Јавне набавкеЈавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 55/13) 12. новембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 57/13) 28. новембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 58/13) 29. новембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке (јавна набавка број 54/13) 2. децембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У OТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 60/13) 18. децембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 59/13) 20. децембар 2013. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 56/13) 26. децембар 2013. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 61/13) 22. јануар 2014. до 12.00 часова
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 4. фебруар 2014. до 15.00 часова
Претходно обавештење Набавка радова – фасадерски радови на објекту Дома Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића 13 31. март 2014. до 12.00 часова оквирни датум
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 14/14) 4. април 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 11/14) 9. април 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 10/14) 10. април 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 4/14) 22. април 2014. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 2/14) 23. април 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 15/14) 28. април 2014. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 3/14) 4. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (јавна набавка број 1/14) 6. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (јавна набавка број 17/14) 6. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ јавне набавке мале вредности набавка потрошних добара ЈНМВ број 16/14 9. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ( ЈНМВ број 18/14) 9. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 20/14) 16. јун 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 19/14) 23. јун 2014. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку радова - Ремонт бакарног кровног покривача на објекту Дома Народне скупштине; ЈН Бр. 21/14 23. јун 2014. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ (ЈНМВ БР. 24/14) 25. јул 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ АУДИО ВИДЕО ЈЕДИНИЦА, ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 22/14) 25. јул 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКОГ СИСТЕМА, ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 23/14) 25. јул 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА Додатне графичке услуге за потребе Народне скупштине Републике Србије (јавна набавка број 25/14) 15. октобар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Сервисирање и одржавање фотокопирних апарата „Minolta“, „Canon“ и „Ricoh“ и професионалних скенера, са обезбеђивањем резервних делова, за потребе Народне скупштине Републике Србије 26/14 22. октобар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- Сервисирање и одржавање штампарских машина из програма „Riso“, са обезбеђивањем резервних делова, за потребе Народне скупштине Републике Србије(јавна набавка 27/14) 22. октобар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Сервисирање и одржавање дорадних књиговезачких машина „BOURG“ и књиговезачких ножева „ADAST MAXIMA“и „IDEAL,са обезбеђивањем резервих делова, за потребе НСРС 28-14 23. октобар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – Осигурање имовине и запослених у Народној скупштини, ЈНМВ Бр. 24/14 (поновљени поступак) 28. октобар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА АПАРАТА ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ ВЕЛИКОГ КАПАЦИТЕТА (ЈНМВ бр. 32/14) 3. децембар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 30/14) 4. децембар 2014. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преглед, испитивање и сервисирање система дојаве и гашења пожара у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ бр. 31/14) 9. децембар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 34/14) 10. децембар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 33/14) 12. децембар 2014. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (јавна набавка број 1/15) 19. фебруар 2015. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2/15 26. фебруар 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – набавка потрошног електроматеријала (ЈНМВ бр. 5/15) 31. март 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности додатна рачунарска опрема, алат и ситан инвентар ЈНМВ 8/15 7. април 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – текуће одржавање и сервисирање лифтовских постројења (ЈНМВ бр. 6/15) 8. април 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности 10-15 28. април 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA у отвореном поступку јавне набавке мале вредности (ЈНМВ бр. 11-15) 4. мај 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга (ЈНМВ 3-15) 8. мај 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга (ЈНМВ 4-15) 8. мај 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара систем за складиштење података (ЈНМВ бр. 9/15) 15. мај 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке (јавна набавка број 7/15) 18. мај 2015. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка материјала за хигијену, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 15/15) 2. јун 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке (јавна набавка број 12/15) 3. јун 2015. до 12.00 часова