Акти у процедури

Назив Датум Предлагач Врста акта Преузми
Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину 30. новембар 2022. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Одлука PDF
Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину 30. новембар 2022. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Одлука PDF
Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2023. годину 30. новембар 2022. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора о настанку и деловању криминалног клана Вељка Беливука 29. новембар 2022. народни посланици Срђан Миливојевић и др Драгана Ракић Одлука PDF
Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 29. новембар 2022. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2021. годину 24. новембар 2022. Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације Закључак PDF
Предлог одлуке о избору председника судова 24. новембар 2022. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог резолуције о усаглашавању спољне политике Републике Србије са спољном политиком Европске уније у виду рестриктивних мера према Руској Федерацији 23. новембар 2022. народни посланик Борко Стефановић Резолуција PDF
Предлог препоруке Влади Републике Србије о превенцији насиља у нашем друштву 22. новембар 2022. народни посланици Бошко Обрадовић, мр Иван Костић, Милован Јаковљевић, проф. др Тамара Миленковић Керковић, Радмила Васић и Борко Пушкић Препорука PDF
Предлог декларације о заштити универзитетских професора, лекара, српских интелектуалаца и патриота у борби за истину 22. новембар 2022. народни посланици Бошко Обрадовић, проф. др Тамара Миленковић Керковић, Милован Јаковљевић, Борко Пушкић, мр Иван Костић и Радмила Васић Декларација PDF
Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину 18. новембар 2022. Влада Републике Србије Одлука PDF
Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину 18. новембар 2022. Влада Републике Србије Одлука PDF
Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2022. годину 18. новембар 2022. Влада Републике Србије Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са пословањем Телеком Србија а.д. Београд 7. новембар 2022. народни посланици Мирослав Алексић, Стефан Јовановић и Борислав Новаковић Одлука PDF
Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница, околности и одговорности у вези са злоупотребом у пословима са извозом оружја у државној фабрици наменске индустије КРУШИК 7. новембар 2022. народни посланици Мирослав Алексић, Стефан Јовановић и Владимир Гајић Одлука PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за енергетику Републике Србије за 2021. годину 4. новембар 2022. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2021. годину 4. новембар 2022. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Закључак PDF
Предлог закључка поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2022. годину 4. новембар 2022. 11 народних посланика Закључак PDF
Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 4. новембар 2022. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог декларације о осуди злочина тоталитарног комунистичког режима 3. новембар 2022. народни посланици Бошко Обрадовић, мр Иван Костић, Борко Пушкић, Милован Јаковљевић, проф. др Тамара Миленковић Керковић и Радмила Васић Декларација PDF