Партнери

ИЗЈАВА О САРАДЊИ, потписана између Народне скупштине, Амбасаде Швајцарске конфедерације и Програма Уједињених нација за развој (УНДП), дана 5. септембра 2012. године.

Датум почетка пројекта: 5. септембар 2012. године

Датум окончања пројекта: 15. август 2015. године

Укупна вредност пројекта износи: 1.206.560 америчких долара

Потписивањем ИЗЈАВЕ О САРАДЊИ званично је започело спровођење пројекта под називом “Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.Сврха пројекта јесте успостављање и развој капацитета тимова запослених у Служби одбора Народне скупштине за потребе вршења надзора, унапређење информисаности и укључености грађана у рад Народне скупштине са посебним освртом на механизме надзора и контроле, примена успешних механизама за информисање грађана у скупштинама општина, као и успостављање ефикасног система за праћење јавне потрошње из државног буџета од стране народних посланика.

МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ потписан је између Народне скупштине и Вестминстерске фондације за демократију дана 05. јула 2011. године.

Датум почетка пројекта: 1. април 2011. године

Датум окончања пројекта: 31. март 2012. године

Укупна вредност пројекта: 118,000 £

Меморандумом о сарадњи предвиђено је спровођење пројекта под називом „Јачање законодавних и контролних капацитета Народне скупштине“. Пројекат има за циљ унапређење капацитета људских ресурса и истраживачких капацитета Службе Народне скупштине као и унапређење законодавне и контролне функције Народне скупштине.

Посебна пажња током спровођења пројекта биће посвећена дефинисању процедура и смерница за ефикасније управљање људским ресурсима у Служби Народне скупштине, унапређењe истраживачког рада Службе и јачањe подршке народним посланицима од стране Службе ради ефикаснијег обављања њихове функције.


МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ, потписан између Народне скупштине и ОЕБС-а (Организација за европску безбедност и сарадњу).

Меморандумом о разумевању предвиђено је спровођење пројекта „Јачање Народне скупштине у ефикасном испуњавању њене законодавне и контролне функције“ увођењем система за електронско управљање законодавном процедуром у Народној скупштини (е-Парламент).

Датум почетка пројекта: 01. новембар 2010. године

Датум окончања пројекта: 01. новембар 2012. године

Укупна вредност пројекта: 1,810,754.00 EUR


Донатор имплементације пројекта е-Парламент у Народној скупштини


МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ потписан између Народне скупштине и NDI (Национални Демократски Институт), дана 18. децембра 2009. године.

Меморандумом о сарадњи предвиђено је планирање и дефинисање активности Народне скупштине кроз програме који имају за циљ приближавање парламента грађанима.

Циљ предложених активности је јачање представничке и законодавне функције кроз одржавање парламентарних форума и јавних слушања.

Меморандумом о сарадњи предвиђено је отварање канцеларија за комуникацију народних посланика са грађанима, као и пројекат стажирања студената завршних година факултета у Служби Народне скупштине.


МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ потписан између Народне скупштине и USAID-овог Програма поделе власти (Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој), дана 17. марта 2009. године.

Датум окончања програма: 31. јул 2011. године.

Меморандумом о разумевању предвиђено је јачање капацитета Народне скупштине са циљем побољшања развоја организационих капацитета, остваривања јавности рада и изградње финансијске независности.

Активности предвиђене Меморандумом су: пружање подршке за увођење програма обуке из области вишегодишњег плана развоја Службе, пружање подршке приликом израде интернет презентације Народне скупштине, као иприликом доношења Одлуке о стратегији комуникације Службе Народне скупштине.

У оквиру финансијске независности Народне скупштине, предвиђено је да Програм поделе власти пружи подршку Народној скупштини у виду јачања капацитета за планирање, управљање и контролу трошења средстава из скупштинског буџета.


МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ потписан између Народне скупштине и UNICEF-а (Дечји фонд Уједињених нација), дана 19. новембра 2008. године.

Меморандумом је предвиђено успостављање дугорочне сарадње, а ради остваривања циљева који су дефинисани Конвенцијом УН-а о правима детета, Стратегијом за смањење сиромаштва, Миленијумским циљевима развоја и Националним планом акције за децу.

Основни принцип на коме се заснива Меморандум је поштовање и заштита права детета и адолесцената, са циљем да се допринесе већој и квалитетнијој улози скупштинских одбора у употреби знања и разумевања права детета кроз анализу релевантних предлога закона, у праћењу политика и стратегија као и анализе буџета.

Активности предвиђене Меморандумом су: едукација народних посланика, успостављање и оснаживање радног тела Народне скупштине које ће се у оквиру своје законодавне и контролне функције систематски бавити питањима права деце, разматрати нова законска решења, успоставити сарадњуса медијима, стручном јавношћу, локалним самоуправама и удружењима грађана.


Пројекат виртуелне интерактивне презентације Дома Народне скупштине реализован у сарадњи З Лаб Медије, Зорана Андрића и Народне скупштине.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
петак, 8. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току