Иницијативе, петиције, представке и предлози

Право грађана на подношење иницијатива, петиција, представки и предлога, гарантовано је Уставом Републике Србије. Сагласно Закону о Народној скупштини, Народна скупштина, односно народни посланици разматрају иницијативе, петиције, представке и предлоге.

Наиме, како је Пословником Народне скупштине даље прописано одбори Народне скупштине, као њена радна тела, у оквиру свог делокруга разматрају иницијативе, петиције, предствке и предлоге. Након разматрања поднетих иницијатива, петиција, представки и предлога одбор о свом ставу писаним путем обавештава подносиоца иницијативе, петиције, представке и предлога. У случају када одбор поднету иницијативу, петицију, предствку и предлог уступи другом органу као надлежном обавестиће о томе њеног подносиоца.

Грађани могу поднети иницијативе, петиције, представке и предлоге на следећи начин:

а) у писаном или електронском облику у ком случају могу користити образац који је доступан грађанима на интернет страници Народне скупштине. Анонимни поднесци и поднесци који су нејасни, нечитки, неразумљиви или увредљиве садржине неће се узимати у разматрање;

б) грађани се могу обратити путем телефона преко телефонске централе Народне скупштине на број: 011-30-26-100; и

в) грађани се могу обратити и непосредно Народној скупштини, односно њеном радном телу, у ком случају ће са њима разговор обавити одговарајуће лице у просторијама Народне скупштине. Дежурства за пријем грађана организују се, по правилу, понедељком, средом и петком, од 10.00 – 14.00 часовa, у згради, у Краља Милана 14.

Овде можете преузети ПОДНЕСАК који упућујете надлежном Одбору Народне скупштине.

КОНТАКТИ

OДБОРИ

секретар одбора

e-mail контакт

Одбор за уставна питања и законодавство

Радоје Церовић

radoje.cerovic@parlament.rs

Одбор за одбрану и унутрашње послове

Милан Чуљковић

milan.culjkovic@parlament.rs

Одбор за спољне послове

Дејан Миливојевић

dmilivojevic@parlament.rs

Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

Сања Пецељ

specelj@parlament.rs


Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова

Рајка Вукомановић

rajka.vukomanovic@parlament.rs

Одбор за дијаспору и Србе у региону

Весна Матић Вукашиновић

v.matic@parlament.rs

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

Александра Балаћ

abalac@parlament.rs

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Љиљана Милетић Живковић

ljiljana.zivkovic@parlament.rs


Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду

Бранка Златовић


branka.zlatovic@parlament.rs

Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације

Биљана Илић

bilic@parlament.rs

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво

Драгомир Петковић

dpetkovic@parlament.rs

Одбор за Косово и Метохију

Јелена Ђорић


jelena.djoric@parlament.rs

Одбор за културу и информисање

Дана Гак

dana.gak@parlament.rs


Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

Жужана Сич Леви

rad@parlament.rs

Одбор за здравље и породицу

Божана Војиновић

b.vojinovic@parlament.rs

Одбор за заштиту животне средине

Милица Башић

mbasic@parlament.rs

Одбор за европске интеграције

Александар Ђорђевић

aleksandar.djordjevic@parlament.rs

Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

Светлана Дедић

s.dedic@parlament.rs

Одбор за контролу служби безбедности

Катарина Терзић

katarina.terzic@parlament.rs


Одбор за права детета

Љиљана Никиновић

ljilja.nikinovic@parlament.rs

 

П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Будите у току