Јавне набавке

Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
Одржавање mail сервера са услугом online заштите mail-ова и подршкe Microsoft програму (ЈН 12/20) 29. октобар 2020. до 10.00 часова
Израда софтверске апликације за оптимизацију пословних процеса и комуникација (ЈН 14/20) 5. октобар 2020. до 10.00 часова
Набавка, испорука и монтажа сплит клима система (ЈНМВ 10/20) 30. јул 2020. до 10.00 часова
Осигурање имовине и лица у Народној скупштини Републике Србије (ЈНМВ 11/20) 20. јул 2020. до 10.00 часова
Услуге прања и одржавања текстилних и подних облога и мермерних подова у извођењу специјализованих сервиса (ЈН 9/20) 6. јул 2020. до 10.00 часова
Услуге прања прозора и завеса у извођењу специјализованих сервиса (ЈНМВ 6/20) 15. јун 2020. до 10.00 часова
Услуге резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у иностранству и хотелског смештаја и превоза у земљи и одржавања међународних конференција, за потребе Народне скупштине Републике Србије (ЈН 8/20) 3. јул 2020. до 10.00 часова
Одржавање и поправка штампача и МФ уређаја (ЈН 7/20) 2. јул 2020. до 10.00 часова
Одржавање апликације за аутоматизацију послова архиве са иновирањем имплементираног софтверског решења (ЈН 1/20) 8. јун 2020. до 10.00 часова
Одржавање конференцијског система (ЈН 5/20) 22. јун 2020. до 10.00 часова
Набавка ИТ опреме, алата и ситног инвентара (ЈНМВ 4/20) 27. мај 2020. до 10.00 часова
Активна мрежна опрема (ЈНМВ 3/20) 26. мај 2020. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 2/20) 26. мај 2020. до 10.00 часова
Сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у Дому Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13 (ЈНМВ 48/19) 20. децембар 2019. до 10.00 часова
Сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 47/19) 2. децембар 2019. до 10.00 часова
Набавка програмских пакета и модула за контролу аудио-видео система (ЈНМВ 46/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка микрофонског система (ЈНМВ 45/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка видео система за пренос седница путем интернета (ЈНМВ 44/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка инфраструктурне опреме за делегатски систем (ЈНМВ 43/19) 15. новембар 2019. до 10.00 часова
Надоградња и замена постојећег аудио система (ЈНМВ 42/19) 15. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије (ЈН 41/19) 6. децембар 2019. до 10.00 часова
Набавка подршке Мicrosoft програму (ЈНМВ 40/19) 12. новембар 2019. до 10.00 часова
Текуће и интервентно одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈН 39/19) 3. децембар 2019. до 10.00 часова
Текуће и интервентно одржавање и сервисирање постојећих клима система за грејање, хлађење и вентилацију у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈН 38/19) 3. децембар 2019. до 10.00 часова
Oдржавање дорадних књиговезачких машина и књиговезачких ножева са обезбеђивањем резервних делова и делова потрошног карактера (ЈН 37/19) 2. децембар 2019. до 10.00 часова
Набавка хартије (ЈН 36/19) 14. новембар 2019. до 10.00 часова
Услугa outsourcinga фотокопир апарата (ЈН 34/19) 5. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за штампарске машине (ЈН 35/19) 4. новембар 2019. до 10.00 часова
Имплементација GDPR-а (заштита података о личности) (ЈН 33/19) 25. октобар 2019. до 10.00 часова
Имплементација стандарда ИСО 27001 (ЈНМВ 32/19) 20. септембар 2019. до 10.00 часова
Одржавања mail сервера са услугом online заштите електронске поште (ЈН 31/19) 27. септембар 2019. до 10.00 часова
Замена централног UPS уређаја у DATA центру (ЈНМВ 30/19) 26. август 2019. до 10.00 часова
Осигурање имовине и лица у Народној скупштини Републике Србије (ЈНМВ 28/19) 24. јул 2019. до 10.00 часова
Текуће одржавање и сервисирање инсталација централног грејања у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 27/19) 12. јул 2019. до 10.00 часова
Текуће одржавање ролетни, венецијанера и роло платнених завеса (ЈНМВ 25/19) 5. јул 2019. до 11.00 часова
Прање прозора и завеса у извођењу специјализованих сервиса, у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 24/19) 4. јул 2019. до 10.00 часова
Набавка радова за системе климатизације (ЈН 26/19) 22. јул 2019. до 10.00 часова
Набавка вакумско улагајућег цантраг торња DSC-10/60i за дорадну књиговезачку машину DUPLO 600i са мостом за повезивање торњева (ЈНМВ 23/19) 25. јун 2019. до 10.00 часова
Tекуће одржавање и сервисирање лифтовских постројења (ЈНМВ 21/19) 14. јун 2019. до 10.00 часова
Одржавање конференцијског система (ЈНМВ 22/19) 3. јун 2019. до 11.00 часова
Oдржавање мрежне опреме (ЈН 19/19) 21. јун 2019. до 10.00 часова
ВoИП телефони (ЈНМВ 20/19) 30. мај 2019. до 10.00 часова
Замена постојећих технички и еколошки дотрајалих сплит клима система у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 18/19) 28. мај 2019. до 10.00 часова
Прање и одржавање текстилних и подних облога и мермерних подова у извођењу специјализованих сервиса, у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈНМВ 14/19) 28. мај 2019. до 10.00 часова
Набавка типског канцеларијског намештаја (ЈНМВ 15/19) 24. мај 2019. до 10.00 часова
Одржавањe IT опреме (ЈН 17/19) 18. јун 2019. до 10.00 часова
Текуће одржавања постојећих сплит система у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије Србије (ЈН 16/19) 17. јун 2019. до 10.00 часова
Oдржавање штампарских машина из програма „РИСО“, са обезбеђивањем резервних делова и делова потрошног карактера (ЈНМВ 13/19) 5. април 2019. до 10.00 часова
Активна мрежна опрема (ЈН 12/19) 15. април 2019. до 10.00 часова
Набавка ИТ опреме, алата и ситног инвентара (ЈНМВ 11/19) 25. март 2019. до 10.00 часова