Народна скупштина

ПОСЛОВНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

XX. СЛУЖБА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Члан 293.

Службом Народне скупштине руководи и за њен рад је одговоран генерални секретар Народне скупштине.

Служба Народне скупштине обавља стручне и друге послове за потребе Народне скупштине, радних тела Народне скупштине, народних посланика, председника и потпредседника Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини, и то:

- учествује у припремању и организовању седница Народне скупштине и њених радних тела и израђује извештаје, записнике и стенографске белешке са тих седница;

- израђује текстове усвојених закона и других општих аката, ради објављивања;

- припрема и чува изворнике закона и других општих аката које доноси Народна скупштина;

- за потребе надлежног радног тела, припрема пројекцију потребних средстава за рад Народне скупштине;

- обавља стручне и друге послове у вези с остваривањем међународне парламентарне сарадње;

- припрема предлоге аката и друге материјале, на захтев народних посланика и радних тела Народне скупштине;

- даје усмена и писана стручна мишљења о питањима из надлежности Народне скупштине, на захтев народних посланика, радних тела Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини,

- на захтев надлежног одбора, прослеђује представке и предлоге надлежном органу и о томе обавештава њиховог подносиоца;

- прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење и размену информативно-документационе материјале потребне за рад народних посланика, радних тела Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини;

- организује сарадњу с представницима средстава јавног информисања и обезбеђује услове за њихов рад;

- обавља послове у вези с остваривањем статусних и материјалних права народних посланика;

- уређује и издаје одговарајуће публикације информативног карактера;

- обавља послове канцеларијског пословања и рачуноводствене, материјално-финансијске и административно-техничке послове;

- обавља и друге послове, у складу са законом, овим пословником и другим актима Народне скупштине и њених радних тела.

Члан 294.

Ред у згради Народне скупштине и у другим просторијама у којима Народна скупштина ради одржава служба обезбеђења Министарства унутрашњих послова, у складу са законом и одлуком о унутрашњем реду.

О спровођењу одлуке из става 1. овог члана старају се председник Народне скупштине и генерални секретар Народне скупштине.

Овлашћена службена лица државних органа не могу да имају приступ у просторије из става 1. овог члана, нити да предузимају било какве мере, без одобрења председника Народне скупштине.

Ношење оружја у згради Народне скупштине дозвољено је само лицима овлашћеним за одржавање реда у згради Народне скупштине, у складу са одлуком о унутрашњем реду.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
четвртак, 30. новембар
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја

Будите у току