2007. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 2007. 149
Влада 119
народни посланици 24
остали предлагачи 6

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине