Акти у процедури

Назив Датум Предлагач Врста акта Преузми
Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину 21. октобар 2019. Влада Републике Србије Одлука PDF , DOC
Предлог одлуке о избору председника судова 17. октобар 2019. Високи савет судства Одлука PDF
Листа кандидата за три члана Савета Комисије за заштиту конкуренције 9. октобар 2019. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Листа PDF
Листа кандидата за председника Комисије за заштиту конкуренције 9. октобар 2019. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Листа PDF
Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 3. октобар 2019. Посланичка група Српска напредна странка Одлука PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину 1. октобар 2019. Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације Закључак PDF
Предлог одлуке о избору члана Комисије за хартије од вредности 30. септембар 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Одлука PDF
Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Народне скупштине 30. септембар 2019. народни посланик Ђорђе Милићевић Одлука PDF
Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 20. септембар 2019. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог одлуке о избору председника судова 20. септембар 2019. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 2. Закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ("Службени гласник РС - Међународни уговори" број 11/17) 4. септембар 2019. Одбор за уставна питања и законодавство Аутентично тумачење PDF
Предлог стратегије одбране Републике Србије 21. август 2019. Влада Републике Србије Стратегија PDF , DOC
Предлог стратегије националне безбедности Републике Србије 21. август 2019. Влада Републике Србије Стратегија PDF , DOC
Збирна листа кандидата за чланове Националног савета за културу 1. јул 2019. Одбор за културу и информисање Листа PDF
Предлог закључка поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за енергетику за 2018. годину 13. јун 2019. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење 13. јун 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог одлуке о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 17. мај 2019. Влада Републике Србије Одлука PDF , DOC
Предлог закључка поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2018. годину 13. мај 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године 13. мај 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2017. годину 13. мај 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF