Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о заштити од буке у животној средини 17. септембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 17. септембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о задуживању Републике Србије код OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за потребе финансирања Пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица-Хоргош граница са Мађарском (Сегедин) 17. септембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 17. септембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији 17. септембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о измени Закона о музејској делатности 16. септембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању корупције 3. септембар 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар 27. август 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о сарадњи у области заштите од катастрофа 26. јул 2021. Влада Републике Србије PDF , DOC
Предлог закона о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица 12. мај 2021. народни посланик Миодраг Линта PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама 23. март 2021. народни посланик Миодраг Линта PDF
Предлог закона о измени и допунама Закона о електронским медијима 9. март 2021. народни посланик Маријан Ристичевић PDF