Понедељак, 24. мај 2021.

16. седница Одбора за европске интеграције

На седници, одржаној 24. маја 2021. године, чланови Одбора за европске интеграције размотрили су Предлог закона о измени Закона о акцизама, који је поднела Влада, у начелу.


Народним посланицима Предлог закона образложила је Славица Славичић, државни секретар Министарства финансија. Доношењем овог закона постиже се, када се ради о опорезивању акцизом алкохолних пића, даља хармонизација акцизне политике са стандардима Европске уније.

Наиме, према прописима Европске уније акциза на јака алкохолна пића утврђује се по хектолитру чистог алкохола на 20°С и израчунава се на основу броја који означава запремину алкохола изражену у хектолитрима у готовом производу, без обзира на врсту јаког алкохолног пића и независно од сировина од којих се производе, док се акциза у Републици Србији на јака алкохолна пића, према важећем законском решењу, обрачунава и плаћа у зависности од врсте јаког алкохолног пића.

Према Закону о акцизама, сва јака алкохолна пића, која су уређена прописима којима се уређује област јаких алкохолних пића – Закон о јаким алкохолним пићима, подељена су у три акцизне категорије у зависности од сировина од којих се производе и садржаја етанола, и то на: ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа, потом ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина и на остала јака алкохолна пића. Све три категорије алкохолних пића спадају у различиту акцизну групу, и на наведена алкохолна пића плаћа се различити износ акцизе.

С обзиром да постоји одступање домаћег законодавства у односу на директиве Европске уније, овим законом предлажу се измене у погледу начина обрачунавања и плаћања акцизе на јака алкохолна пића. Предлогом закона о измени Закона о акцизама предлаже се да се акциза на јака алкохолна пића плаћа у износу од 46.250,00 динара на један хектолитар чистог алкохола мерен на температури од 20°С, а да се акциза обрачунава тако што се основица множи бројем који означава запремину алкохола изражену у хектолитрима у готовом производу.

С обзиром на то да систем опорезивања акцизом алкохолних пића у Републици Србији није усаглашен са директивама ЕУ и да овакав начин опорезивања акцизом алкохолних пића није у сагласности са чланом 37. ССП (Забрана фискалне дискриминације), у циљу стварања услова за отварање преговора о Преговарачком поглављу 16 – Порези, потребно је да Република Србија усклади своје законодавство, које се односи на опорезивање акцизом алкохолних пића, како би се осигурала потпуна усклађеност са чланом 37. ССП.

Након образложења, чланови Одбора једногласно су усвојили Предлог закона о измени Закона о акцизама, у начелу.

Седници је председавала председница Одбора Елвира Ковач, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора: Дијана Радовић, Милан Радин, Немања Јоксимовић, Весна Марковић, Виктор Јевтовић, Ана Миљанић, Ана Пешић и Душица Стојковић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Понедељак, 24. мај 2021. | 16. седница Одбора за европске интеграције 24.05.2021.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31