Закони у процедури

Назив Датум Предлагач Преузми
Предлог закона о рестриктивним мерама због тешких повреда људских права 12. септембар 2023. народни посланик проф. др Зоран Драгишић PDF
Предлог закона о грађанском партнерству 8. септембар 2023. Посланичка група Зелено - леви фронт, Не давимо Београд PDF
Предлог закона о заштити права и слобода националних мањина 24. јул 2023. народни посланици Шаип Камбери, Селма Кучевић, Енис Имамовић и Александар Оленик PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштaва 3. јул 2023. народни посланици Шаип Камбери, Енис Имамовић, Селма Кучевић и Александар Оленик PDF
Предлог закона о стављању ван снаге Закона о родној равноправности 12. јун 2023. народни посланици Посланичке групе СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ - ПАТРИОТСКИ БЛОК PDF
Предлог закона о допунама закона о раду 29. мај 2023. народни посланик Александар Оленик PDF
Предлог закона о допуни Закона о оружју и муницији 9. мај 2023. народни посланик Дејан Булатовић PDF
Предлог закона о изменама и допунама закона о основнама система образовања и васпитања 18. април 2023. народни посланици Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, ПРЕОКРЕТ, СЛОГА PDF
Предлог закона о измени и допуни кривичног законика 11. април 2023. народни посланик Александар Оленик PDF
Предлог закона за изградњу и одржавање филтера индустријских гасова великих стационарних извора загађења 4. април 2023. народни посланици Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, ПРЕОКРЕТ, СЛОГА PDF
Предлог закона за вршење техничког надзора инвеститора који обавља геолошка истраживања и експлоатацију рудног блага 4. април 2023. народни посланици Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, ПРЕОКРЕТ, СЛОГА PDF
Предлог закона за изградњу и одржавање пречистача комуналних и индустријских отпадних вода 4. април 2023. народни посланици Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, ПРЕОКРЕТ, СЛОГА PDF
Предлог закона о концесионим истраживањима и експлоатацији рудног блага 4. април 2023. народни посланици Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, ПРЕОКРЕТ, СЛОГА PDF
Предлог закона о концесионим накнадама за истраживање и експлоатацију рудног блага 4. април 2023. народни посланици Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, ПРЕОКРЕТ, СЛОГА PDF
Предлог закона о допунама Закона о социјалној заштити 28. фебруар 2023. народни посланици Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, ПРЕОКРЕТ, СЛОГА PDF
Предлог закона о привременом издржавању деце из Алиментационог фонда 28. фебруар 2023. народни посланици Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, ПРЕОКРЕТ, СЛОГА PDF
Предлог закона о измени и допуни Закона о заштити права и слобода националних мањина 7. фебруар 2023. народни посланици Шаип Камбери, Енис Имамовић, Селма Кучевић и Александар Оленик PDF
Предлог закона о изменама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 25. јануар 2023. народни посланик Мирослав Алексић PDF
Предлог закона о изменама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 12. децембар 2022. народни посланици Никола Нешић, Небојша Зеленовић, Александар Јовановић, др Јелена Калајџић, Данијела Несторовић, Милинка Николић, Небојша Цакић и др Ђорђе Микетић PDF
Предлог закона о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са децом 12. децембар 2022. народни посланици Никола Нешић, Небојша Зеленовић, Александар Јовановић, др Јелена Калајџић, Данијела Несторовић, Милинка Николић, Небојша Цакић и др Ђорђе Микетић PDF
Предлог закона о ванредном кризном порезу на добит правних лица 1. децембар 2022. народни посланици Радомир Лазовић, доц. др Биљана Ђорђевић, проф. др Ђорђе Павићевић, Роберт Козма и проф. др Јелена Јеринић PDF
Предлог закона о изменама Закона о порезима на имовину 1. децембар 2022. народни посланици Радомир Лазовић, доц. др Биљана Ђорђевић, проф. др Ђорђе Павићевић, Роберт Козма и проф. др Јелена Јеринић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 29. новембар 2022. народни посланици Мариника Тепић, Борко Стефановић, Дејан Булатовић, Јелена Милошевић, др Данијела Грујић, Татјана Пашић, Далибор Јекић и Ђорђо Ђорђић PDF
Предлог закона о измени Закона о здравственом осигурању 25. новембар 2022. народни посланици Никола Нешић, Небојша Зеленовић, Александар Јовановић, др Јелена Калајџић, Данијела Несторовић, Милинка Николић, Небојша Цакић и др Ђорђе Микетић PDF
Предлог закона о допуни Закона о порезу на доходак грађана 23. новембар 2022. народни посланици Радомир Лазовић, доц. др Биљана Ђорђевић, проф. др Ђорђе Павићевић, Роберт Козма и проф. др Јелена Јеринић PDF
Предлог закона о закупу станова и кућа за становање и контролисаној закупнини 23. новембар 2022. народни посланици Радомир Лазовић, доц. др Биљана Ђорђевић, проф. др Ђорђе Павићевић, Роберт Козма и проф. др Јелена Јеринић PDF
Предлог закона о враћању умањених пензија 25. октобар 2022. народни посланици др Зоран Лутовац, др Ненад Митровић, Срђан Миливојевић, Миодраг Гавриловић и Татјана Манојловић PDF
Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика 25. октобар 2022. народни посланици Ђурђевић Стаменковски Милица, Драгићевић Никола, Николић Драган, Миљанић Драгана, Зечевић Зоран, Марић Сања, Букумировић Бојана и Ерац Страхиња PDF
Предлог закона о раду 30. септембар 2022. 16 народних посланика Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, СИНДИКАТ СЛОГА, ПЗП PDF
Предлог закона о хитној медицинској помоћи 29. септембар 2022. народни посланик Милија Милетић PDF
Предлог закона о измени и допунама Закона о електронским медијима 27. септембар 2022. народни посланик Маријан Ристичевић PDF
Предлог закона о враћању дела одузетих пензија и одређивању минималне пензије 19. септембар 2022. 16 народних посланика Посланичке групе УЈЕДИЊЕНИ - ССП, ПСГ, СИНДИКАТ СЛОГА, ПЗП PDF
Предлог закона о изменама Закона о уџбеницима 15. септембар 2022. народни посланици Миленковић Керковић проф. др Тамара, Костић мр Иван, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном информисању и медијима 15. септембар 2022. народни посланици Костић мр Иван, Миленковић Керковић проф. др Тамара, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о допуни Закона о трговини 15. септембар 2022. народни посланици Миленковић Керковић проф. др Тамара, Костић мр Иван, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 15. септембар 2022. поднели народни посланици Миленковић Керковић проф. др Тамара, Костић мр Иван, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о регулисању јавног дуга Републике Србије према пензионерима насталог у периоду од новембра 2014. године до 30. септембра 2018. године на основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 15. септембар 2022. народни посланици Миленковић Керковић проф. др Тамара, Костић мр Иван, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF
Предлог закона о изменама и допунама Закона о раду 15. септембар 2022. народни посланици Миленковић Керковић проф. др Тамара, Костић мр Иван, Обрадовић Бошко, Јаковљевић Милован, Васић Радмила и Пушкић Борко PDF