Одлуке Административног одбора

Назив Датум Службени гласник Преузми
Упутство о канцеларијском и електронском канцеларијском пословању у Народној скупштини 27. фебруар 2012. PDF
Одлука о условима и начину коришћења службених возила за потребе Народне скупштине 8. фебруар 2012. PDF
Одлука о стенографским белешкама у Народној скупштини 8. фебруар 2012. PDF
Одлука о трајној легитимацији 8. фебруар 2012. 11-12 PDF
Одлука о посланичкој легитимацији 8. фебруар 2012. 11-12 PDF
Одлука о коришћењу простора за паркирање возила око Зграде Народне скупштине 8. фебруар 2012. PDF
Одлука о поступању с актима који се подносе у електронском облику 28. децембар 2011. 100-11 PDF
Одлука о коришћењу службених фиксних и мобилних телефона Народне скупштине 14. јун 2011. PDF
Одлука о привременом изгледу и употреби симбола Народне скупштине на интернет страници Народне скупштине 12. април 2011. PDF
Одлука о изменама Одлуке о посланичкој накнади 28 број 120-1105/09 – пречишћен текст 23. април 2009. PDF
Одлука о оснивању Фонда солидарности Народне скупштине 5. март 2009. PDF
Одлука о радном ангажовању консултаната за стручне и административне послове посланичких група у Народној скупштини 22. септембар 2008. PDF