Четвртак, 20. април 2023.

Друга седница Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години

Председник Народне скупштине др Владимир Oрлић сазвао је Другу седницу Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години, за петак 21. април 2023. године, са почетком у 10 часова.


За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о електронским комуникацијама, који је поднела Влада
 2. Предлог закона о безбедности и здрављу на раду, који је поднела Влада
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, који је поднела Влада
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који је поднела Влада
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије, који је поднела Влада
 6. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad и DSK BANK AD по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, који је поднела Влада
 7. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд (пројекат "Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 - 2x400 kV ДВ Бајина Башта (РС) - Пљевља (МЕ) - Вишеград (БиХ)"), који је поднела Влада
 8. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности, који је поднела Влада
 9. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада
 10. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1024 01 Ц између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца, који је поднела Влада
 11. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области културе, образовања и науке, који је поднела Влада
 12. Предлог закона о потврђивању Споразума о признавању професионалних квалификација за докторе медицине, докторе стоматологије и архитекте у контексту Централно-европског Споразума о слободној трговини, са Анексом I, Анексом II и Анексом III, који је поднела Влада
 13. Предлог закона о потврђивању Споразума о признавању квалификација у високом образовању на Западном Балкану, који је поднела Влада
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану, који је поднела Влада
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања, који је поднела Влада
 16. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају, који је поднела Влада
 17. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о војној сарадњи, који је поднела Влада
 18. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Оквирни зајам за инфраструктуру у образовању Србије између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада
 19. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада
 20. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији Зајам за ликвидност ЕПС-а између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада
 21. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о оснивању културно-информативних центара у Скопљу и у Београду, који је поднела Влада
 22. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области образовања, науке, културе, медија, омладине и спорта, који је поднела Влада
 23. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности, који је поднела Влада
 24. Предлог закона о потврђивању Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата, који је поднела Влада
 25. Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о реадмисији лица која незаконито бораве, који је поднела Влада
 26. Предлог одлуке о престанку дужности судије Уставног суда, који je поднеo Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу
 27. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ребалансу Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава
 28. Предлог закључка поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2022. годину, који је поднело 11 народних посланика у Народној скупштини Републике Србије
Седница ће се одржати у Великој сали Дома Народне скупштине Републике Србије у Београду, Трг Николе Пашића број 13.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1