Акти у процедури

Назив Датум Предлагач Врста акта Преузми
Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 14. јануар 2020. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. јануар 2020. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 18. децембар 2019. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог одлуке о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре 3. децембар 2019. Влада Републике Србије Одлука PDF , DOC
Предлог одлуке о одузимању својства добра у општој употреби делу железничке инфраструктуре 3. децембар 2019. Влада Републике Србије Одлука PDF , DOC
Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2020. годину 2. децембар 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Одлука PDF
Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2020. годину 2. децембар 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Одлука PDF
Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2020. годину 2. децембар 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Одлука PDF
Предлог одлуке о давању сагласности на Ребаланс Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину 2. децембар 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Одлука PDF
Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца 26. новембар 2019. Државно веће тужилаца Одлука PDF
Предлог одлуке о избору заменика јавног тужиоца 25. новембар 2019. Државно веће тужилаца Одлука PDF
Предлог одлуке о престанку функције председника суда у судовима опште и посебне надлежности у Републици Србији 30. октобар 2019. Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Одлука PDF
Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 28. октобар 2019. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог одлуке о избору председника судова 17. октобар 2019. Високи савет судства Одлука PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину 1. октобар 2019. Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације Закључак PDF
Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Народне скупштине 30. септембар 2019. народни посланик Ђорђе Милићевић Одлука PDF
Предлог аутентичног тумачења одредбе члана 2. Закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама финансијских уговора 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 и 82.640 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке ("Службени гласник РС - Међународни уговори" број 11/17) 4. септембар 2019. Одбор за уставна питања и законодавство Аутентично тумачење PDF
Збирна листа кандидата за чланове Националног савета за културу 1. јул 2019. Одбор за културу и информисање Листа PDF
Предлог закључка поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за енергетику за 2018. годину 13. јун 2019. Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику Закључак PDF
Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2018. годину са Извештајем о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење 13. јун 2019. Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Закључак PDF