Акти у процедури

Назив Датум Предлагач Врста акта Преузми
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину 17. јун 2019. Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2018. годину 17. јун 2019. Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2018. годину 17. јун 2019. Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Закључак PDF
Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца 14. јун 2019. Државно веће тужилаца Одлука PDF
Предлог закључка поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за енергетику за 2018. годину 13. јун 2019. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Закључак PDF
Предлог одлуке о избору члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 13. јун 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Одлука PDF
Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 13. јун 2019. Посланичка група Социјалдемократска партија Србије Одлука PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење 13. јун 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 13. јун 2019. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 4. јун 2019. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца 3. јун 2019. Државно веће тужилаца Одлука PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2018. годину 3. јун 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 29. мај 2019. Посланичка група Странка модерне Србије Одлука PDF
Предлог одлуке о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 24. мај 2019. Посланичка група Странка модерне Србије Одлука PDF
Предлог одлуке о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 17. мај 2019. Влада Републике Србије Одлука PDF , DOC
Предлог закључка поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2018. годину 13. мај 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године 13. мај 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2017. годину 13. мај 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2018. годину 13. мај 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF
Предлог одлуке о потврђивању Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2019. годину 13. мај 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Одлука PDF