Петак, 2. децембар 2022.

Седма седница Одбора за уставна питања и законодавство

На седници, која је одржана 2. децембра 2022. године, чланови Одбора за уставна питања и законодавство размотрили су 23 тачке дневног реда.


Одбор је размотрио Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела, у начелу; Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о изменама и допуни Царинског закона, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд - Ниш (петља "Пожаревац") - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска магистрала), који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III), који је поднела Влада, у начелу; Предлог закона о потврђивању Оквирног протокола о финансијској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније у области инфраструктурних пројеката, који је поднела Влада и Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пријатељским односима и сарадњи у области стратешког партнерства, који је поднела Влада, те оценио да су предлози закона у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Одбор је размотрио и оценио да су Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама финансијског Плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину, који је поднела Влада; Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2022. годину, који је поднела Влада и Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину, који је поднела Влада, у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

У наставку седнице, Одбор је упутио одговор Уставном суду поводом две иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 280е ст. 3 и 4. Закона о осигурању и члана 61. став 6. тачка Закона о приватизацији, припремљеног у складу са мишљењем Владе Републике Србије.

Седници је председавала председница Одбора Јелена Жарић Ковачевић, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора: Драган Николић, Дубравка Краљ, Милица Николић, Весна Недовић, Сања Јефић Бранковић, Марко Младеновић, Сања Лакић, Ненад Митровић, др Жика Бујуклић, Небојша Цакић, Оља Петровић, Љубинко Ђурковић и Звонимир Стевић.


Одбори везани за ову активност


Видео (1)

Петак, 2. децембар 2022. | Седма седница Одбора за уставна питања и законодавство 02.12.2022.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5