Јавне набавкеЈавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
Набавка инфраструктурне опреме за делегатски систем (ЈНМВ 43/19) 15. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка видео система за пренос седница путем интернета (ЈНМВ 44/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка микрофонског система (ЈНМВ 45/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка програмских пакета и модула за контролу аудио-видео система (ЈНМВ 46/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Oдржавање дорадних књиговезачких машина и књиговезачких ножева са обезбеђивањем резервних делова и делова потрошног карактера (ЈН 37/19) 2. децембар 2019. до 10.00 часова
Сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 47/19) 2. децембар 2019. до 10.00 часова
Текуће и интервентно одржавање и сервисирање постојећих клима система за грејање, хлађење и вентилацију у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈН 38/19) 3. децембар 2019. до 10.00 часова
Текуће и интервентно одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈН 39/19) 3. децембар 2019. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије (ЈН 41/19) 6. децембар 2019. до 10.00 часова
Сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у Дому Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13 (ЈНМВ 48/19) 20. децембар 2019. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 2/20) 26. мај 2020. до 10.00 часова
Активна мрежна опрема (ЈНМВ 3/20) 26. мај 2020. до 10.00 часова
Набавка ИТ опреме, алата и ситног инвентара (ЈНМВ 4/20) 27. мај 2020. до 10.00 часова
Одржавање апликације за аутоматизацију послова архиве са иновирањем имплементираног софтверског решења (ЈН 1/20) 8. јун 2020. до 10.00 часова
Услуге прања прозора и завеса у извођењу специјализованих сервиса (ЈНМВ 6/20) 15. јун 2020. до 10.00 часова
Одржавање конференцијског система (ЈН 5/20) 22. јун 2020. до 10.00 часова
Одржавање и поправка штампача и МФ уређаја (ЈН 7/20) 2. јул 2020. до 10.00 часова
Услуге резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у иностранству и хотелског смештаја и превоза у земљи и одржавања међународних конференција, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 8/20) 3. јул 2020. до 10.00 часова
Услуге прања и одржавања текстилних и подних облога и мермерних подова у извођењу специјализованих сервиса (ЈН 9/20) 6. јул 2020. до 10.00 часова
Осигурање имовине и лица у Народној скупштини Републике Србије (ЈНМВ 11/20) 20. јул 2020. до 10.00 часова
Набавка, испорука и монтажа сплит клима система (ЈНМВ 10/20) 30. јул 2020. до 10.00 часова
Израда софтверске апликације за оптимизацију пословних процеса и комуникација (ЈН 14/20) 5. октобар 2020. до 10.00 часова
Одржавање mail сервера са услугом online заштите mail-ова и подршкe Microsoft програму (ЈН 12/20) 29. октобар 2020. до 10.00 часова