Одбори, пододбори, радне групе

 • Среда, 8. септембар 2021.

  14. седница Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације

  Чланови Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације одржали су 8. септембра 2021. године седницу, на којој су размотрили Основе за вођење преговора и закључивање Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о начину финансирања и израде пројектно-техничке документације, вођење управних поступака за процену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за Пројекат "Хидротехнички и багерски радови на уређењу критичног сектора за пловидбу - Ушће Дрине и Саве" и Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о начину финансирања и израде пројектно-техничке документације, вођење управних поступака за процену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за Пројекат "Хидротехнички и багерски радови нa уређењу критичног сектора за пловидбу - Ушће Дрине и Саве", ради давања сагласности за привремену примену Споразума до његовог ступања на снагу, који је поднела Влада.

 • Уторак, 7. септембар 2021.

  57. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  Чланови Одбора за уставна питања и законодавство одржали су 7. септембра 2021. године седницу, на којој су донели одлуке о организовању Осмог, Деветог, Десетог и Једанаестог јавног слушања на тему: „Промене Устава Републике Србије у области правосуђа“.

 • Уторак, 7. септембар 2021.

  13. седница Одбора за одбрану и унутрашње послове

  Чланови Одбора за одбрану и унутрашње послове су на седници, одржаној 7. септембра 2021. године, размотрили и прихватили Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области одбране и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области одбране, које је поднела Влада.

 • Уторак, 7. септембар 2021.

  41. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници, која је одржана 7. септембра 2021. године, чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава размотрили су Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2070 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Студентско становање, који је поднела Влада.

 • Понедељак, 6. септембар 2021.

  56. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  На седници Одбора за уставна питања и законодавство одржаној 6. септембра 2021. године, чланови Одбора размотрили су више предлога закона које је поднела Влада:

 • Понедељак, 6. септембар 2021.

  30. седница Одбора за спољне послове

  Чланови Одбора за спољне послове су на седници, одржаној 6. септембра 2021. године, размотрили и предложили Народној скупштини да усвоји Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању и условима делатности културно-информативних центара и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане, које је поднела Влада.

 • Понедељак, 6. септембар 2021.

  15. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

  На седници Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду, одржаној 6. септембра 2021. године, разматрано је стање у пољопривреди - јесењи радови и мере Министарства.

 • Понедељак, 6. септембар 2021.

  13. седница Одбора за заштиту животне средине

  На седници, одржаној 6. септембра 2021. године, чланови Одбора за заштиту животне средине размотрили су Предлог закона о потврђивању Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач, који је поднела Влада.

 • Понедељак, 6. септембар 2021.

  Девета седница Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова

  Чланови Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова одржали су 6. септембра 2021. године седницу, на којој су прихватили иницијативу за учешће проф. др Драгољуба Ацковића на Годишњој конференцији Друштва за проучавање ромске баштине, која ће се одржати у Прагу у Републици Чешкој од 8. до 11. септембра 2021. године, и упутили је надлeжном Одбору за спољне послове на сагласност.

 • Петак, 3. септембар 2021.

  55. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  На седници, одржаној 3. септембра, чланови Одбора разговарали су са члановима Радне групе за израду акта о промени Устава Републике Србије о раду на изради акта о промени Устава Републике Србије и израда Нацрта акта Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије.

 • Четвртак, 2. септембар 2021.

  23. седницa Oдбора за европске интеграције

  На седници Одбора за европске интеграције, одржаној 2. септембра, чланови Одбора размотрили су у начелу, Предлог закона о заштити потрошача.

 • Понедељак, 30. август 2021.

  29. седницa Oдбора за спољне послове

  На седници Одбора за спољне послове, одржаној 30. августа 2021. године, чланови Одбора усвојили су иницијативе за посете и констатовали предстојеће редовне активности сталних делегација и остале реализоване контакте.

 • Четвртак, 29. јул 2021.

  Трећа седницa Пододбора за праћење епидемиолошке ситуације због присуства заразне болести COVID-19

  На седници Подобора за за праћење епидемиолошке ситуације због присуства заразне болести COVID-19, одржане 29. јула 2021. године, чланови Пододбора су разговарали о актуелној епидемиолошкој ситуацији поводом регистрованих нових сојева корона вируса и ефективности доступних вакцина на нове сојеве.

 • Четвртак, 29. јул 2021.

  Шеста седница Одбора за права детета

  Одбор за права детета је на седници, одржаној 29. јула 2021. године, размотрио Информацију о раду Министарства за бригу о породици и демографију за период од априла до јуна 2021. године.

 • Четвртак, 29. јул 2021.

  Друга седница Пододбора за праћење стања у пољопривреди у маргиналним – најнеразвијенијим подручјима Републике Србије - подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

  Пододбор за праћење стања у пољопривреди у маргиналним – најнеразвијенијим подручјима Републике Србије - подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, одржао је 29. јула 2021. године седницу на којој је размотрена актуелна ситуација у пољопривреди у најнеразвијенијим подручјима.

 • Четвртак, 29. јул 2021.

  28. седница Одбора за спољне послове

  На седници Одбора за спољне послове, одржаној 29. јула, усвојене су три иницијативе за посете у наредном периоду.

 • Среда, 28. јул 2021.

  40. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, одржаној 28. јула 2021. године, чланови Одбора разматрали су следеће тачке дневног реда:

 • Среда, 28. јул 2021.

  36. седницa Oдбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

  Чланови Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања су на седници одржаној 28. јула 2021. године, размотрили и донели Одлуку о образовању и начину рада конкурсне комисије за спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у Служби Народне скупштине, који је поднео генерални секретар Народне скупштине.

 • Среда, 28. јул 2021.

  54. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  На седници Одбора за уставна питања и законодавство одржаној 28. јула 2021. године, чланови Одбора размотрили су, у начелу, Предлог закона о изменама Закона о култури и Предлог закона о измени Закона о библиотечко-информационој делатности, као и Предлог закона о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи Број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (ЦЕФТА 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методе административне сарадње из члана 14. ст 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015, који је поднела Влада.

 • Уторак, 27. јул 2021.

  23. седница Одбора за културу и информисање

  На седници Одбора за културу и информисање, одржаној 27. јула 2021. године, чланови Одбора размотрили су, у начелу, Предлог закона о изменама Закона о култури и Предлог закона о измени Закона о библиотечко-информационој делатности.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Будите у току