Понедељак, 10. мај 2021.

Пета седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

На седници, одржане 10. маја, чланови Одбора размотрили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, који је поднела Влада, у начелу.


Члановима Одбора Предлог закона образложила је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић.

Основни разлог за доношење овог закона јесте усклађивање појединих његових одредби са Законом о планском систему Републике Србије, као и усклађивање, односно прецизирање појединих термина. Наиме, Законом о планском систему Републике Србије прописана је обавеза усклађивања закона и подзаконских акта који уређују поступак доношења докумената јавних политика, са одредбама овог закона, у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. Предложеним изменама и допунама важећег закона, прецизирано је да основни документ јавних политика у области активне политике запошљавања представља Стратегија запошљавања и Акциони план.

Национална стратегија запошљавања за период 2011–2020. године је донета за период од десет година, док су се акциони планови почев од 2009. године доносили на годишњем нивоу. Како је одредбом члана 11. став 3. Закона о планском систему Републике Србије прописано да се стратегија по правилу усваја за период од пет до седам година, а остваривање њених циљева планира се и прати посредством акционог плана за спровођење стратегије, то је изменама и допунама важећег закона предложено да се стратегија запошљавања доноси за период од шест година, док се пратећи акциони планови доносе на период од по три године.

Предложеним законским изменама, Министарству, као органу државне управе задуженог за координацију и праћење стања у области запошљавања и носиоцу израде документа јавне политике, омогућава се ефикасније планирање јавних политика, праћење спровођења политике запошљавања, анализа ефеката спровођења, координација, док се другим учесницима у планском систему дефинишу одређене активности ради њиховог правилног учешћа. На овај начин ће се одржати и унапредити постојећи механизми у координацији и комуникацији, како са другим ресорним министарствима и надлежним органима, тако и са јединицама локалне самоуправе. Такође, предложеним изменама и допунама важећег закона допринеће се стандардизацији мера јавних политика на националном и локалном нивоу, што ће допринети још ефикаснијем праћењу учинка јавне политике од стране Министарства.

Након дискусије Одбор је једногласно прихватио Предлог закона изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, у начелу.

Седници је председавао председник Одбора Радован Тврдишић, а присуствовали су и чланови и заменици чланова Одбора: Ана Чарапић, Миланка Јевтовић Вукојичић, Владимир Граховац, Весна Кнежевић, Бранимир Спасић, мр Данијела Вујичић, Весна Кришанов, Миленка Субић, Хаџи Милорад Стошић и Ненад Крстић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Понедељак, 10. мај 2021. | Пета седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва 10.05.2021.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
недеља, 29. мај
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја