Јавне набавкеЈавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
Систем за виртуелизацију (ЈН 10/19) 12. април 2019. до 10.00 часова
Текуће одржавања постојећих сплит система у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈН 9/19) 11. април 2019. до 10.00 часова
Услуге превођења за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 6/19) 1. април 2019. до 10.00 часова
Рачунари (ЈН 8/19) 2. април 2019. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 7/19) 8. март 2019. до 10.00 часова
Набавка програма за заштиту ИТ инфраструктуре (ЈН 5/19) 22. март 2019. до 10.00 часова
Набавка софтвера и лиценци за топологију мреже (ЈН 4/19) 21. март 2019. до 10.00 часова
Молерско-фарбарски радови на текућем одржавању објеката које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈН 3/19) 20. март 2019. до 10.00 часова
Канцеларијски материјал са и без графичких услуга (ЈН 2/19) 29. март 2019. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање постојећег финансијско-кадровског софтвера (ЈН 30/18) 18. децембар 2018. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање интернет презентације Народне скупштине Републике Србије (ЈН 31/18) 17. децембар 2018. до 10.00 часова
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Одржавање информационог система - електронски парламент (е-Парламент), (ЈН 29/18) 11. децембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге OUTSOURCINGA фотокопир апарата (ЈНМВ 34/18) 3. децембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – УРЕЂАЈ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА (ЈНМВ 33/18) 30. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка добaра – Контрола електронског приступа (ЈНМВ 32/18) 26. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге – Oдржавање дорадне књиговезачке машинe „BOURG“ и књиговезачких ножева „ADAST MAXIMA“ и „IDEAL“, са обезбеђеним резервним деловима (ЈНМВ 28/18) 19. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку радова – рестаураторски радови на кожним седиштима Велике Пленарне сале у Дому Народне скупштине (ЈН 25/18) 3. децембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку радова – замена дотрајалих дрвених прозора (ЈН 21/18) 30. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Сервисирање система климатизације, грејања и хлађења у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 19/18) 8. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара – потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије (ЈН 22/18) 26. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку радова – Текуће и интервентно одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 24/18) 5. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, радова - Замена дотрајалих текстилних подних облога (ЈНМВ 23/18) 5. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Набавка софтвера и лиценци (ЈНМВ 27/18) 2. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Набавка подршке Мicrosoft програму (ЈНМВ 26/18) 2. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку услуга превођења, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 20/18) 26. новембар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - набавка, испорука, монтажа сплит клима система (ЈНМВ 18/18) 19. октобар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара – Набавка потрошног материјала и ситног инвентара за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 16/18) 10. октобар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Мобилни систем симултаног превођења у објектима Народне скупштине Републике Србије, (ЈНМВ 17/18) 8. октобар 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – фотокопир апарата великог капацитета (ЈНМВ 15/18) 27. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга - осигурање имовине и лица (ЈНМВ 14/18) 27. јул 2018. до 09.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка TВ уређаја (ЈНМВ 13/18) 26. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка десктоп рачунари (ЈНМВ 12/18) 26. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка ВоИП телефона (ЈНМВ 11/18) 26. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Aктивна мрежна опрема (ЈНМВ 10/18) 17. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Прање завеса и прозора у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 8/18) 13. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Прање и одржавање текстилних подних, мермерних и других подних и зидних облога, као и меблираних делова намештаја у извођењу специјализованих сервиса, у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 7/18) 13. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Систем видео надзора (ЈНМВ 9/18) 12. јул 2018. до 11.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - Систем за дистрибуцију ТВ сигнала (ЈНМВ 6/18) 11. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара - набавка дорадне књиговезачке машине за сакупљање одштампаних табака са елементима за сакупљање, шивење и савијање (ЈН 5/18) 16. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку услуга - одржавање и поправка штампача и МФ уређаја (ЈН 4/18) 2. јул 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање конференцијског система (ЈНМВ 3/18) 30. мај 2018. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара – Mail сервер (ЈН 2/18) 18. јун 2018. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке, за набавку услуге – услуге резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у иностранству и хотелског смештаја и превоза у земљи и одржавања међународних конференција, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 1/18) 28. мај 2018. до 11.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Систематски лекарски преглед запослених (ЈНМВ 23/17) 18. децембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара – потрошни фригомеханичарски и електроматеријал (ЈНМВ 24/17) 18. децембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – Потрошни столарски и водоинсталатерски материјал за текуће одржавање објеката које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 22/17) 11. децембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности добара - додатна рачунарска опрема, алат и ситан инвентар (ЈНМВ 21/17) 8. децембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге – Преглед, испитивање и сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 20/17) 5. децембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Текуће одржавање и сервисирање постојећих сплит система (ЈНМВ 19/17) 28. новембар 2017. до 10.00 часова
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – потрошни столарски и водоинсталатерски материјал за текуће одржавање објеката које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 18/17) 14. новембар 2017. до 10.00 часова