Јавне набавке


Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 61/13) 22. јануар 2014. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 56/13) 26. децембар 2013. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 59/13) 20. децембар 2013. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 58/13) 29. новембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У OТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 60/13) 18. децембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 57/13) 28. новембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 55/13) 12. новембар 2013. до 12.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке (јавна набавка број 54/13) 2. децембар 2013. до 12.00 часова