Пододбори

Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције

Састав Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције:

          Председавајући:
          - Владимир Маринковић

          Чланови:
          - Зоран Бојанић
          - Милан Лапчевић
          - Верољуб Арсић
          - Војислав Вујић
          - Саша Радуловић
          - Душан Бајатовић

Пододбор за праћење стања у пољопривреди у маргиналним - најнеразвијенијим подручјима Републике Србије

Састав Пододбора за праћење стања у пољопривреди у маргиналним - најнеразвијенијим подручјима Републике Србије:

  1. Милија Милетић, председник;
  2. Жарко Богатиновић, члан и
  3. Далибор Радичевић, члан.

Будите у току