Донета акта

Назив Датум Службени гласник Врста акта Преузми
Одлука о одобравању одређивања притвора и вођења кривичног поступка 15. фебруар 2014. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Комисије за контролу извршења кривичних санкција 26. децембар 2013. 116-13 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредби члана 22. став 1. тачка 1) и члана 29. став 5. Закона о јавним предузећима 26. децембар 2013. 116-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова oдбора Народне скупштине Републике Србије 26. децембар 2013. 116-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова oдбора Народне скупштине Републике Србије 26. децембар 2013. 116-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова oдбора Народне скупштине Републике Србије 26. децембар 2013. 116-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавним тужиоцима у Основним јавним тужилаштвима 16. децембар 2013. 112-13 Одлука PDF , DOC
Резолуција о улози Народне скупштине и начелима у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији 16. децембар 2013. 112-13 Резолуција PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 16. децембар 2013. 112-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. децембар 2013. 112-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. децембар 2013. 112-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о неприхватању Предлога за доношење Аутентичног тумачења одредбе члана 7. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције 16. децембар 2013. 112-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 16. децембар 2013. 112-13 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 2. Алинеја друга Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије“ бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС и 67/13-УС) 16. децембар 2013. 112-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2014. годину 13. децембар 2013. 110-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину 13. децембар 2013. 110-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину 13. децембар 2013. 110-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину 13. децембар 2013. 110-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину 13. децембар 2013. 110-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину 13. децембар 2013. 110-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 26. новембар 2013. 104-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору два члана Националног савета за високо образовање 26. новембар 2013. 104-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. новембар 2013. 104-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу 26. новембар 2013. 104-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика Заштитника грађана 26. новембар 2013. 104-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. новембар 2013. 104-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције заменика Заштитника грађана 26. новембар 2013. 104-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Националног просветног савета из реда Српске православне цркве 26. новембар 2013. 104-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Националног просветног савета 26. новембар 2013. 104-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног просветног савета 26. новембар 2013. 104-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 6. новембар 2013. 98-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Апелационог суда у Нишу 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Апелационог суда у Београду 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о броју и избору потпредседника Народне скупштине 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Управног суда 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Привредног апелационог суда 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Апелационог суда у Крагујевцу 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Вишег прекршајног суда 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Врховног касационог суда 31. октобар 2013. 95-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. октобар 2013. 89-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Владе 2. септембар 2013. 77-13 Одлука PDF , DOC
Одука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 29. август 2013. 76-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Одбора Агенције за борбу против корупције 25. јул 2013. 65-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 25. јул 2013. 65-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 25. јул 2013. 65-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2013. годину 5. јул 2013. 59-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2013. годину 5. јул 2013. 59-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање 5. јул 2013. 59-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину 5. јул 2013. 59-13 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2012. годину 1. јул 2013. 57-13 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2012. годину 1. јул 2013. 57-13 Закључак PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању заменика члана Републичке изборне комисије 1. јул 2013. 57-13 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2012. годину 1. јул 2013. 57-13 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2012. годину 1. јул 2013. 57-13 Закључак PDF , DOC
Национална Стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године 1. јул 2013. 57-13 Стратегија PDF , DOC
Национална Стратегија реформе правосуђа за период 2013.-2018. године 1. јул 2013. 57-13 Стратегија PDF , DOC
Oдлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 1. јул 2013. 57-13 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину 1. јул 2013. 57-13 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2012. годину 1. јул 2013. 57-13 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2012. годину – у сегменту који се односи на права детета 1. јул 2013. 57-13 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2012. годину 1. јул 2013. 57-13 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2012. годину 1. јул 2013. 57-13 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2012. годину 1. јул 2013. 57-13 Закључак PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног савета за високо образовање 25. јун 2013. 55-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 25. јун 2013. 55-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању заменика члана Републичке изборне комисије 25. јун 2013. 55-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног просветног савета 25. јун 2013. 55-13 Одлука PDF , DOC
Резолуција о законодавној политици 25. јун 2013. 55-13 Резолуција PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 25. јун 2013. 55-13 Одлука PDF , DOC
Декларација Народне скупштине Републике Србије о осуди аката против цивилног мађарског становништва у Војводини почињених 1944-1945. године 21. јун 2013. 54-13 Декларација PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине 29. мај 2013. 47-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. мај 2013. 45-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о употреби и учешћу припадника Војске Србије у Мисији Европске уније за обуку војних и безбедносних снага Малија (EUTM Mali) у 2013. години 22. мај 2013. 45-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о допунама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 22. мај 2013. 45-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Извештаја Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2012. годину 22. мај 2013. 45-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. мај 2013. 45-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о прихватању Извештаја о досадашњем процесу политичког и техничког дијалога са Привременим институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске уније, укључујући процес имплементације постигнутих договора 26. април 2013. 38-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду 8. април 2013. 32-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције 8. април 2013. 32-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница о начину трошења средстава буџета Републике Србије на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија у периоду од 2000. до 2012. године 8. април 2013. 32-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 8. април 2013. 32-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 26. март 2013. 29-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 15. март 2013. 25-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 15. март 2013. 25-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 15. март 2013. 25-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. фебруар 2013. 19-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. фебруар 2013. 19-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 27. фебруар 2013. 19-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. фебруар 2013. 19-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању шефова сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 27. фебруар 2013. 19-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава Комисије за праћење спровођења Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2010–2015) 20. фебруар 2013. 16-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2013. години 20. фебруар 2013. 16-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Врховног касационог суда 20. фебруар 2013. 16-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 20. фебруар 2013. 16-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног савета за културу 20. фебруар 2013. 16-13 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2013. години 20. фебруар 2013. 16-13 Одлука PDF , DOC
Резолуција Народне скупштине Републике Србије о основним принципима за политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији 13. јануар 2013. 4-13 Резолуција PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине 29. децембар 2012. 124-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Србије 29. децембар 2012. 124-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2012. години 24. децембар 2012. 121-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2012. години 24. децембар 2012. 121-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2012. годину 24. децембар 2012. 121-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 24. децембар 2012. 121-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о допунама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 24. децембар 2012. 121-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција 15. децембар 2012. 119-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине 15. децембар 2012. 119-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 15. децембар 2012. 119-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 15. децембар 2012. 119-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 15. децембар 2012. 119-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2013. годину 1. децембар 2012. 114-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2013. годину 1. децембар 2012. 114-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2013. годину 1. децембар 2012. 114-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2013. годину 1. децембар 2012. 114-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног савета за високо образовање 22. новембар 2012. 111-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Зајечару 22. новембар 2012. 111-12 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Ужицу 22. новембар 2012. 111-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Повереника за заштиту равноправности 22. новембар 2012. 111-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства 15. новембар 2012. 109-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 13. новембар 2012. 108-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 13. новембар 2012. 108-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 13. новембар 2012. 108-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору директора Управе за надзор над финансијским институцијама 13. новембар 2012. 108-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Савета гувернера Народне банке Србије 13. новембар 2012. 108-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2012. годину 25. септембар 2012. 93-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2012. годину 25. септембар 2012. 93-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2012. годину 25. септембар 2012. 93-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Савета Државне ревизорске институције 25. септембар 2012. 92-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 25. септембар 2012. 92-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 25. септембар 2012. 92-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору вицегувернера Народне банке Србије 25. септембар 2012. 92-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору гувернера Народне банке Србије 6. август 2012. 77-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Заштитника грађана 4. август 2012. 76-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Владе 27. јул 2012. 73-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 25. јул 2012. 71-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању заменика Генералног секретара Народне скупштине Републике Србије 25. јул 2012. 71-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 23. јул 2012. 70-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова и заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 23. јул 2012. 70-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању Генералног секретара Народне скупштине 23. јул 2012. 70-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине 23. јул 2012. 70-12 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине 23. јул 2012. 70-12 Одлука PDF , DOC