Радна тела

 • Петак, 13. децембар 2013.

  62. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, која се одржала у Дану за гласање о тачкама 12, 13. и 14. дневног реда Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години, Одбор је поднео амандмане на чланове 3. и 7. Предлога закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, пошто је наступио случај из члана 165. Пословника Народне скупштине,

 • Петак, 13. децембар 2013.

  89. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  Одбор је, на седници одржаној 13. децембра, размотрио три амандмана које је Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава поднео на чланове 3, 5. и 7. Предлога закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2014. годину.

 • Четвртак, 12. децембар 2013.

  25. седница Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду

  Чланови Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду, на седници одржаној 12. децембра, разматрали су и једногласно усвојили Информацију о раду Министрства пољопривреде, шумарства и водoпривреде за период април-јун 2013. године и за период јул-септембар 2013. године.

 • Четвртак, 12. децембар 2013.

  88. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  Одбор је, на седници одржаној 12. децембра, размотрио амандмане на Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2014. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2014. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2014. годину.

 • Четвртак, 12. децембар 2013.

  61. седница Одборa за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, која је почела 11. децембра, а наставила се 12. децембра, размотрен је у појединостима Предлог закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, који је поднела Влада.

 • Четвртак, 12. децембар 2013.

  20. седница Одбора за културу и информисање

  На седници одржаној 12. децембра, Одбор за културу и информисање размотрио је амандман Владе Републике Србије на предлог Закона о буџету за 2014. годину (раздео 28 – Министарство културе и информисања).

 • Понедељак, 9. децембар 2013.

  18. седница Одбора за културу и информисање

  Одбор за културу и информисање одржао је седницу, 9. децембра у Новом Саду, заједно са Одбором за информисање Скупштине АП Војводине.

 • Понедељак, 9. децембар 2013.

  32. седница Одборa за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

  Чланови Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва су на седници од 9. децембра обавили разговор са представницима ресорних министарстава, послодаваца и синдиката, у сусрет предстојећим изменама и допунама Закона о раду.

 • Понедељак, 9. децембар 2013.

  27. седница Одборa за европске интеграције

  Одбор за европске интеграције је на седници одржаној 9. децембра размотрио Предлог Резолуције о улози Народне скупштине и начелима у преговорима о приступању Републике Србије Европској унији, коју је поднела група од 13 народних посланика.

 • Петак, 6. децембар 2013. у 22:50 часова

  87. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  Чланови Одбора за уставна питања и законодавство су на седници од 6. децембра размотрили амандмане на чланове 3. и 6. Предлога закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, које је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

 • Петак, 6. децембар 2013.

  60. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је на седници од 6. децембра поднео амандмане на чланове 3. и 6. Предлога закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

 • Петак, 6. децембар 2013.

  37. седница Одбора за заштиту животне средине

  Одбор за заштиту животне средине је, на седници одржаној 6. децембра, размотрио Информацију о раду Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања за период август-октобар 2013. године.

 • Петак, 6. децембар 2013.

  31. седница Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва

  На седници Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва одржаној 6. децембра, чланови Одбора разматрали су Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у појединостима.

 • Петак, 6. децембар 2013.

  86. седница Одбора за уставна питања и законодавство

  Одбор је, на седници одржаној 6. децембра, размотрио амандмане који су поднети на Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, Предлог закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлог закона о изменама Закона о порезу на додату вредност, Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, Предлог закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, Предлог закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору, Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу.

 • Четвртак, 5. децембар 2013.

  59. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава одржаној 5. децембра, размотрeни су у појединостима предлози пореских закона који су уврштени на дневни ред Шесте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2013. години.

 • Четвртак, 5. децембар 2013.

  12. седница Одбора за права детета

  На седници Одбора за права детета, која је одржана у Панчеву, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), представници локалне самоуправе представили су члановима Одбора моделе бриге о деци и младима у граду Панчеву.

 • Четвртак, 5. децембар 2013.

  28. седница Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво

  На седници одржаној 5. децембра, Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво размотрио је Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Предлог закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору, поводом захтева Конференције универзитета Србије (КОНУС).

 • Среда, 4. децембар 2013.

  58. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

  Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава су на седници одржаној 4. децембра обавили разговор са кандидатима за избор члана Савета гувернера Народне банке Србије и након тога су утврдили Предлог одлуке о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије, која се упућује на разматрање Народној скупштини.

 • Уторак, 3. децембар 2013.

  Одржано јавно слушање у организацији Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова

  У организацији Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, данас је у Дому Народне скуштине одржано јавно слушање на тему „Национална имплементација препорука CEDAW комитета Уједињених нација и CAHVIO Конвенције Савета Европе (Истанбулска конвенција)“.

 • Уторак, 3. децембар 2013.

  29. седница Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације

  Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације одржао је 3. децембра седницу заједно Одбором за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Будите у току