Јавне набавкеЈавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара– потрошни фригомеханичарски и електроматеријал (ЈНМВ 38/16) 30. новембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара – мобилни телефони (ЈНМВ 39/16) 1. децембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање ИТ опреме (ЈНМВ 40/16) 5. децембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање мрежне опреме (ЈНМВ 41/16) 5. децембар 2016. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – одржавање постојећег финансијско-кадровског софтвера (ЈН 32/16) 9. децембар 2016. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – одржавање интернет презентације Народне скупштине Републике Србије (ЈН 33/16) 9. децембар 2016. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – одржавање информационог система - електронски парламент (е-Парламент), ЈН 34/16 12. децембар 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку услуге – Сервисирање и одржавање штампарских машина – дигиталних дупликатора из програма „РИСО“, са обезбеђивањем резервних делова и делова потрошног карактера (ЈНМВ 1/17) 28. март 2017. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање апликације за аутоматизацију послова архиве (ЈН 2/17) 3. април 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање конференцијског система (ЈНМВ 4/17) 13. април 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Додатне графичке услуге за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 3/17) 26. април 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Tекуће одржавање и сервисирање лифтовских постројења, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 5/17) 22. мај 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Текуће одржавање и сервисирање система централног грејања у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 6/17) 26. јун 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Прање и одржавање текстилних подних, мермерних и других подних и зидних облога, као и меблираних делова намештаја у извођењу специјализованих сервиса (ЈНМВ 9/17) 18. јул 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара – Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 7/17) 19. јул 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – једног фотокопир апарата великог капацитета и једног колор фотокопирног апарата, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 8/17) 20. јул 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности - Текуће и интервентно одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 11/17) 15. септембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Прање завеса и прозора у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 13/17) 19. септембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку радова – Молерско-фарбарски радови на текућем одржавању објеката које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 14/17) 20. септембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Сервисирање система климатизације, грејања и хлађења у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 12/17) 21. септембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге – сервисирање и одржавање дорадних књиговезачких машина „Bourg“ и књиговезачких ножева „Adast Maxima“ и „Ideal“ са обезбеђивањем резервних делова (ЈНМВ 16/17) 24. октобар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге – сервисирање и одржавање фотокопирних апарата „Minolta“, „Canon“, „Ricoh“, „Xerox„ и професионалних скенера, са обезбеђивањем резервних делова (ЈНМВ 17/17) 25. октобар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара - Канцеларијски материјал (ЈН 15/17) 30. октобар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – потрошни столарски и водоинсталатерски материјал за текуће одржавање објеката које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 18/17) 14. новембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Текуће одржавање и сервисирање постојећих сплит система (ЈНМВ 19/17) 28. новембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Преглед, испитивање и сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 20/17) 5. децембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара - додатна рачунарска опрема, алат и ситан инвентар (ЈНМВ 21/17) 8. децембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Потрошни столарски и водоинсталатерски материјал за текуће одржавање објеката које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 22/17) 11. децембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара – потрошни фригомеханичарски и електроматеријал (ЈНМВ 24/17) 18. децембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Систематски лекарски преглед запослених (ЈНМВ 23/17) 18. децембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку услуге – услуге резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у иностранству и хотелског смештаја и превоза у земљи и одржавања међународних конференција, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 1/18) 28. мај 2018. до 11.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање конференцијског система (ЈНМВ 3/18) 30. мај 2018. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара – Mail сервер (ЈН 2/18) 18. јун 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку услуга - одржавање и поправка штампача и МФ уређаја (ЈН 4/18) 2. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Систем за дистрибуцију ТВ сигнала (ЈНМВ 6/18) 11. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Систем видео надзора (ЈНМВ 9/18) 12. јул 2018. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Прање и одржавање текстилних подних, мермерних и других подних и зидних облога, као и меблираних делова намештаја у извођењу специјализованих сервиса, у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 7/18) 13. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Прање завеса и прозора у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 8/18) 13. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара - набавка дорадне књиговезачке машине за сакупљање одштампаних табака са елементима за сакупљање, шивење и савијање (ЈН 5/18) 16. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Aктивна мрежна опрема (ЈНМВ 10/18) 17. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка ВоИП телефона (ЈНМВ 11/18) 26. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка десктоп рачунари (ЈНМВ 12/18) 26. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка TВ уређаја (ЈНМВ 13/18) 26. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга - осигурање имовине и лица (ЈНМВ 14/18) 27. јул 2018. до 09.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – фотокопир апарата великог капацитета (ЈНМВ 15/18) 27. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Мобилни систем симултаног превођења у објектима Народне скупштине Републике Србије, (ЈНМВ 17/18) 8. октобар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара – Набавка потрошног материјала и ситног инвентара за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 16/18) 10. октобар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка, испорука, монтажа сплит клима система (ЈНМВ 18/18) 19. октобар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Набавка подршке Мicrosoft програму (ЈНМВ 26/18) 2. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Набавка софтвера и лиценци (ЈНМВ 27/18) 2. новембар 2018. до 10.00 часова