Уторак, 6. децембар 2022.

11. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, одржаној 6. децембра 2022. године, размотрени су предлози закона које је поднела Влада, у појединостима.


Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину. На овај Предлог закона поднето је 178 амандмана. Влада и Одбор нису прихватили предложене амандмане народних посланика.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, на који су поднета четири амандмана. Влада и Одбор нису прихватили предложене амандмане.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, на који су поднета два амандмана, а које Влада и Одбор нису прихватили.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину. На овај Предлог закона поднето је 63 амандмана, које Влада и Одбор нису прихватили.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, на који су поднета два амандмана, а које Влада и Одбор нису прихватили.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, на који је поднето 38 амандмана. Влада и Одбор нису прихватили предложене амандмане.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, на који је поднето пет амандмана. Влада и Одбор нису прихватили предложене амандмане.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, на који су поднета три амандмана. Влада и Одбор нису прихватили предложене амандмане.

Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. На овај Предлог закона поднет је један амандман и то на члан 2. који је поднела народна посланица др Александра Томић, а који су Влада и Одбор прихватили.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, на који је поднето 49 амандмана. Влада и Одбор су прихватили један амандман и то на члан 2. који је поднела народна посланица др Александра Томић, док остали амандмани нису прихваћени.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији, на који су поднета 34 амандман, које Влада и Одбор нису прихватили.

Предлога закона о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (Дунавска магистрала). На овај Предлог закона поднета су два амандмана, које Влада и Одбор нису прихватили.

Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој. На овај Предлог закона поднет је један амандман, који Влада и Одбор нису прихватили.

Седници је председавао председник Одбора Верољуб Арсић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: мр Светлана Милијић, др Александра Томић, Розалија Екрес, Милица Обрадовић, Никола Радосављевић, Небојша Цакић, Зоран Стојановић, Биљана Илић Стошић, Ана Белоица и Снежана Пауновић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Уторак, 6. децембар 2022. | 11. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 06.12.2022.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
петак, 8. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја