Недеља, 4. децембар 2022.

Десета седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

На Десетој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, одржаној 4. децембра, усвојен је следећи дневни ред:


1. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину, који је поднела Влада, у начелу;
2. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину, који је поднела Влада, у начелу;
3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је поднела Влада, у начелу;
4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада, у начелу;
5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада, у начелу;
6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада, у начелу;
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, који је поднела Влада, у начелу;
8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада, у начелу;
9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада, у начелу;
10. Предлог закона о изменама и допуни Царинског закона, који је поднела Влада, у начелу;
11. Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада , у начелу;
12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, који је поднела Влада, у начелу;
13. Предлог закона о изменама и допунама Закона о фискализацији, који је поднела Влада, у начелу;
14. Предлог закона о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (Дунавска магистрала), који је поднела Влада, у начелу;
15. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада, у начелу;
16. Предлог закона о потврђивању Оквирног протокола о финансијској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније у области инфраструктурних пројеката, који је поднела Влада;
17. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину, који је поднела Влада;
18. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2022. годину, који је поднела Влада ;
19. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину, који је поднела Влада.

Одбор је већином гласова одлучио да предложи Народној скупштини да прихвати Предлог закона о буџету Републике Србије за 2023. годину, са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2023. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2023. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2023. годину, који је поднела Влада и Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину, који је поднела Влада, у начелу. Ти предлози закона размотрени су на Првом јавном слушању Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

У наставку рада члановима Одбора, у име предлагача, тачке од 3. до 19. дневног реда седнице, образложио је министар финансија Синиша Мали.

Председник Одбора закључио је заједнички јединствени претрес о тачкама од 3. до 19. дневног реда седнице. Одбор је већином гласова одлучио да предложи Народној скупштини да прихвати предлоге закона од 3. до 19. дневног реда седнице.

Седници је председавао председник Одбора Верољуб Арсић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова: Ана Белоица, Мирослав Кондић, Светлана Милијић, Никола Радосављевић, Александра Томић, Дијана Давидовац, др Душан Бајатовић, Владимир Обрадовић, Зоран Стојановић, Ненад Митровић, Бојана Букумировић, Небојша Цакић, Војислав Вујић, Драган М. Марковић и Розалија Екрес.


Одбори везани за ову активност


Видео (2)

Недеља, 4. децембар 2022. | Десета седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 04.12.2022.(I)

Недеља, 4. децембар 2022. | Десета седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 04.12.2022.(II)Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
субота, 30. септембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја