2002. година

Број поднетих предлога закона - предлагачи

година 2002. 84
Влада 61
народни посланици 16
остали предлагачи 7

Целокупне податке о активностима Народне скупштине можете наћи на подстрани Преглед активности Народне скупштине