Донети акти

Назив Датум Врста акта Преузми
Декларација о Косову и Метохији 27. август 2003. Декларација PDF , DOC
Одлука о избору Тужиоца за ратне злочине 22. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору гувернера Народне банке Србије 22. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Савета Народне банке Србије 22. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за испитивање одговорности за кршење људских права 15. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору окружног јавног тужиоца у Прокупљу 11. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о измени одлуке о броју судија и судија поротника у судовима 10. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама судова опште надлежности и посебних судова 10. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности судија судова опште надлежности 10. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку јавнотужилачке дужности 10. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија судова опште надлежности и посебних судова 10. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору министра пољопривреде и водопривреде у Влади Републике Србије 1. јул 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Србије 30. мај 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору деветог члана Савета Републичке радиодифузне агенције 27. мај 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Уставне комисије 24. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности председника Општинског суда у Кањижи 22. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 22. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу дужности председника Четвртог општинског суда у Београду 22. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Републичког јавног тужиоца 22. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности председника Врховног суда Србије 22. април 2003. Одлука
Одлука о престанку дужности Републичког јавног тужиоца 22. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности носиоцима јавнотужилачке функције 11. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија 11. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Већа за питања судске управе 11. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Републичке радиодифузне агенције 11. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о измени одлуке о броју судија и судија поротника у судовима 11. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама судова опште надлежности и посебних судова 11. април 2003. Одлука PDF , DOC
Oдлукa о прихватању споразума држава чланица о дефинисању коначног статуса органа и организација... 2. април 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности носиоцима јавнотужилачке функције 19. март 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу дужности окружног јавног тужиоца у Прокупљу 19. март 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавног тужиоца 19. март 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама судова опште надлежности и посебних судова 19. март 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и потпредседника Владе Републике Србије и министара у Влади Републике Србије 18. март 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе 25. фебруар 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању комисије за припрему закона о начину и поступку промене Устава Републике Србије 25. фебруар 2003. Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању председника и чланова Одбора за обнову и развој Сремских Карловаца 18. децембар 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија и председника судова опште надлежности, Вишег трговинског суда и трговинских судова 18. јул 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању анкетне комисије Народне скупштине Републике Србије ради сагледавања стања и утврђивања чињеница... 18. јул 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности судијама судова опште надлежности и посебних судова 18. јул 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности јавним тужиоцима 18. јул 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору јавних тужилаца 18. јул 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању секретара Народне скупштине Републике Србије 4. јул 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о мерама здравствене заштите животиња у Републици Србији за 2002, 2003. и 2004. годину 4. јул 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и судија Уставног суда Републике Србије 20. јун 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 20. јун 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору потпредседника Владе Републике Србије и министара у Влади Републике Србије 19. јун 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Србије 5. јун 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Уставне комисије за израду Уставне повеље, највишег правног акта државне заједнице Србије и Црне Горе 5. јун 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова Републичке изборне комисије и њихових заменика 5. јун 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору сталног члана Високог савета правосуђа 9. мај 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку важења Одлуке о образовању Привременог извршног Већа Аутономне покрајине Косова и Метохије 27. фебруар 2002. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. јануар 2002. Одлука PDF , DOC