик Душан Павловић PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о привредним коморама 9. новембар 2017. народни посланик Душан Павловић PDF
Предлог закона о измени Закона о буџетском систему 8. новембар 2017. народни посланици Александар Стевановић и Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допуни Кривичног законика 8. новембар 2017. народни посланици Александар Стевановић и Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допунама Закона о спречавању насиља у породици 8. новембар 2017. народни посланици Татјана Мацура, Љупка Михајловска и Бранка Стаменковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације 23. октобар 2017. народни посланици Марија Јањушевић и Бошко Обрадовић PDF
Предлог закона о потврђивању Анекса бр. 3 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 13. октобар 2017. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 12. октобар 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о основама система образовања и васпитања 10. октобар 2017. народни посланик Дејан Николић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалним изборима 6. октобар 2017. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 29. септембар 2017. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 27. септембар 2017. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа 26. септембар 2017. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о војсци Србије 25. септембар 2017. народни посланик Радослав Милојичић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронским медијима 19. септембар 2017. народни посланик Весна Марјановић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронским медијима 19. септембар 2017. народни посланик Маја Виденовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о одбрани 15. септембар 2017. народни посланик Радослав Милојичић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о одбрани 15. септембар 2017. народни посланик Балша Божовић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на имовину 15. септембар 2017. народни посланик Наташа Вучковић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о заштити права на суђење у разумном року 15. септембар 2017. народни посланик Наташа Вучковић PDF , DOC
Предлог закона о утврђивању пореза на непријављени приход грађана 13. септембар 2017. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о порезу на доходак грађана 13. септембар 2017. народни посланик Горан Ћирић PDF
Предлог закона о измени Закона о порезу на добит правних лица 13. септембар 2017. народни посланик Горан Ћирић PDF
Предлог закона о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе 13. септембар 2017. народни посланик Горан Ћирић PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о пореском поступку и пореској администрацији 13. септембар 2017. народни посланик Горан Ћирић PDF
Предлог закона о изменама Кривичног законика 13. септембар 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о допуни Кривичног законика 13. септембар 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о допуни Закона о здравственом осигурању 13. септембар 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о изменама Закона о главном граду 13. септембар 2017. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 5. септембар 2017. народни посланици Милан Лапчевић, Дејан Шулкић и Горица Гајић PDF
Предлог закона о допунама Закона о основном образовању и васпитању 30. август 2017. народни посланик Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о допунама Закона о средњем образовању и васпитању 30. август 2017. народни посланик Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о измени Закона о Народној банци Србије 24. август 2017. народни посланик Горан Ћирић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 28. јул 2017. народни посланик Душан Павловић PDF
Предлог закона о допуни Закона о порезу на додату вредност 20. јул 2017. народни посланик Дејан Николић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 28. јун 2017. народни посланици Ненад Чанак, Олена Папуга и Нада Лазић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама 23. јун 2017. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о измени Кривичног законика 22. јун 2017. народни посланици Душан Павловић и Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допунама Закона о спречавању насиља у породици 22. јун 2017. народни посланик Душан Павловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду 8. јун 2017. народни посланици Милан Лапчевић, Дејан Шулкић и Горица Гајић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду 7. јун 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању 7. јун 2017. народни посланик проф. др Душан Милисављевић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 10. мај 2017. народни посланик Соња Павловић PDF
Предлог закона о изменама Закона о културним добрима 3. мај 2017. народни посланик Александра Чабраја PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о становању и одржавању зграда 24. април 2017. народни посланик Соња Павловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама 24. април 2017. народни посланик Соња Павловић PDF
Предлог закона о изменама Закона о проценитељима непокретности 24. април 2017. народни посланик Соња Павловић PDF
Предлог закона о војној неутралности Републике Србије 3. март 2017. народни посланици Дејан Шулкић, Горица Гајић и Милан Лапчевић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 24. фебруар 2017. народни посланик Саша Радуловић PDF
Предлог закона о допунама Закона о јавном информисању и медијима 24. фебруар 2017. народни посланик Радослав Милојичић PDF
Предлог закона о допуни Закона о избору народних посланика 12. јануар 2017. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о допунама Закона о социјалној заштити 27. децембар 2016. народни посланик мр Горан Чабради PDF
Предлог закона о измени Закона о раду 16. децембар 2016. народни посланици Чедомир Јовановић, Енис Имамовић, Наташа Мићић, др Жарко Кораћ, Ненад Милић и Бајро Гегић PDF
Предлог закона о финансирању Аутономне Покрајине Војводине 13. децембар 2016. народни посланик мр Александра Јерков PDF
Предлог закона о измени Закона о раду 9. децембар 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 6. децембар 2016. народни посланик Горан Јешић PDF
Предлог закона о допуни Кривичног законика 24. новембар 2016. народни посланик Мариника Тепић PDF
Предлог закона о допунама Закона о акцизама 22. новембар 2016. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о измени закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 17. новембар 2016. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним путевима 17. новембар 2016. народни посланик Нада Лазић PDF
Предлог закона о допунама Закона о раду 15. новембар 2016. народни посланик Балша Божовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 14. новембар 2016. народни посланици Бошко Обрадовић, Срђан Ного, проф. др Миладин Шеварлић, мр Иван Костић, Марија Јањушевић, Зоран Радојичић и др Драган Весовић PDF
Предлог закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 14. новембар 2016. народни посланици Бошко Обрадовић, Срђан Ного, проф. др Миладин Шеварлић, мр Иван Костић, Марија Јањушевић, Зоран Радојичић и др Драган Весовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 2. новембар 2016. народни посланици Милан Лапчевић и Дејан Шулкић PDF
Предлог закона о допуни Закона о избору председника Републике 1. новембар 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о изменама и допуни Закона о финансирању локалне самоуправе 26. октобар 2016. народни посланик Радослав Милојичић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких организација и удружења и забрани употребе неонацистичких или фашистичких симбола и обележја 25. октобар 2016. народни посланик Мариника Тепић PDF
Предлог закона о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе 24. октобар 2016. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 21. октобар 2016. народни посланик Маријан Ристичевић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 20. октобар 2016. народни посланик Милан Лапчевић PDF
Предлог закона о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе 20. октобар 2016. народни посланик Мариника Тепић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 14. октобар 2016. народни посланик Горан Јешић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о порезу на доходак грађана 13. октобар 2016. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о допуни Закона о социјалној заштити 13. октобар 2016. народни посланик Радослав Милојичић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о играма на срећу 12. октобар 2016. народни посланик Мариника Тепић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 7. октобар 2016. народни посланици Марко Ђуришић, Горан Богдановић, Мирослав Алексић, Ненад Константиновић и Здравко Станковић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о полицији 30. септембар 2016. народни посланик Радослав Милојичић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима 16. септембар 2016. народни посланик Ненад Константиновић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 16. септембар 2016. народни посланик Здравко Станковић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о јавним медијским сервисима 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о јавном информисању и медијима 16. септембар 2016. народни посланик Горан Богдановић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 16. септембар 2016. народни посланик Ненад Константиновић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о порезу на додату вредност 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица 16. септембар 2016. народни посланик Мирослав Алексић PDF , DOC
Предлог закона о предлагању Закона 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води" 16. септембар 2016. народни посланик Здравко Станковић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције 16. септембар 2016. народни посланик Ненад Константиновић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о локалној самоуправи 16. септембар 2016. народни посланик Мирослав Алексић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о порезу на добит правних лица 16. септембар 2016. народни посланик Горан Богдановић PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о здравственом осигурању 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика 16. септембар 2016. народни посланик Ненад Константиновић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима 16. септембар 2016. народни посланик Здравко Станковић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном окупљању 16. септембар 2016. народни посланик Горан Богдановић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 16. септембар 2016. народни посланик Мирослав Алексић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допуни Закона о општем управном поступку 16. септембар 2016. народни посланик Ненад Константиновић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допуни Закона о култури 16. септембар 2016. народни посланик Марко Ђуришић PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 16. септембар 2016. народни посланик Мирослав Алексић PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о јавном реду и миру 16. септембар 2016. народни посланик Горан Богдановић PDF , DOC
Предлог закона о допунама Кривичног законика 15. септембар 2016. народни посланик Балша Божовић PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта "Београд на води" 13. септембар 2016. народни посланик Балша Божовић PDF , DOC
Предлог закона о престанку важења Закона о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата 13. септембар 2016. народни посланик Балша Божовић PDF , DOC
Предлог закона о изменама Закона о пољопривредном земљишту 12. септембар 2016. народни посланик мр Александра Јерков PDF , DOC
Предлог закона о измени Кривичног законика 12. септембар 2016. народни посланик мр Александра Јерков PDF , DOC
Предлог закона о планирању и уређењу простора и насеља 16. август 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о измени Закона о финансирању политичких активности 16. август 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о допуни Закона о избору народних посланика 16. август 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF
Предлог закона о допуни Закона о Влади 25. јул 2016. народни посланик Зоран Живковић PDF