Јавне набавке


Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
Набавка инфраструктурне опреме за делегатски систем (ЈНМВ 43/19) 15. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка видео система за пренос седница путем интернета (ЈНМВ 44/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка микрофонског система (ЈНМВ 45/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Набавка програмских пакета и модула за контролу аудио-видео система (ЈНМВ 46/19) 18. новембар 2019. до 10.00 часова
Oдржавање дорадних књиговезачких машина и књиговезачких ножева са обезбеђивањем резервних делова и делова потрошног карактера (ЈН 37/19) 2. децембар 2019. до 10.00 часова
Сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈНМВ 47/19) 2. децембар 2019. до 10.00 часова
Текуће и интервентно одржавање и сервисирање постојећих клима система за грејање, хлађење и вентилацију у објектима Народне скупштине Републике Србије (ЈН 38/19) 3. децембар 2019. до 10.00 часова
Текуће и интервентно одржавање водоводних и канализационих инсталација у објектима које користи Народна скупштина Републике Србије (ЈН 39/19) 3. децембар 2019. до 10.00 часова
Набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије (ЈН 41/19) 6. децембар 2019. до 10.00 часова
Сервисирање система аутоматске дојаве и гашења пожара у Дому Народне скупштине, Трг Николе Пашића 13 (ЈНМВ 48/19) 20. децембар 2019. до 10.00 часова