18. фебруар 2020. Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

18. фебруар 2020. Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Уторак, 18. фебруар 2020.

Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је, на захтев Владе, Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, за уторак, 18. фебруар 2020. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Шешељ, Весна Ивковић, Ђорђе Вукадиновић, Маријан Ристичевић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У захтеву за одржавање седнице одређен је следећи дневни ред:

  1. Предлог закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште", који је поднела Влада;
  2. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
  3. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд, између кинеске Export - Import банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца, који је поднела Влада;
  4. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији, који је поднела Влада;
  5. Предлог закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије, с једне стране и Евроазијске економске уније и њених држава чланица, с друге стране, који је поднела Влада;
  6. Предлог закона о потврђивању Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи, који је поднела Влада и
  7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, који је поднела народни посланик Катарина Ракић.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика проф. др Владимира Маринковића да се обави заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд, између кинеске Export - Import банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији, Предлогу закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије, с једне стране и Евроазијске економске уније и њених држава чланица, с друге стране и Предлогу закона о потврђивању Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи.

Народна скупштина прихватила је и Предлог за промену редоследа појединих тачака предложеног дневног реда седнице, који је поднео народни посланик др Александар Мартиновић, тако да се Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, разматра као тачка 2. дневног реда седнице.

У наставку седнице, Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште", који је народним посланицима образложио овлашћени представник предлагача министар културе и информисања Владан Вукосављевић.

До краја дана, Народна скупштина завршила је начелни претрес Предлога закона о Меморијалном центру "Старо сајмиште".

Другог дана рада, 19. фебруара 2020. године, Народна скупштина започела је начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова. Предлог закона образложила је народна посланица Катарина Ракић.

До краја дана, Народна скупштина обавила је начелни претрес о поменутој тачки дневног реда.

Трећег дана рада, 20. фебруара, пре преласка на рад, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Ђорђе Милићевић, Александар Шешељ, Миодраг Линта, Маријан Ристичевић, Ђорђе Вукадиновић и Владимир Ђурић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлогу закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд, између кинеске Export - Import банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца, Предлогу закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији, Предлогу закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије, с једне стране и Евроазијске економске уније и њених држава чланица, с друге стране и Предлогу закона о потврђивању Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи.

Предложене законе народним посланицима су образложили потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић и министар финансија Синиша Мали.

До краја дана, Народна скупштина закључила је заједнички јединствени претрес о поменутим тачкама дневног реда седнице.

Четвртог дана рада, 21. фебруара, Народна скупштина започела је претрес у појединостима Предлога закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“ и Предлога закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

До краја дана Народна скупштина обавила је претрес у појединостима 1. и 2. тачке дневног реда седнице.

Пошто је обављена расправа, председавајући седници проф. др Владимир Маринковић одредио је понедељак, 24. фебруар, са почетком у 9.30 часова као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 24. фебруара, пре одлучивања о тачкама дневног реда Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, народни посланици одали су пошту минутом ћутања народној посланици Вери Пауновић.

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је већином гласова народних посланика Предлог закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште“ и Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова.

У Дану за гласање усвојени су и Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд, између кинеске Export - Import банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији, Предлог закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије, с једне стране и Евроазијске економске уније и њених држава чланица, с друге стране и Предлог закона о потврђивању Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи.

У Дану за гласање Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током заседања и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о Меморијалном центру "Старо сајмиште"

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова

3. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

4. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд, између кинеске export-import банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца

5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији

6. Предлог закона о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије, с једне стране и Евроазијске економске уније и њених држава чланица, с друге стране

7. Предлог закона о потврђивању Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председница Народне скупштине Маја Гојковић закључила је Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву. 


Видео (17)

Уторак, 18. фебруар 2020. | Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.02.2020.(I)

Уторак, 18. фебруар 2020. | Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.02.2020.(II)

Уторак, 18. фебруар 2020. | Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.02.2020.(III)

Уторак, 18. фебруар 2020. | Двадесет пето ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 18.02.2020.(IV)

Среда, 19. фебруар 2020. | наставак Двадесет петог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву 19.02.2020. (I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 12


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
недеља, 10. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја