Финансирање Народне скупштине

Закон о Народној скупштини

Финансирање Народне скупштине уређено је члановима 64. до 67. Закона о Народној скупштини.

Сагласно чл. 64. до 67. закона предвиђено је да Народна скупштина самостално утврђује и располаже средствима за рад Народне скупштине (у даљем тексту: скупштински буџет).

Скупштински буџет је саставни део буџета Републике Србије. Влада не може без сагласности председника Народне скупштине обуставити, одложити или ограничити извршавање скупштинског буџета.

Генерални секретар је налогодавац за коришћење средстава скупштинског буџета. Поступак за утврђивање скупштинског буџета уређује се Законом о Народној скупштини и Пословником Народне скупштине.

Генерални секретар припрема предлог скупштинског буџета у складу са законом којим се уређује буџетски систем и Пословником и подноси га надлежном одбору Народне скупштине (Административном одбору).

Надлежни одбор Народне скупштине утврђује предлог скупштинског буџета и доставља га министарству надлежном за финансије на мишљење. О предлогу скупштинског буџета који је одбор доставио министарству финансија министар надлежан за финансије доставља образложено мишљење надлежном одбору Народне скупштине и непосредно се изјашњава на седници надлежног одбора Народне скупштине, ради постизања сагласности.

У случају постизања сагласности, надлежни одбор Народне скупштине утврђује скупштински буџет, који министарство надлежно за финансије, без измена, укључује у нацрт буџета Републике Србије, а Влада, без измена, у предлог закона о буџету Републике Србије.

Ако се не постигне сагласност између надлежног одбора Народне скупштине и министарства надлежног за финансије, министарство надлежно за финансије предлог скупштинског буџета који им је надлежни одбор проследио, без измена, укључује у нацрт буџета Републике Србије, а Влада, без измена, у предлог закона о буџету Републике Србије.

У случају да се не постигне сагласност између надлежног одбора и министарства надлежног за послове финансија, Влада у образложењу предлога закона наводи разлоге због којих министарство надлежно за финансије сматра да предлог скупштинског буџета није прихватљив.

Генерални секретар подноси надлежном одбору Народне скупштине тромесечне извештаје о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине. Надлежни одбор подноси Народној скупштини извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине.

Пословник Народне скупштине

Поступак за утврђивање скупштинског буџета уређен је члановима 179. до 181. Пословника Народне скупштине.

Сагласно чл. 179. до 181. Пословника предвиђено је да генерални секретар припрема предлог скупштинског буџета који подноси надлежном одбору (Административном одбору).

Предлог скупштинског буџета подноси се с образложењем.

Образложење садржи:

  • правни основ за доношење скупштинског буџета;
  • образложење предлога потребних средстава за рад Народне скупштине.

Предлог скупштинског буџета припрема се на основу упутства за припрему буџета, у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици, који Народној скупштини доставља министарство надлежно за послове финансија.

Предлог скупштинског буџета укључује расходе и издатке Народне скупштине у складу са буџетском класификацијом утврђеном законом којим се уређује буџетски систем.

Генерални секретар доноси акт којим се уређује поступак припреме предлога скупштинског буџета.

Надлежни одбор разматра предлог скупштинског буџета у роковима који обезбеђују утврђивање скупштинског буџета у складу са роковима утврђеним законом којим се уређује буџетски систем.

Када утврди предлог скупштинског буџета, Одбор доставља предлог министарству надлежном за финансије, ради давања мишљења.

Надлежни одбор разматра образложено мишљење министарства надлежног за финансије на седници којој присуствује министар.

На седници надлежног одбора усаглашавају се ставови министра надлежног за финансије и чланова одбора о предлогу скупштинског буџета.

Скупштински буџет је утврђен када се о њему на седници надлежног одбора постигне сагласност.

Ако се на седници надлежног одбора не постигне сагласност, министарство надлежно за финансије укључује, без измена, предлог скупштинског буџета у нацрт буџета Републике Србије, а Влада, без измена, у предлог закона о буџету Републике Србије.

Скупштински буџет, односно предлог скупштинског буџета (о коме је на седници одбора постигнута или није постигнута сагласност) доставља се министарству надлежном за финансије у року предвиђеном законом којим се уређује буџетски систем, ради укључивања у нацрт, односно предлог буџета Републике Србије.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
петак, 8. децембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току