Одлука о измени и допуни Пословника Народне скупштине

Службени гласник Републике Србије 13/11


На основу члана 105. став 2. тачка 6. Устава Републике Србије и члана 8. став 1. и члана 15. став 1. тачка 7) Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС“, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на седници Првог ванредног заседања у 2011. години, одржаној 28. фебруара 2011. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Члан 1.

У Пословнику Народне скупштине ("Службени гласник РС", број 52/10), у члану 237. став 5. алинеја пета брише се."

Члан 2.

После члана 237. додаје се члан 237а, који гласи:

"Члан 237а

Извештај који, у складу са законом, Народној скупштини подноси независни државни орган који штити права грађана и контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења; обезбеђује право на доступност информација од јавног значаја и заштиту података о личности; штити равноправност грађана; обавља ревизију јавних средстава, као и државни орган за борбу против корупције, разматра надлежни одбор.

Након разматрања извештаја из става 1. овог члана, надлежни одбор подноси извештај Народној скупштини, с предлогом закључка, односно препоруке са мерама за унапређење стања у тим областима.

У раду на седници надлежног одбора и седници Народне скупштине, учествује представник независног државног органа чији се извештај разматра.

Народна скупштина разматра извештај независног државног органа и извештај надлежног одбора, с предлогом закључка, односно препоруке.

Народна скупштина, по закључењу расправе, одлучује о предлогу закључка, односно препоруке са мерама за унапређење стања у тим областима, већином гласова народних посланика на седници на којој је присутна већина народних посланика."

Члан 3.

Овлашћује се Законодавни одбор да утврди пречишћени текст Пословника Народне скупштине.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

РС Број 3
У Београду, 28. фебруара 2011. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК
проф. др Славица Ђукић-Дејановић

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
недеља, 1. октобар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току