Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о измени Закона о предметима опште употребе 21. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Sberbank Srbija a.d. Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad и Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад 17. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о спречавању корупције 17. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о избору председника Републике 17. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о финансирању политичких активности 17. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о избору народних посланика 17. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о допуни Закона о ванпарничном поступку 17. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном ангажману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као Аранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ЕСА Агента 17. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о локалним изборима 17. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Одлуке Број 1/2021 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије о измени Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, заменом његовог Протокола 3 о дефиницији појма "производи са пореклом" и методама административне сарадње 14. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 14. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника 13. јануар 2022. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени закона о оружју и муницији 10. јануар 2022. народни посланик Маријан Ристичевић PDF
Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. ЦРС 1022 01 А између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца, за реализацију Програма чврстог отпада у Србији 30. децембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и Ј.Р. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима 30. децембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму Програм чврстог отпада у Србији, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 30. децембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума о основању Међународне инвестиционе банке 30. децембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II), између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 30. децембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о социјалном предузетништву 30. децембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о Меморијалном центру геноцида над Србима у Независној Држави Хрватској (1941- 1945) 26. новембар 2021. народни посланик Миодраг Линта PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица 12. мај 2021. народни посланик Миодраг Линта PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама 23. март 2021. народни посланик Миодраг Линта PDF
Предлог закона о измени и допунама Закона о електронским медијима 9. март 2021. народни посланик Маријан Ристичевић PDF