Јавне набавкеЈавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, радова - Замена дотрајалих текстилних подних облога (ЈНМВ 23/18) 5. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку радова – Текуће и интервентно одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 24/18) 5. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Сервисирање система климатизације, грејања и хлађења у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 19/18) 8. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге – Oдржавање дорадне књиговезачке машинe „BOURG“ и књиговезачких ножева „ADAST MAXIMA“ и „IDEAL“, са обезбеђеним резервним деловима (ЈНМВ 28/18) 19. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку услуга превођења, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 20/18) 26. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара – потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије (ЈН 22/18) 26. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка добaра – Контрола електронског приступа (ЈНМВ 32/18) 26. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку радова – замена дотрајалих дрвених прозора (ЈН 21/18) 30. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – УРЕЂАЈ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА (ЈНМВ 33/18) 30. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку радова – рестаураторски радови на кожним седиштима Велике Пленарне сале у Дому Народне скупштине (ЈН 25/18) 3. децембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге OUTSOURCINGA фотокопир апарата (ЈНМВ 34/18) 3. децембар 2018. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање информационог система - електронски парламент (е-Парламент), (ЈН 29/18) 11. децембар 2018. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање интернет презентације Народне скупштине Републике Србије (ЈН 31/18) 17. децембар 2018. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање постојећег финансијско-кадровског софтвера (ЈН 30/18) 18. децембар 2018. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 7/19) 8. март 2019. до 10.00 часова
Молерско-фарбарски радови на текућем одржавању објеката које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈН 3/19) 20. март 2019. до 10.00 часова
Набавка софтвера и лиценци за топологију мреже (ЈН 4/19) 21. март 2019. до 10.00 часова
Набавка програма за заштиту ИТ инфраструктуре (ЈН 5/19) 22. март 2019. до 10.00 часова
Набавка ИТ опреме, алата и ситног инвентара (ЈНМВ 11/19) 25. март 2019. до 10.00 часова
Канцеларијски материјал са и без графичких услуга (ЈН 2/19) 29. март 2019. до 10.00 часова
Услуге превођења за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 6/19) 1. април 2019. до 10.00 часова
Рачунари (ЈН 8/19) 2. април 2019. до 10.00 часова
Oдржавање штампарских машина из програма „РИСО“, са обезбеђивањем резервних делова и делова потрошног карактера (ЈНМВ 13/19) 5. април 2019. до 10.00 часова
Текуће одржавања постојећих сплит система у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈН 9/19) 11. април 2019. до 10.00 часова
Систем за виртуелизацију (ЈН 10/19) 12. април 2019. до 10.00 часова
Активна мрежна опрема (ЈН 12/19) 15. април 2019. до 10.00 часова
Набавка типског канцеларијског намештаја (ЈНМВ 15/19) 24. мај 2019. до 10.00 часова
Прање и одржавање текстилних и подних облога и мермерних подова у извођењу специјализованих сервиса, у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 14/19) 28. мај 2019. до 10.00 часова
Замена постојећих технички и еколошки дотрајалих сплит клима система у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 18/19) 28. мај 2019. до 10.00 часова
ВoИП телефони (ЈНМВ 20/19) 30. мај 2019. до 10.00 часова
Одржавање конференцијског система (ЈНМВ 22/19) 3. јун 2019. до 11.00 часова
Tекуће одржавање и сервисирање лифтовских постројења (ЈНМВ 21/19) 14. јун 2019. до 10.00 часова
Текуће одржавања постојећих сплит система у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије Србије (ЈН 16/19) 17. јун 2019. до 10.00 часова
Одржавањe IT опреме (ЈН 17/19) 18. јун 2019. до 10.00 часова
Oдржавање мрежне опреме (ЈН 19/19) 21. јун 2019. до 10.00 часова
Набавка вакумско улагајућег цантраг торња DSC-10/60i за дорадну књиговезачку машину DUPLO 600i са мостом за повезивање торњева (ЈНМВ 23/19) 25. јун 2019. до 10.00 часова
Прање прозора и завеса у извођењу специјализованих сервиса, у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 24/19) 4. јул 2019. до 10.00 часова
Текуће одржавање ролетни, венецијанера и роло платнених завеса (ЈНМВ 25/19) 5. јул 2019. до 11.00 часова
Текуће одржавање и сервисирање инсталација централног грејања у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 27/19) 12. јул 2019. до 10.00 часова
Набавка радова за системе климатизације (ЈН 26/19) 22. јул 2019. до 10.00 часова
Осигурање имовине и лица у Народној скупштини Републике Србије (ЈНМВ 28/19) 24. јул 2019. до 10.00 часова
Замена централног UPS уређаја у DATA центру (ЈНМВ 30/19) 26. август 2019. до 10.00 часова
Имплементација стандарда ИСО 27001 (ЈНМВ 32/19) 20. септембар 2019. до 10.00 часова
Одржавања mail сервера са услугом online заштите електронске поште (ЈН 31/19) 27. септембар 2019. до 10.00 часова
Имплементација GDPR-а (заштита података о личности) (ЈН 33/19) 25. октобар 2019. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за штампарске машине (ЈН 35/19) 4. новембар 2019. до 10.00 часова
Услугa outsourcinga фотокопир апарата (ЈН 34/19) 5. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка подршке Мicrosoft програму (ЈНМВ 40/19) 12. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка хартије (ЈН 36/19) 14. новембар 2019. до 10.00 часова
Надоградња и замена постојећег аудио система (ЈНМВ 42/19) 15. новембар 2019. до 10.00 часова