Јавне набавкеЈавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности 10-15 28. април 2015. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Систем за дистрибуцију ТВ сигнала (ЈНМВ 6/18) 11. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности – текуће одржавање и сервисирање лифтовских постројења (ЈНМВ 13/16) 28. април 2016. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Преглед, испитивање и сервисирање система дојаве и гашења пожара у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ бр. 31/14) 9. децембар 2014. до 10.00 часова
Oдржавање дорадних књиговезачких машина и књиговезачких ножева са обезбеђивањем резервних делова и делова потрошног карактера (ЈН 37/19) 2. децембар 2019. до 10.00 часова
Oдржавање мрежне опреме (ЈН 19/19) 21. јун 2019. до 10.00 часова
Oдржавање штампарских машина из програма „РИСО“, са обезбеђивањем резервних делова и делова потрошног карактера (ЈНМВ 13/19) 5. април 2019. до 10.00 часова
Tекуће одржавање и сервисирање лифтовских постројења (ЈНМВ 21/19) 14. јун 2019. до 10.00 часова
Активна мрежна опрема (ЈН 12/19) 15. април 2019. до 10.00 часова
Активна мрежна опрема (ЈНМВ 3/20) 26. мај 2020. до 10.00 часова
ВoИП телефони (ЈНМВ 20/19) 30. мај 2019. до 10.00 часова
Замена постојећих технички и еколошки дотрајалих сплит клима система у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 18/19) 28. мај 2019. до 10.00 часова
Замена централног UPS уређаја у DATA центру (ЈНМВ 30/19) 26. август 2019. до 10.00 часова
Израда софтверске апликације за оптимизацију пословних процеса и комуникација (ЈН 14/20) 5. октобар 2020. до 10.00 часова
Имплементација GDPR-а (заштита података о личности) (ЈН 33/19) 25. октобар 2019. до 10.00 часова
Имплементација стандарда ИСО 27001 (ЈНМВ 32/19) 20. септембар 2019. до 10.00 часова
Канцеларијски материјал са и без графичких услуга (ЈН 2/19) 29. март 2019. до 10.00 часова
Молерско-фарбарски радови на текућем одржавању објеката које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈН 3/19) 20. март 2019. до 10.00 часова
Набавка вакумско улагајућег цантраг торња DSC-10/60i за дорадну књиговезачку машину DUPLO 600i са мостом за повезивање торњева (ЈНМВ 23/19) 25. јун 2019. до 10.00 часова
Набавка видео система за пренос седница путем интернета (ЈНМВ 44/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка инфраструктурне опреме за делегатски систем (ЈНМВ 43/19) 15. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка ИТ опреме, алата и ситног инвентара (ЈНМВ 11/19) 25. март 2019. до 10.00 часова
Набавка ИТ опреме, алата и ситног инвентара (ЈНМВ 4/20) 27. мај 2020. до 10.00 часова
Набавка микрофонског система (ЈНМВ 45/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка подршке Мicrosoft програму (ЈНМВ 40/19) 12. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије (ЈН 41/19) 6. децембар 2019. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 2/20) 26. мај 2020. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 7/19) 8. март 2019. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за штампарске машине (ЈН 35/19) 4. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка програма за заштиту ИТ инфраструктуре (ЈН 5/19) 22. март 2019. до 10.00 часова
Набавка програмских пакета и модула за контролу аудио-видео система (ЈНМВ 46/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка радова за системе климатизације (ЈН 26/19) 22. јул 2019. до 10.00 часова
Набавка софтвера и лиценци за топологију мреже (ЈН 4/19) 21. март 2019. до 10.00 часова
Набавка типског канцеларијског намештаја (ЈНМВ 15/19) 24. мај 2019. до 10.00 часова
Набавка хартије (ЈН 36/19) 14. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка, испорука и монтажа сплит клима система (ЈНМВ 10/20) 30. јул 2020. до 10.00 часова
Надоградња и замена постојећег аудио система (ЈНМВ 42/19) 15. новембар 2019. до 10.00 часова
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 4. фебруар 2014. до 15.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање апликације за аутоматизацију послова архиве (ЈН 2/17) 3. април 2017. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ЈН 25/2015) 12. новембар 2015. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање интернет презентације Народне скупштине Републике Србије (ЈН 31/18) 17. децембар 2018. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – одржавање интернет презентације Народне скупштине Републике Србије (ЈН 33/16) 9. децембар 2016. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуга – Одржавање информационог система - електронски парламент (е-Парламент) ЈН 29/15 14. децембар 2015. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање информационог система - електронски парламент (е-Парламент), (ЈН 29/18) 11. децембар 2018. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – одржавање информационог система - електронски парламент (е-Парламент), ЈН 34/16 12. децембар 2016. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ФИНАНСИЈСКО – КАДРОВСКОГ СОФТВЕРА (ЈН 26/2015) 16. новембар 2015. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање постојећег финансијско-кадровског софтвера (ЈН 30/18) 18. децембар 2018. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – одржавање постојећег финансијско-кадровског софтвера (ЈН 32/16) 9. децембар 2016. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку радова - Ремонт бакарног кровног покривача на објекту Дома Народне скупштине; ЈН Бр. 21/14 23. јун 2014. до 12.00 часова
Одржавањe IT опреме (ЈН 17/19) 18. јун 2019. до 10.00 часова